OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, PÄIVÄTOTEUTUS > SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN TUTKINTO-OHJELMA > SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN TUTKINTO-OHJELMA, ÄLYKKÄÄT KONEET
AMK-tutkinto, päivätoteutus ...

Sähkö- ja automaatiotekniikan tutkinto-ohjelma, Älykkäät koneet

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1K 1S 2K 2S 3K 3S 4K 4S 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Tekniikan perusosaaminen
                                                       
Geometria ja vektorilaskenta 3
     
             
                           
Mekaniikka 3
     
             
                           
Tietotekniset työkalut 3
     
             
                           
Tekniikan suomen kieli ja viestintä 3
     
             
                           
Työelämävalmiudet 2
     
             
                           
Harjoittelu 1 4
     
             
                           
180001800000009900000000000000
Sähkötekniikan perusosaaminen
                                                       
Funktiot ja matriisit 3
     
             
                           
Sähköstatiikka ja virtapiirit, magnetismi 3
     
             
                           
Sähkötekniikan perusteet 5
     
             
                           
Tasa- ja vaihtosähköpiirit 5
     
             
                           
160001600000008800000000000000
Sähkö- ja automaatioalan perusosaaminen
                                                       
Differentiaalilaskenta 3
       
               
                       
Integraalilaskenta 3
       
               
                       
Värähdys- ja aaltoliike, atomi- ja ydinfysiikka 3
       
               
                       
Lämpö- ja virtausoppi 3
       
               
                       
Mittaamisen ja raportoinnin perusteet 3
       
               
                       
Automaatiotekniikan perusteet 5
       
               
                       
Logiikkaohjelmoinnin perusteet 5
       
               
                       
Virtapiirien mallintaminen 5
       
               
                       
30000030000000001515000000000000
Sähkövoimatekniikan perusosaaminen
                                                       
Integraalimuunnokset 3  
       
                 
                   
Sähkötekninen suunnittelu 5  
       
                 
                   
Sähköasennukset ja sähkötyöturvallisuus 5  
       
                 
                   
Sähköenergiajärjestelmät ja sähköverkot 5  
       
                 
                   
Harjoittelu 2 6  
       
                 
                   
Valinnainen opintojakso
(Valitaan opintoja 3 op)
 
       
                 
                   
Grundkurs i svenska för teknikbranschen 3  
       
                 
                   
English for Engineers 3  
       
                 
                   
03300003300000000016.516.50000000000
Tietotekninen osaaminen
                                                       
Ohjelmoinnin perusteet 3  
         
                   
               
Teollisuuselektroniikka 5  
         
                   
               
0800000800000000004400000000
Sähkökäyttöjen perusosaaminen
                                                       
Fysiikan laboratoriotyöt 3  
         
                   
               
Working English for Engineers 3    
         
                     
           
Svenska för teknikbranschen - skriftlig färdighet 2  
         
                   
               
Svenska för teknikbranschen - muntlig färdighet 2  
         
                   
               
0730000730000000003.53.51.51.5000000
Sähköenergiajärjestelmien perusosaaminen
                                                       
Soveltava ohjelmointi 3    
         
                     
           
Tuotantotalous ja sähkömarkkinat 5    
         
                     
           
Technical English for Professionals 3    
           
                       
       
Harjoittelu 3 6    
         
                     
           
0017000001430000000000771.51.50000
Sähköenergiajärjestelmien syventävä osaaminen
   
           
                       
       
Johtaminen ja esimiestaidot 3    
           
                       
       
Teollisuuden tietoverkot ja tietoturvallisuus 5    
           
                       
       
Sähköjärjestelmien käyttö ja kunnossapito 3    
           
                       
       
00370000003700000000000018.518.50000
Älykkäät sähköenergiajärjestelmät
(Valitaan opintoja 37 op)
     
           
                         
   
Harjoittelu 4 12      
           
                         
   
0004900000049000000000000024.524.500
Älykkäät koneet, ammatillinen perusosaaminen
(Valitaan opintoja 30 op)
                                                       
LabVIEW-ohjelmoinnin perusteet 5    
         
                     
           
Projektin määrittely 5    
           
                       
       
Projektin esisuunnittelu 5    
           
                       
       
Sähkötekniikan valinnaiset opinnot
(Valitaan opintoja 10 op)
                                                       
Sähköasennustekniikan laboratoriotyöt 5    
         
                     
           
Sähkömoottorikäytöt 5    
         
                     
           
Konetekniikan valinnaiset opinnot
(Valitaan opintoja 10 op)
                                                       
Lujuusoppi 1 5    
         
                     
           
Anturitekniikka ja koneautomaation sovellukset 5  
         
                   
               
3D-tulostuksen perusteet 3    
         
                     
           
Koneenosaopin perusteet 5  
         
                   
               
Dynamiikka 5    
         
                     
           
Tietotekniikan valinnaiset opinnot
(Valitaan opintoja 10 op)
                                                       
IoT ja Web-ohjelmointi 5    
         
                     
           
Sulautetun järjestelmän ohjelmointi ja mikrokontrollerit 5  
         
                   
               
Mikrokontrollerien ohjelmointi 5  
         
                   
               
Ohjelmoinnin edistyneet piirteet 5    
         
                     
           
0204800002038100000000010101919550000
Älykkäät koneet, projektin toteutus
                                                       
Projektin suunnittelu 5      
           
                         
   
Projektin toteutus 10      
           
                         
   
Projektin testaus 5      
           
                         
   
00020000000200000000000000101000
Opinnäytetyö
                                                       
Opinnäytetyö 15      
           
                         
   
000150000001500000000000007.57.500
60 / 6460 / 6860 / 10560 / 8460 / 3460 / 3060 / 3360 / 3560 / 5560 / 5060 / 8460 / 060 / 1760 / 1760 / 1560 / 1560 / 16.560 / 16.560 / 17.560 / 17.560 / 27.560 / 27.560 / 2560 / 2560 / 4260 / 4260 / 060 / 0
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä ja opintojen kesto on 3,5/4/4,5 vuotta.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Älykkäiden koneiden suustautumispolku on tekniikan koulutusohjelmien yhteinen. Se on ensisijaisesti tarkoitettu ajoneuvo- ja konetekniikan sekä sähkö- ja automaatiotekniikan sekä tieto- ja viestintätekniikan koulutuksen opiskelijoille.
Suuntautumispolun keskeisiä osaamisalueita ovat laiteautomaatio ja toimilaitetekniikka, sähköiset tehosiirtojärjestelmät, tietoliikennetekniikka, automaatio- ja säätötekniikka sekä koneenrakentaminen ja tuotekehitys. Koneenrakentaminen edellyttää monipuolista insinööriosaamista. Koneenrakentaminen hyödyntää yhä lisääntyvässä määrin sähkö- ja tietoteknisiä järjestelmiä. Toteutetut koneet muodostavat usein myös kokonaisia omavoimaisia, automatisoituja tuotantojärjestelmiä.