OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, PÄIVÄTOTEUTUS > SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN TUTKINTO-OHJELMA > SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN TUTKINTO-OHJELMA, ÄLYKKÄÄT KONEET
AMK-tutkinto, päivätoteutus ...

Sähkö- ja automaatiotekniikan tutkinto-ohjelma, Älykkäät koneet

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Tekniikan perusosaaminen
                                                       
Mekaniikka 3
     
             
                           
Geometria ja vektorilaskenta 3
     
             
                           
Funktiot ja matriisit 3
     
             
                           
Tietotekniset työkalut 3
     
             
                           
120001200000006600000000000000
Automaatiotekniikan perusosaaminen
                                                       
Lämpö- ja virtausoppi 3
     
             
                           
Sähkötekniikan perusteet 5
     
             
                           
Automaatiotekniikan perusteet 5
     
             
                           
Tasa- ja vaihtosähköpiirit 5
       
               
                       
180001350000006.56.52.52.5000000000000
Sähkö- ja automaatioalan perusosaaminen
                                                       
Differentiaalilaskenta 3
       
               
                       
Integraalilaskenta 3
       
               
                       
Värähdys- ja aaltoliike, atomi- ja ydinfysiikka 3
       
               
                       
Mittaamisen ja raportoinnin perusteet 3
       
               
                       
Tekniikan suomen kieli ja viestintä 3
     
             
                           
Sähköasennusten ja sähkötyöturvallisuuden perusteet 3
       
               
                       
Teollisuuselektroniikka 5
       
               
                       
Working English for Engineers 3
       
               
                       
Työelämävalmiudet 2
       
               
                       
Harjoittelu 1 4
       
               
                       
320003290000001.51.514.514.5000000000000
Automaatioalan tietotekninen perusosaaminen
                                                       
Integraalimuunnokset 3  
       
                 
                   
Fysiikan laboratoriotyöt 3  
       
                 
                   
Ohjelmoinnin perusteet 3  
       
                 
                   
Logiikkaohjelmoinnin perusteet 5  
       
                 
                   
Sähkösuunnittelun perusteet 3  
       
                 
                   
Teollisuuden tietoverkot ja tietoturvallisuus 5  
       
                 
                   
Virtapiirien mallintaminen 5  
       
                 
                   
Säätötekniikan perusteet 5  
       
                 
                   
03200003200000000016160000000000
Automaatiotekniikan ammatillinen perusosaaminen
                                                       
Prosessiteollisuuden mittaukset 5  
         
                   
               
Logiikkaohjelmoinnin jatkokurssi 5  
         
                   
               
Automaatiojärjestelmät 3  
         
                   
               
Automaation käyttöliittymät 3  
         
                   
               
Technical English for Professionals 3  
         
                   
               
Harjoittelu 2 6  
         
                   
               
Harjoittelu 3 6  
         
                   
               
0310000031000000000015.515.500000000
Sovellusalakohtainen automaatio
                                                       
Instrumentoinnin suunnittelu 5    
         
                     
           
Säätömenetelmät 5    
         
                     
           
Automaation kenttäväylät ja tietoverkot 3    
         
                     
           
Mittaustekniikan laboratoriotyöt 5    
         
                     
           
001800000180000000000099000000
Säätötekniikan täydentävä osaaminen
                                                       
Svenska för teknikbranschen - skriftlig färdighet 2    
           
                       
       
Svenska för teknikbranschen - muntlig färdighet 2    
           
                       
       
Harjoittelu 4 12    
           
                       
       
001600000016000000000000880000
Automaatioalan syventävä osaaminen
                                                       
Älykkäät koneet, ammatillinen perusosaaminen
(Valitaan opintoja 25 op)
                                                       
Älykkäät koneet, valinnaiset opintokokonaisuudet
(Valitaan opintoja 10 op)
                                                       
Sähkötekniikan valinnaiset opinnot
(Valitaan opintoja 10 op)
                                                       
Konetekniikan valinnaiset opinnot
(Valitaan opintoja 10 op)
                                                       
Tietotekniikan valinnaiset opinnot
(Valitaan opintoja 10 op)
                                                       
0000000000000000000000000000
Älykkäät koneet, projektien toteutus
                                                       
Opinnäytetyö
                                                       
0000000000000000000000000000
60 / 6260 / 6360 / 3460 / 060 / 2860 / 3460 / 3260 / 3160 / 1860 / 1660 / 060 / 060 / 1460 / 1460 / 1760 / 1760 / 1660 / 1660 / 15.560 / 15.560 / 960 / 960 / 860 / 860 / 060 / 060 / 060 / 0
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä ja opintojen kesto on 3,5/4/4,5 vuotta.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Älykkäiden koneiden suustautumispolku on tekniikan koulutusohjelmien yhteinen. Se on ensisijaisesti tarkoitettu ajoneuvo- ja konetekniikan sekä sähkö- ja automaatiotekniikan sekä tieto- ja viestintätekniikan koulutuksen opiskelijoille.
Suuntautumispolun keskeisiä osaamisalueita ovat laiteautomaatio ja toimilaitetekniikka, sähköiset tehosiirtojärjestelmät, tietoliikennetekniikka, automaatio- ja säätötekniikka sekä koneenrakentaminen ja tuotekehitys. Koneenrakentaminen edellyttää monipuolista insinööriosaamista. Koneenrakentaminen hyödyntää yhä lisääntyvässä määrin sähkö- ja tietoteknisiä järjestelmiä. Toteutetut koneet muodostavat usein myös kokonaisia omavoimaisia, automatisoituja tuotantojärjestelmiä.