OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, PÄIVÄTOTEUTUS > SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN TUTKINTO-OHJELMA > SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN TUTKINTO-OHJELMA
AMK-tutkinto, päivätoteutus ...

Sähkö- ja automaatiotekniikan tutkinto-ohjelma

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Tekniikan perusosaaminen
                                                       
Mekaniikka 3
     
             
                           
Geometria ja vektorilaskenta 3
     
             
                           
Funktiot ja matriisit 3
     
             
                           
Tietotekniset työkalut 3
     
             
                           
120001200000006600000000000000
Automaatiotekniikan perusosaaminen
                                                       
Lämpö- ja virtausoppi 3
     
             
                           
Sähkötekniikan perusteet 5
     
             
                           
Automaatiotekniikan perusteet 5
     
             
                           
Tasa- ja vaihtosähköpiirit 5
     
             
                           
180001800000009900000000000000
Sähkö- ja automaatioalan perusosaaminen
                                                       
Differentiaalilaskenta 3
       
               
                       
Integraalilaskenta 3
       
               
                       
Värähdys- ja aaltoliike, atomi- ja ydinfysiikka 3
       
               
                       
Mittaamisen ja raportoinnin perusteet 3
       
               
                       
Tekniikan suomen kieli ja viestintä 3
       
               
                       
Sähköasennusten ja sähkötyöturvallisuuden perusteet 3
       
               
                       
Teollisuuselektroniikka 5
       
               
                       
Working English for Engineers 3
       
               
                       
Työelämävalmiudet 2
       
               
                       
Harjoittelu 1 4
       
               
                       
32000032000000001616000000000000
Automaatioalan tietotekninen perusosaaminen
                                                       
Integraalimuunnokset 3  
       
                 
                   
Fysiikan laboratoriotyöt 3  
       
                 
                   
Ohjelmoinnin perusteet 3  
       
                 
                   
Logiikkaohjelmoinnin perusteet 5  
       
                 
                   
Sähkösuunnittelun perusteet 3  
       
                 
                   
Teollisuuden tietoverkot ja tietoturvallisuus 5  
       
                 
                   
Virtapiirien mallintaminen 5  
       
                 
                   
Säätötekniikan perusteet 5  
       
                 
                   
03200003200000000016160000000000
Automaatiotekniikan ammatillinen perusosaaminen
                                                       
Prosessiteollisuuden mittaukset 5  
         
                   
               
Logiikkaohjelmoinnin jatkokurssi 5  
         
                   
               
Automaatiojärjestelmät 3  
         
                   
               
Automaation käyttöliittymät 3  
         
                   
               
Soveltava ohjelmointi 3  
         
                   
               
Sähkövoimatekniikan perusteet 4  
         
                   
               
Technical English for Professionals 3  
         
                   
               
Harjoittelu 2 6  
         
                   
               
Harjoittelu 3 6  
         
                   
               
03800000380000000000191900000000
Sovellusalakohtainen automaatio
                                                       
Instrumentoinnin suunnittelu 5    
         
                     
           
Säätömenetelmät 5    
         
                     
           
Automaation kenttäväylät ja tietoverkot 3    
         
                     
           
Prosessiautomaation sovellukset 5    
         
                     
           
Mittaustekniikan laboratoriotyöt 5    
         
                     
           
002300000230000000000011.511.5000000
Säätötekniikan täydentävä osaaminen
                                                       
Automaation tietotekniikka 3    
           
                       
       
Automatiojärjestelmien suunnittelu 5    
           
                       
       
Säätötekniikan laboratoriotyöt 5    
           
                       
       
Sähkömoottorikäytöt 5    
           
                       
       
Svenska för teknikbranschen - skriftlig färdighet 2    
           
                       
       
Svenska för teknikbranschen - muntlig färdighet 2    
           
                       
       
Harjoittelu 4 12    
           
                       
       
00340000003400000000000017170000
Automaatioalan syventävä osaaminen
                                                       
Johtaminen ja esimiestaidot 3      
           
                         
   
Tuotantotalous 3      
           
                         
   
Automaatiotekniikan laboratoriotyöt 5      
           
                         
   
Automaatiotekniikan valinnaiset opintokokonaisuudet
(Valitaan opintoja 10 op)
                                                       
Koneautomaatio
                                                       
Tuotanto- ja koneautomaatio 5    
           
                       
       
Tuotanto- ja koneautomaation sovellukset 5      
           
                         
   
Koneoppiminen ja data-analytiikka automaatiossa
                                                       
Koneoppiminen 5    
           
                       
       
Data- ja signaalianalyysi 5      
           
                         
   
Sähkövoimatekniikan täydentävä osaaminen
(Valitaan opintoja 10 op)
                                                       
Sähköstatiikka ja virtapiirit, magnetismi 3  
         
                   
               
Sähkönjakeluverkot 5    
           
                       
       
Sähkövoima- ja asennustekniikan laboratoriotyöt 5    
           
                       
       
Teollisuuden sähköasennukset ja -suunnittelu 5    
           
                       
       
03252100030252100000001.51.50012.512.510.510.500
Automaatiotekniikan valinnaiset opinnot
()
                                                       
Tietokoneavusteinen matematiikka 3    
         
                     
           
Grundkurs i svenska för teknikbranschen 3    
         
                     
           
English for Engineers 3
     
             
                           
Automaatioalan projektityö 5    
           
                       
       
LabVIEW-ohjelmoinnin perusteet 5    
         
                     
           
Robotiikka 5    
         
                     
           
Automaatioalan kemia ja fysiikka 4    
         
                     
           
Insinöörimatematiikan valmentavat opinnot 3
     
             
                           
602506000205003300000010102.52.50000
Älykkäät koneet, ammatillinen perusosaaminen
(Valitaan opintoja 25 op)
                                                       
LabVIEW-ohjelmoinnin perusteet 5    
         
                     
           
Projektin määrittely 5    
         
                     
           
Projektin esisuunnittelu 5    
         
                     
           
Älykkäät koneet, valinnaiset opintokokonaisuudet
(Valitaan opintoja 10 op)
                                                       
Sähkötekniikan valinnaiset opinnot
(Valitaan opintoja 10 op)
                                                       
Sähköasennustekniikan laboratoriotyöt 5    
           
                       
       
Sähkömoottorikäytöt 5    
           
                       
       
Konetekniikan valinnaiset opinnot
(Valitaan opintoja 10 op)
                                                       
Lujuusoppi 1 5  
         
                   
               
Anturitekniikka ja koneautomaation sovellukset 5    
         
                     
           
3D-tulostuksen perusteet 3    
           
                       
       
Koneenosaopin perusteet 5    
         
                     
           
Dynamiikka 5    
           
                       
       
Tietotekniikan valinnaiset opinnot
(Valitaan opintoja 10 op)
                                                       
IoT ja Web-ohjelmointi 5  
         
                   
               
Sulautetun järjestelmän ohjelmointi ja mikrokontrollerit 5    
         
                     
           
Mikrokontrollerien ohjelmointi 5    
         
                     
           
Ohjelmoinnin edistyneet piirteet 5  
         
                   
               
015530000153518000000007.57.517.517.5990000
Älykkäät koneet, projektien toteutus
                                                       
Projektin suunnittelu 5    
           
                       
       
Projektin toteutus 10    
           
                       
       
Projektin testaus 5