OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, PÄIVÄTOTEUTUS > RAKENNUS- JA YHDYSKUNTATEKNIIKAN TUTKINTO-OHJELMA, VUOSINA 2014-2018 ALOITTANEET > RAKENNUS- JA YHDYSKUNTATEKNIIKAN KOULUTUS, RAKENNUSTUOTANTO
AMK-tutkinto, päivätoteutus ...

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, Rakennustuotanto

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Insinöörin perusosaaminen
                                                       
Geometria ja vektorilaskenta 3
     
             
                           
Funktiot ja matriisit 3
       
               
                       
Insinöörin tietotekniikan perusteet 3
     
             
                           
Mekaniikka 3
     
             
                           
Tekniikan suomen kieli ja viestintä 3
     
             
                           
15000123000000661.51.5000000000000
Rakentamisen perusosaaminen
                                                       
Betonitekniikka 5
     
             
                           
Mittaustekniikka 3
       
               
                       
Rakennus CAD 1 3
     
             
                           
Geotekniikka 3
     
             
                           
140001130000005.55.51.51.5000000000000
Rakentamisen elinkaariosaaminen
                                                       
Rakennusalan perusteet 3
     
             
                           
Kiinteistönpidon perusteet 3  
       
                 
                   
Talonrakentamisen perusteet 5
       
               
                       
8300353000001.51.52.52.51.51.50000000000
Mitoitus ja laskentaosaaminen
                                                       
Differentiaalilaskenta 3
       
               
                       
Integraalilaskenta 3  
       
                 
                   
Rakenteiden mitoitus 1 3
     
             
                           
Lujuusoppi 3  
       
                 
                   
Statiikka 4
       
               
                       
10700377000001.51.53.53.53.53.50000000000
Rakenteiden toiminnan osaaminen
                                                       
Rakennusfysiikan laboratoriot 2  
       
                 
                   
Rakenteiden mitoitus 2 5  
       
                 
                   
Rakennusfysiikan perusteet 3  
       
                 
                   
010000010000000000550000000000
Työelämäosaaminen
                                                       
Rakentamistalouden perusteet 3  
       
                 
                   
Working English for Engineers 3  
         
                   
               
06000033000000001.51.51.51.500000000
Infrarakentamisen perusteet
                                                       
Kadut ja kaavoitus 5  
       
                 
                   
Pohjarakennus 5  
       
                 
                   
010000010000000000550000000000
Opinnäytetyö
                                                       
Opinnäytetyö 15      
             
                           
Tekniikan suomen kieli ja raportointi 3      
           
                         
   
000180000003150000000000001.51.57.57.5
Harjoittelu
                                                       
Harjoittelu 1 5
     
             
                   
Harjoittelu 2 10  
       
                 
           
Harjoittelu 3 15    
         
                     
   
2.57.512.57.502.52.5557.57.50001.31.31.31.32.52.52.52.53.83.83.83.800
Talonrakentamisen perusteet 341
                                                       
Tuotantotekniikan osaaminen I341
                                                       
Projektin tuotannonohjauksen osaaminen I341
                                                       
Projektin hallinnan osaaminen I341
                                                       
Insinööritaitojen soveltaminen I341
                                                       
Talonrakentamisen osaaminen I341
                                                       
Projektinjohdon osaaminen I341
                                                       
Vaihtokelpoiset opinnot 341
                                                       
Rakennustuotannon osaamisen syventäminen
(Valitaan opintoja 0 op)
                                                       
Betonirakenteet, kuntotutkimukset ja korjaukset 5      
           
                       
Korjausrakentamisen projektityöt 3      
           
                       
Betonitekniikan jatkokurssi 3      
             
                           
0001100000047000000000000223.53.5
Kosteusvauriot, kuntotutkimukset ja korjaukset 5      
           
                       
Vapaasti valittavat
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                       
00050000002.52.50000000000001.251.251.251.25
60 / 49.560 / 43.560 / 12.560 / 41.560 / 2960 / 20.560 / 35.560 / 860 / 560 / 7.560 / 1760 / 24.560 / 14.560 / 14.560 / 10.360 / 10.360 / 17.860 / 17.860 / 460 / 460 / 2.560 / 2.560 / 3.860 / 3.860 / 8.5560 / 8.5560 / 12.2560 / 12.25
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä ja opintojen kesto on 3,5/4/4,5 vuotta.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Rakennustuotannon suuntautumispolku valmentaa talonrakennusprojektien toteuttamisen johtamiseen. Opinnot antavat valmiudet aikataulujen, kustannusten, laadun, työmaatekniikoiden sekä sopimusten ja hankintojen hallitsemiseen sekä uudis- että korjausrakentamisessa.