OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, PÄIVÄTOTEUTUS > TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN TUTKINTO-OHJELMA, VUOSINA 2014-2018 ALOITTANEET > TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN KOULUTUS, OHJELMISTOTEKNIKKA
AMK-tutkinto, päivätoteutus ...

Tieto- ja viestintätekniikan koulutus, Ohjelmistoteknikka

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Insinöörin matemaattis-luonnontieteelliset perusopinnot 1
                                                       
Geometria ja vektorilaskenta 3
     
             
                             
Funktiot ja matriisit 3
     
               
                           
Lämpö- ja virtausoppi 3
     
               
                           
Tietotekniikan täydentävät perusopinnot
()
                                                       
Mekaniikka 3
     
             
                           
Insinöörimatematiikan valmentavat opinnot 3
     
             
                           
Itsensä johtaminen ja vuorovaikutustaidot 2
     
           
                       
170001610000006.59.50.50.5000000000000
Tietotekniikan perusopinnot 1
                                                       
Insinöörin tietotekniikan perusteet 3
     
             
                           
Ohjelmointikielet, perusteet 4
     
             
                           
Tekniikan suomen kieli ja viestintä 3
     
             
                           
Mittaukset ja laiterakentelu 6
     
             
                           
Virtapiirit (DC) 3
     
             
                           
190001900000009.59.500000000000000
Tietotekniikan perusopinnot 2
                                                       
Differentiaalilaskenta 3
       
               
                       
Ohjelmointikielet, jatko 3
       
               
                       
Web-ohjelmointi 3
       
               
                       
Elektroniikka 5
       
               
                       
Digitaalitekniikka 3
       
               
                       
Tietoliikenneverkot ja -väylät 4
       
               
                       
ICT-projektit 4
       
               
                       
250000250000000012.512.5000000000000
Insinöörin matemaattis-luonnontieteelliset perusopinnot 2
                                                       
Integraalilaskenta 3
       
               
                       
Sähköstatiikka ja virtapiirit, magnetismi 3  
       
                 
                   
Mittaamisen ja raportoinnin perusteet 3  
       
                 
                   
360003600000001.51.5330000000000
Tietotekniikan perusopinnot 3
                                                       
Mikrokontrollerit 3  
       
                 
                   
Käyttöjärjestelmät 4  
       
                 
                   
Olio-ohjelmointi 4  
       
                 
                   
Virtapiirit (AC) 3  
       
                 
                   
Sähkön käyttö 3  
       
                 
                   
0170000170000000008.58.50000000000
Insinöörin matemaattis-luonnontieteelliset perusopinnot 3
                                                       
Värähdys- ja aaltoliike, atomi- ja ydinfysiikka 3  
         
                   
               
Fysiikan laboratoriotyöt 3  
         
                   
               
Diskreetit järjestelmät 3  
         
                   
               
Tekniikan tilastomatematiikka 3  
         
                   
               
012000001200000000006600000000
Tietotekniikan perusopinnot 4
                                                       
Tiedonsiirtotekniikan perusteet 3  
         
                   
               
Tietoliikenneprotokollat 3  
         
                   
               
Tietoturvan perusteet 4  
         
                   
               
Elektroniikan laboratoriotyöt 1 5  
         
                   
               
015000001500000000007.57.500000000
Liiketoimintaosaaminen
                                                       
Yritystalous 3    
         
                     
           
Working English for Engineers 3    
         
                     
           
0060000060000000000033000000
Yrittäjyys
                                                       
Sopimus ja johtamisoppi 3    
           
                       
       
Technical English for Professionals 3    
           
                       
       
Svenska för teknikbranschen - skriftlig färdighet 2    
           
                       
       
Svenska för teknikbranschen - muntlig färdighet 2    
           
                       
       
Tekniikan suomen kieli ja raportointi 3      
           
                         
   
001030000010300000000000551.51.500
Ohjelmistotekniikan syventävät opinnot 1
                                                       
Olio-ohjelmoinnin jatkokurssi 3      
           
                         
   
Web-ohjelmoinnin jatkokurssi 3    
         
                     
           
Kehittyneet ohjelmointikielet 4    
         
                     
           
Tietorakenteet ja algoritmit 5    
         
                     
           
Tietokannat 5    
         
                     
           
00173000017030000000008.58.5001.51.500
Ohjelmistotekniikan syventävät opinnot 2
                                                       
Ohjelmistotuotanto 5    
           
                       
       
Ohjelmistoarkkitehtuurit 4      
           
                         
   
Graafisten käyttöliittymien ohjelmointi 4    
           
                       
       
Mobiiliohjelmointi 4    
           
                       
       
0013400000134000000000006.56.52200
TKI -opinnot, ohjelmistotekniikka
                                                       
Ohjelmistotekniikan projektityö 6      
           
                         
   
Ohjelmistotekniikan mobiiliprojekti 6      
           
                         
   
Innovaatioprojekti 6      
             
                           
000180000001260000000000006633
Opinnäytetyö
                                                       
Opinnäytetyö 15      
           
                       
000150000007.57.50000000000003.83.83.83.8
Harjoittelu
                                                       
Harjoittelu 1 6
       
                 
                       
Harjoittelu 2 12  
         
                     
               
Harjoittelu 3 12    
           
                       
       
612120060120120000060001200660000
Vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                       
Formula student projektiopinnot 6      
           
                       
Projektityö/Project Work 5    
         
                     
           
005600005033000000002.52.5001.51.51.51.5
60 / 7060 / 6260 / 6360 / 4960 / 3560 / 3560 / 2360 / 3960 / 2860 / 3560 / 32.560 / 16.560 / 1660 / 1960 / 14.560 / 20.560 / 11.560 / 11.560 / 13.560 / 25.560 / 1460 / 1460 / 17.560 / 17.560 / 16.360 / 16.360 / 8.360 / 8.3
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä ja opintojen kesto on 3,5/4/4,5 vuotta.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.