OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, PÄIVÄTOTEUTUS > SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN TUTKINTO-OHJELMA > SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN TUTKINTO-OHJELMA, SÄHKÖVOIMATEKNIIKKA
AMK-tutkinto, päivätoteutus ...

Sähkö- ja automaatiotekniikan tutkinto-ohjelma, Sähkövoimatekniikka

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1K 1S 2K 2S 3K 3S 4K 4S 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Tekniikan perusosaaminen
                                                       
Geometria ja vektorilaskenta 3
     
             
                           
Mekaniikka 3
     
             
                           
Tietotekniset työkalut 3
     
             
                           
Tekniikan suomen kieli ja viestintä 3
     
             
                           
Työelämävalmiudet 2
     
             
                           
Harjoittelu 1 4
     
             
                           
180001800000009900000000000000
Sähkötekniikan perusosaaminen
                                                       
Funktiot ja matriisit 3
     
             
                           
Sähköstatiikka ja virtapiirit, magnetismi 3
     
             
                           
Sähkötekniikan perusteet 5
     
             
                           
Tasa- ja vaihtosähköpiirit 5
     
             
                           
160001600000008800000000000000
Sähkö- ja automaatioalan perusosaaminen
                                                       
Differentiaalilaskenta 3
       
               
                       
Integraalilaskenta 3
       
               
                       
Värähdys- ja aaltoliike, atomi- ja ydinfysiikka 3
       
               
                       
Lämpö- ja virtausoppi 3
       
               
                       
Mittaamisen ja raportoinnin perusteet 3
       
               
                       
Automaatiotekniikan perusteet 5
       
               
                       
Logiikkaohjelmoinnin perusteet 5
       
               
                       
Virtapiirien mallintaminen 5
       
               
                       
30000030000000001515000000000000
Sähkövoimatekniikan perusosaaminen
                                                       
Integraalimuunnokset 3  
       
                 
                   
Piirianalyysi 3  
       
                 
                   
Sähkötekninen suunnittelu 5  
       
                 
                   
Sähköasennukset ja sähkötyöturvallisuus 5  
       
                 
                   
Sähköenergiajärjestelmät ja sähköverkot 5  
       
                 
                   
Harjoittelu 2 6  
       
                 
                   
Valinnainen opintojakso
(Valitaan opintoja 3 op)
 
       
                 
                   
Grundkurs i svenska för teknikbranschen 3  
       
                 
                   
English for Engineers 3  
       
                 
                   
03600003600000000018180000000000
Tietotekninen osaaminen
                                                       
Tietokoneavusteinen matematiikka 3  
         
                   
               
Ohjelmoinnin perusteet 3  
         
                   
               
Teollisuuselektroniikka 5  
         
                   
               
011000001100000000005.55.500000000
Sähkökäyttöjen perusosaaminen
                                                       
Fysiikan laboratoriotyöt 3  
         
                   
               
Working English for Engineers 3    
         
                     
           
Svenska för teknikbranschen - skriftlig färdighet 2  
         
                   
               
Svenska för teknikbranschen - muntlig färdighet 2  
         
                   
               
Sähkökoneet 5  
         
                   
               
Tehoelektroniikka sähköenergiajärjestelmissä 5  
         
                   
               
017300001730000000008.58.51.51.5000000
Sähköenergiajärjestelmien perusosaaminen
                                                       
Teollisuuden sähköasennukset ja -suunnittelu 5    
         
                     
           
Sähkönkäyttötekniikka 5    
         
                     
           
Sähkövoimatekniikan laboratoriotyöt 1 5    
         
                     
           
Soveltava ohjelmointi 3    
         
                     
           
Tuotantotalous ja sähkömarkkinat 5    
         
                     
           
Technical English for Professionals 3    
           
                       
       
Harjoittelu 3 6    
         
                     
           
003200000293000000000014.514.51.51.50000
Sähköenergiajärjestelmien syventävä osaaminen
   
           
                       
       
Johtaminen ja esimiestaidot 3    
           
                       
       
Teollisuuden tietoverkot ja tietoturvallisuus 5    
           
                       
       
Sähköverkkojen suojaus ja automaatio 5    
           
                       
       
Sähköjärjestelmien käyttö ja kunnossapito 3    
           
                       
       
Sähkövoimatekniikan laboratoriotyöt 2 5    
           
                       
       
00470000004700000000000023.523.50000
Älykkäät sähköenergiajärjestelmät
(Valitaan opintoja 37 op)
     
           
                         
   
Sähkövoimatekniikan laboratoriotyöt 3 5      
           
                         
   
Harjoittelu 4 12      
           
                         
   
Teollisuuden sähköenergiajärjestelmät
                                                       
Teollisuuden sähköverkot ja sähkönkäyttö 5    
           
                       
       
Säädetyt sähkönkäyttöjärjestelmät 5      
           
                         
   
Teollisuuden automaatiojärjestelmät 5      
           
                         
   
Sähköenergian tuotanto ja jakelu
                                                       
Sähköverkkojen suunnittelu 5    
           
                       
       
Hajautettu sähköenergian tuotanto 5      
           
                         
   
Älykkäät sähköverkot ja -energiavarastot 5      
           
                         
   
0010740000010740000000000055373700
Sähkövoimatekniikan vapaasti valittavat opinnot
()
                                                       
Logiikkaohjelmoinnin jatkokurssi 5      
           
                         
   
Sähköpätevyysvalmennus 2      
           
                         
   
KNX-ympäristöt 3      
           
                         
   
000100000001000000000000005500
Opinnäytetyö
                                                       
Opinnäytetyö 15      
           
                         
   
000150000001500000000000007.57.500
60 / 6460 / 6460 / 9260 / 9960 / 3460 / 3060 / 3660 / 2860 / 3260 / 6060 / 9960 / 060 / 1760 / 1760 / 1560 / 1560 / 1860 / 1860 / 1460 / 1460 / 1660 / 1660 / 3060 / 3060 / 49.560 / 49.560 / 060 / 0
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä ja opintojen kesto on 3,5/4/4,5 vuotta.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Sähkövoimatekniikassa perehdytään sähkön käyttötekniikkaan, sähköenergian suur- ja pienjännitejakeluun, teollisuuden ja rakennusten sähkösuunnitteluun sekä näitä tukeviin tekniikoihin, kuten automaatio-, ohjaus- ja valvontajärjestelmiin. Valmistuva insinööri tuntee sähköalaan liittyvän vastuun ja osaa soveltaa tietojaan käytännössä. Tutkinto sisältää sähkötöiden johtamiseen vaadittavat koulutusvaatimukset (sähköpätevyys 1). Alan insinöörit toimivat teollisuuden, sähkölaitosten ja sähköasennusalan suunnittelu-, käyttö- ja johtotehtävissä, teknisessä kaupassa, hallinnossa sekä yrittäjinä niin kotimarkkinoilla kuin kansainvälisissä tehtävissä.