OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, PÄIVÄTOTEUTUS > SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN TUTKINTO-OHJELMA > SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN TUTKINTO-OHJELMA, AUTOMAATIOTEKNIIKKA
AMK-tutkinto, päivätoteutus ...

Sähkö- ja automaatiotekniikan tutkinto-ohjelma, Automaatiotekniikka

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Tekniikan perusosaaminen
                                                       
Mekaniikka 3
     
             
                           
Geometria ja vektorilaskenta 3
     
             
                           
Funktiot ja matriisit 3
     
             
                           
Tietotekniset työkalut 3
     
             
                           
120001200000006600000000000000
Automaatiotekniikan perusosaaminen
                                                       
Lämpö- ja virtausoppi 3
     
             
                           
Sähkötekniikan perusteet 5
     
             
                           
Automaatiotekniikan perusteet 5
     
             
                           
Tasa- ja vaihtosähköpiirit 5
     
             
                           
180001800000009900000000000000
Sähkö- ja automaatioalan perusosaaminen
                                                       
Differentiaalilaskenta 3
       
               
                       
Integraalilaskenta 3
       
               
                       
Värähdys- ja aaltoliike, atomi- ja ydinfysiikka 3
       
               
                       
Mittaamisen ja raportoinnin perusteet 3
       
               
                       
Tekniikan suomen kieli ja viestintä 3
       
               
                       
Sähköasennusten ja sähkötyöturvallisuuden perusteet 3
       
               
                       
Teollisuuselektroniikka 5
       
               
                       
Working English for Engineers 3
       
               
                       
Työelämävalmiudet 2
       
               
                       
Harjoittelu 1 4
       
               
                       
32000032000000001616000000000000
Automaatioalan tietotekninen perusosaaminen
                                                       
Integraalimuunnokset 3  
       
                 
                   
Fysiikan laboratoriotyöt 3  
       
                 
                   
Ohjelmoinnin perusteet 3  
       
                 
                   
Logiikkaohjelmoinnin perusteet 5  
       
                 
                   
Sähkösuunnittelun perusteet 3  
       
                 
                   
Teollisuuden tietoverkot ja tietoturvallisuus 5  
       
                 
                   
Virtapiirien mallintaminen 5  
       
                 
                   
Säätötekniikan perusteet 5  
       
                 
                   
03200003200000000016160000000000
Automaatiotekniikan ammatillinen perusosaaminen
                                                       
Prosessiteollisuuden mittaukset 5  
         
                   
               
Logiikkaohjelmoinnin jatkokurssi 5  
         
                   
               
Automaatiojärjestelmät 3  
         
                   
               
Automaation käyttöliittymät 3  
         
                   
               
Soveltava ohjelmointi 3  
         
                   
               
Sähkövoimatekniikan perusteet 4  
         
                   
               
Technical English for Professionals 3  
         
                   
               
Harjoittelu 2 6  
         
                   
               
Harjoittelu 3 6  
         
                   
               
03800000380000000000191900000000
Sovellusalakohtainen automaatio
                                                       
Instrumentoinnin suunnittelu 5    
         
                     
           
Säätömenetelmät 5    
         
                     
           
Automaation kenttäväylät ja tietoverkot 3    
         
                     
           
Prosessiautomaation sovellukset 5    
         
                     
           
Mittaustekniikan laboratoriotyöt 5    
         
                     
           
002300000230000000000011.511.5000000
Säätötekniikan täydentävä osaaminen
                                                       
Automaation tietotekniikka 3    
           
                       
       
Automatiojärjestelmien suunnittelu 5    
           
                       
       
Säätötekniikan laboratoriotyöt 5    
           
                       
       
Sähkömoottorikäytöt 5    
           
                       
       
Svenska för teknikbranschen - skriftlig färdighet 2    
           
                       
       
Svenska för teknikbranschen - muntlig färdighet 2    
           
                       
       
Harjoittelu 4 12    
           
                       
       
00340000003400000000000017170000
Automaatioalan syventävä osaaminen
                                                       
Johtaminen ja esimiestaidot 3      
           
                         
   
Tuotantotalous 3      
           
                         
   
Automaatiotekniikan laboratoriotyöt 5      
           
                         
   
Automaatiotekniikan valinnaiset opintokokonaisuudet
(Valitaan opintoja 10 op)
                                                       
Koneautomaatio
                                                       
Tuotanto- ja koneautomaatio 5    
           
                       
       
Tuotanto- ja koneautomaation sovellukset 5      
           
                         
   
Koneoppiminen ja data-analytiikka automaatiossa
                                                       
Koneoppiminen 5    
           
                       
       
Data- ja signaalianalyysi 5      
           
                         
   
Sähkövoimatekniikan täydentävä osaaminen
(Valitaan opintoja 10 op)
                                                       
Sähköstatiikka ja virtapiirit, magnetismi 3  
         
                   
               
Sähkönjakeluverkot 5    
           
                       
       
Sähkövoima- ja asennustekniikan laboratoriotyöt 5    
           
                       
       
Teollisuuden sähköasennukset ja -suunnittelu 5    
           
                       
       
03252100030252100000001.51.50012.512.510.510.500
Automaatiotekniikan valinnaiset opinnot
()
                                                       
Tietokoneavusteinen matematiikka 3    
         
                     
           
Grundkurs i svenska för teknikbranschen 3    
         
                     
           
English for Engineers 3
     
             
                           
Automaatioalan projektityö 5    
           
                       
       
LabVIEW-ohjelmoinnin perusteet 5    
         
                     
           
Robotiikka 5    
         
                     
           
Automaatioalan kemia ja fysiikka 4    
         
                     
           
Insinöörimatematiikan valmentavat opinnot 3
     
             
                           
602506000205003300000010102.52.50000
Opinnäytetyö
                                                       
Opinnäytetyö 15      
             
                           
00015000000015000000000000007.57.5
60 / 6860 / 7360 / 10760 / 3660 / 3660 / 3260 / 3260 / 4160 / 4360 / 6460 / 2160 / 1560 / 1860 / 1860 / 1660 / 1660 / 1660 / 1660 / 20.560 / 20.560 / 21.560 / 21.560 / 3260 / 3260 / 10.560 / 10.560 / 7.560 / 7.5
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä ja opintojen kesto on 3,5/4/4,5 vuotta.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Automaatiotekniikan insinööriltä vaaditaan laajaa tekniikan alan hallintaa, mikä tarkoittaa erityisesti sähköteknisten perusteiden sekä säätö-, mittaus- ja automaatiotekniikan osaamista. Tulevissa työtehtävissä myös elektroniikan ja tietotekniikan perusteiden sekä erilaisten tietoverkkojen ja automaatioväylien käyttön osaaminen on tärkeää. Opetussuunnitelmaan on sisällytetty myös ohjelmoitavien logiikoiden ja automaatiojärjestelmien ohjelmoinnin, sekä instrumentointi- ja automaatiosuunnittelun opintoja. Opiskelu on käytäntöpainotteista sisältäen laajoja laboratoriokursseja, harjoituksia ja projektitöitä. Tutkinto on mahdollista suorittaa siten, että se täyttää sähköpätevyydelle asetetut koulutusvaatimukset (sähköpätevyys 2).
Alan insinöörit toimivat teollisuuden automaatioon erikoistuneina suunnittelu, käyttö ja johtotehtävissä, teknisessä kaupassa, hallinnossa sekä yrittäjinä niin kotimaassa kuin myös entistä enemmän kansainvälisissä tehtävissä.