OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, PÄIVÄTOTEUTUS > TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN TUTKINTO-OHJELMA, VUOSINA 2014-2018 ALOITTANEET > STUDIES FOR EXCHANGE STUDENTS, ICT ENGINEERING
AMK-tutkinto, päivätoteutus ...

Studies for Exchange Students, ICT Engineering

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1
Hae nimellä: op 1 1S 1K 1 2 3 4
Autumn Semester 2018
(Valitaan opintoja 0 kappaletta)
             
Ohjelmistotekniikan projektityö 6
 
   
Ohjelmistotekniikan mobiiliprojekti 6
 
   
Tietoliikennetekniikan laboratoriotyöt 10
 
   
Tietoliikennetekniikan projekti 5
 
   
Projektiopinto 15
 
   
Opinnäytetyö 15
 
   
573027151513.513.5
Spring Semester 2019
(Valitaan opintoja 0 kappaletta)
             
Innovaatioprojekti 6
 
   
Projektiopinto 15
 
   
Opinnäytetyö 15
 
   
36036001818
60 / 9360 / 3060 / 6360 / 1560 / 1560 / 31.560 / 31.5
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä ja opintojen kesto on 3,5/4/4,5 vuotta.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.