OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, PÄIVÄTOTEUTUS > RAKENNUS- JA YHDYSKUNTATEKNIIKAN TUTKINTO-OHJELMA, VUOSINA 2014-2018 ALOITTANEET > RAKENNUS- JA YHDYSKUNTATEKNIIKAN KOULUTUS, KIINTEISTÖNPITOTEKNIIKKA JA KORJAUSRAKENTAMINEN
AMK-tutkinto, päivätoteutus ...

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, Kiinteistönpitotekniikka ja korjausrakentaminen

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Insinöörin perusosaaminen
                                                       
Geometria ja vektorilaskenta 3
     
             
                           
Funktiot ja matriisit 3
     
             
                           
Insinöörin tietotekniikan perusteet 3
     
             
                           
Mekaniikka 3
     
             
                           
Tekniikan suomen kieli ja viestintä 3
       
               
                       
Perusosaamisen täydentäminen
(Valitaan opintoja 0 kappaletta)
                                                       
Työelämän valttikortit 2
       
               
                       
Grundkurs i svenska för teknikbranschen 3
     
             
                           
English for Engineers 3
     
             
                           
Insinöörimatematiikan valmentavat opinnot 3
     
             
                           
2600021500000010.510.52.52.5000000000000
Rakentamisen perusosaaminen
                                                       
Betonitekniikka 5
       
               
                       
Mittaustekniikka 3
       
               
                       
Rakennus CAD 1 3
       
               
                       
Geotekniikka 3
     
             
                           
140003110000001.51.55.55.5000000000000
Rakentamisen elinkaariosaaminen
                                                       
Rakennusalan perusteet 3
       
               
                       
Kiinteistönpidon perusteet 3  
       
                 
                   
Talonrakentamisen perusteet 5
     
             
                           
8300533000002.52.51.51.51.51.50000000000
Mitoitus ja laskentaosaaminen
                                                       
Differentiaalilaskenta 3
       
               
                       
Integraalilaskenta 3
       
               
                       
Rakenteiden mitoitus 1 3
     
             
                           
Lujuusoppi 3
       
               
                       
Statiikka 4
     
             
                           
16000790000003.53.54.54.5000000000000
Rakenteiden toiminnan osaaminen
                                                       
Rakennusfysiikan laboratoriot 2  
       
                 
                   
Rakenteiden mitoitus 2 5  
       
                 
                   
Rakennusfysiikan perusteet 3  
       
                 
                   
010000010000000000550000000000
Työelämäosaaminen
                                                       
Rakentamistalouden perusteet 3  
       
                 
                   
Working English for Engineers 3  
       
                 
                   
0600006000000000330000000000
Infrarakentamisen perusteet
                                                       
Kadut ja kaavoitus 5  
       
                 
                   
Pohjarakennus 5  
       
                 
                   
010000010000000000550000000000
Opinnäytetyö
                                                       
Opinnäytetyö 15      
           
                       
Tekniikan suomen kieli ja raportointi 3      
           
                         
   
0001800000010.57.50000000000005.35.33.83.8
Harjoittelu
                                                       
Harjoittelu 1 5
     
             
                   
Harjoittelu 2 10  
       
                 
           
Harjoittelu 3 15    
         
                     
   
2.57.512.57.502.52.5557.57.50001.31.31.31.32.52.52.52.53.83.83.83.800
Asunto-osakeyhtiön toiminta I361
                                                       
Isännöinti 5  
         
                   
               
Kokous- ja neuvottelutaito 2  
         
                   
               
0700000700000000003.53.500000000
Kiinteistön hoidon ja kunnossapidon osaaminen
                                                       
Kiinteistönhoito ja turvallisuustekniikka 5    
         
                     
           
Kiinteistön kunnossapidon suunnittelu 4    
         
                     
           
009000009000000000004.54.5000000
Korjausrakentamisen osaaminen 361
                                                       
Korjaushankkeen hallinta 3    
         
                     
           
Korjausrakentamisen mallinnus 4    
         
                     
           
Korjausrakentaminen 3    
         
                     
           
001000000100000000000055000000
Talonrakentamisen osaaminen I361
                                                       
Talotekniikan perusteet 5    
           
                       
       
Pintakäsittelyt ja verhoukset 3    
           
                       
       
Talon rakenteet 5    
           
                       
       
Rakennusten täydennysosat 3    
           
                       
       
001600000016000000000000880000
Talonrakentamisen osaamisen syventäminen 361
                                                       
Rakennusfysiikan sovellukset 3      
           
                         
   
Kiinteistön rakennussuunnittelu 4      
           
                         
   
0007000000700000000000003.53.500
Talousosaaminen 361
                                                       
Kiinteistön elinkaaritalous 4      
           
                         
   
Kustannuslaskenta 3      
           
                         
   
Vuokrasopimusten hallinta 3      
           
                         
   
000100000001000000000000005500
Projektinhallinnan osaaminen 361
                                                       
Rakennushankkeen sopimustekniikka 3      
             
                           
Tuotannon suunnittelu ja ohjaus 3      
           
                         
   
Johtaminen ja esimiestaito 3      
           
                         
   
Rakennuttaminen 3      
           
                         
   
00012000000930000000000004.54.51.51.5
Viestintä I361ja I311
                                                       
Technical English for Professionals 3      
           
                         
   
Svenska för teknikbranschen - muntlig färdighet 2      
           
                         
   
Svenska för teknikbranschen - skriftlig färdighet 2      
           
                         
   
0007000000700000000000003.53.500
Talotekninen osaaminen I361
                                                       
Rakennusautomaatio 3      
           
                         
   
Rakennuksen sisäolosuhteiden hallinta 3      
           
                         
   
0006000000600000000000003300
Kiinteistönpitotekniikan ja korjausrakentamisen osaamisen syventäminen
(Valitaan opintoja 0 op)
                                                       
Kiinteistöliiketoiminta 4  
       
                 
           
Betonirakenteet, kuntotutkimukset ja korjaukset 5  
       
                 
           
Kosteusvauriot, kuntotutkimukset ja korjaukset 5  
       
                 
           
Kiinteistönvälityksen perusteet 3  
       
                 
           
08.58.500008.58.50000000004.34.34.34.3000000
Vaihtokelpoiset opinnot I361
                                                       
Korjausrakentamisen tuotantotekniikka 3      
           
                         
   
Kiinteistön taloushallinto 3      
           
                         
   
Kiinteistön energiakäytön hallinta 3      
           
                         
   
Rakennusfysiikka korjausrakentamisessa 3      
           
                         
   
000120000001200000000000006600
Vapaasti valittavat
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                       
Rakennusterveys ja sisäympäristö 3      
             
                           
000300000003000000000000001.51.5
60 / 66.560 / 5260 / 5660 / 82.560 / 3660 / 30.560 / 31.560 / 20.560 / 32.560 / 23.560 / 6960 / 13.560 / 1860 / 1860 / 15.360 / 15.360 / 15.860 / 15.860 / 10.360 / 10.360 / 16.360 / 16.360 / 11.860 / 11.860 / 34.660 / 34.660 / 6.860 / 6.8
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä ja opintojen kesto on 3,5/4/4,5 vuotta.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Kiinteistönpitotekniikka ja korjausrakentaminen -suuntautumispolun osaamisella mahdollistetaan teknis-taloudelliset valmiudet toimia kiinteistöjen ylläpito- ja isännöintitehtävissä sekä korjausrakennushankkeissa . Näihin opintoihin sisältyvät perustiedot talonrakennustekniikasta.