OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, PÄIVÄTOTEUTUS > TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN TUTKINTO-OHJELMA, VUOSINA 2014-2018 ALOITTANEET > TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN KOULUTUS, ÄLYKKÄÄT KONEET
AMK-tutkinto, päivätoteutus ...

Tieto- ja viestintätekniikan koulutus, Älykkäät koneet

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Älykkäät koneet (tite)
()
                                                       
Projektin määrittely 5    
         
                     
           
Projektin esisuunnittelu 5    
         
                     
           
Projektin suunnittelu 5    
           
                       
       
Projektin toteutus 10      
           
                         
   
Projektin testaus 5      
           
                         
   
Kone- ja laitetekniikan perusteet 3    
         
                     
           
0018150000135150000000006.56.52.52.57.57.500
60 / 060 / 060 / 1860 / 1560 / 060 / 060 / 060 / 060 / 1360 / 560 / 1560 / 060 / 060 / 060 / 060 / 060 / 060 / 060 / 060 / 060 / 6.560 / 6.560 / 2.560 / 2.560 / 7.560 / 7.560 / 060 / 0
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä ja opintojen kesto on 3,5/4/4,5 vuotta.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Tieto- ja viestintätekniikan opiskelijan on mahdollista valita opintoja älykkäistä koneista. Opintoja voi valita 0-30 op.