OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, PÄIVÄTOTEUTUS > SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN TUTKINTO-OHJELMA > SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUS, SÄHKÖVOIMATEKNIIKKA
AMK-tutkinto, päivätoteutus ...

Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus, Sähkövoimatekniikka

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Sähkötekniikan perusosaaminen
                                                       
Geometria ja vektorilaskenta 3
     
             
                           
Logiikkaohjelmoinnin perusteet 3
     
             
                           
Vaihtoehtoinen valmentava opinto
(Valitaan opintoja 3 op)
                                                       
Sähkötekniikan perusteet 3
     
             
                           
Insinöörimatematiikan valmentavat opinnot 3
     
             
                           
Mekaniikka 3
     
             
                           
150001500000007.57.500000000000000
Tekniikan perusosaaminen
                                                       
Tasasähköpiirit 3
     
             
                           
Funktiot ja matriisit 3
     
             
                           
Lämpö- ja virtausoppi 3
     
             
                           
Tietotekniset työkalut 4
     
             
                           
Tekniikan suomen kieli ja viestintä 3
     
             
                           
160001600000008800000000000000
Sähkö- ja magneettipiirien osaaminen
                                                       
Differentiaalilaskenta 3
       
               
                       
Integraalilaskenta 3
       
               
                       
Sähköstatiikka ja virtapiirit, magnetismi 3
       
               
                       
Vaihtosähköpiirit 3
       
               
                       
Valinnainen opintojakso
(Valitaan opintoja 3 op)
                                                       
English for Engineers 3
       
               
                       
Sähkötekniikan työkurssi 3
       
               
                       
180000180000000099000000000000
Sähköalan ammatillinen perusosaaminen
                                                       
Teollisuuselektroniikka 5
       
               
                       
Sähkö- ja automaatiotekniikan peruslaboraatiot 4
       
               
                       
Mittaamisen ja raportoinnin perusteet 3
       
               
                       
Harjoittelu 1 6
       
               
                       
180000180000000099000000000000
Matemaatis-luonnontieteellinen osaaminen
                                                       
Värähdys- ja aaltoliike, atomi- ja ydinfysiikka 3  
       
                 
                   
Fysiikan laboratoriotyöt 3  
       
                 
                   
Integraalimuunnokset 3  
       
                 
                   
Piirianalyysi 1 3  
       
                 
                   
Valinnainen opintojakso
(Valitaan opintoja 3 op)
                                                       
Grundkurs i svenska för teknikbranschen 3  
       
                 
                   
Kone- ja laitetekniikan perusteet 3  
       
                 
                   
018000018000000000990000000000
Sähköalan perusosaaminen
                                                       
Automaatiotekniikan perusteet 3  
       
                 
                   
Sähkövoimatekniikan perusteet 3  
       
                 
                   
Sähkötekninen suunnittelu 4  
       
                 
                   
Teollisuuselektroniikan laboraatiot 3  
       
                 
                   
0130000130000000006.56.50000000000
Sähkötekniikan tietotekninen osaaminen
                                                       
Ohjelmoitavat logiikat 1 3  
         
                   
               
Ohjelmoinnin perusteet 3  
         
                   
               
Teollisuuden tietoverkot 3  
         
                   
               
Sähköasennusten ja sähkötyöturvallisuuden perusteet 5  
         
                   
               
Working English for Engineers 3  
         
                   
               
017000001700000000008.58.500000000
Sähkövoimatekniikan ammatillinen perusosaaminen
                                                       
Piirianalyysi 2 3                                                        
Muuntajat ja sähkökoneet 5                                                        
Harjoittelu 2 6                                                        
0000000000000000000000000000
Sähkönkäyttötekniikan perusosaaminen
                                                       
Tehoelektroniikka 5                                                        
Teollisuuden sähkökäytöt 4                                                        
Tietokoneavusteinen matematiikka 3                                                        
Sähköalan materiaalikemia 3                                                        
0000000000000000000000000000
Sähköenergiajärjestelmien perusosaaminen
                                                       
Sähkönjakeluverkot 5                                                        
Sähkövoimatekniikan laboratoriotyöt 1 4                                                        
Svenska för teknikbranschen - skriftlig färdighet 2                                                        
Svenska för teknikbranschen - muntlig färdighet 2                                                        
0000000000000000000000000000
Sähkövoimatekniikan täydentävä osaaminen
                                                       
Sähkövoimatekniikan laboratoriotyöt 2 4                                                        
Teollisuuden sähköasennukset 5                                                        
Yritystalous 4                                                        
Technical English for Professionals 3                                                        
Harjoittelu 3 6                                                        
0000000000000000000000000000
Sähkövoimatekniikan valinnainen opintokokonaisuus
(Valitaan opintoja 10 op)
                                                       
Sähkökäyttöjen osaaminen
                                                       
Ohjelmoitavat logiikat 2 3                                                        
Teollisuuden sähkösuunnittelu 3                                                        
Teollisuuden automaatiojärjestelmät 4                                                        
Sähköenergiajärjestelmien osaaminen
                                                       
Sähköverkkojen suojaus ja automaatio 3                                                        
Hajautettu sähköenergian tuotanto 4                                                        
Sähköverkkojen suunnittelu 3                                                        
0000000000000000000000000000
Sähkövoimatekniikan syventävät opinnot
                                                       
Säädetyt sähkömoottorikäytöt 4                                                        
Sähkövoimatekniikan laboratoriotyöt 3 5                                                        
Johtaminen ja esimiestaidot 3                                                        
Sähköjärjestelmien käyttö ja kunnossapito 3                                                        
Harjoittelu 4 12                                                        
0000000000000000000000000000
Projekti- ja seminaariopinnot
()
                                                       
KV-opinnot 3      
             
                           
Sähkövoimatekniikan seminaarit 3                                                        
Projektin hallinta ja talous 3      
             
                           
0006000000060000000000000033
Opinnäytetyö
                                                       
Opinnäytetyö 15      
             
                           
00015000000015000000000000007.57.5
60 / 6760 / 4860 / 060 / 2160 / 3160 / 3660 / 3160 / 1760 / 060 / 060 / 060 / 2160 / 15.560 / 15.560 / 1860 / 1860 / 15.560 / 15.560 / 8.560 / 8.560 / 060 / 060 / 060 / 060 / 060 / 060 / 10.560 / 10.5
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä ja opintojen kesto on 3,5/4/4,5 vuotta.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Sähkövoimatekniikassa perehdytään sähkön käyttötekniikkaan, sähköenergian suur- ja pienjännitejakeluun, teollisuuden ja rakennusten sähkösuunnitteluun sekä näitä tukeviin tekniikoihin, kuten automaatio-, ohjaus- ja valvontajärjestelmiin. Valmistuva insinööri tuntee sähköalaan liittyvän vastuun ja osaa soveltaa tietojaan käytännössä. Tutkinto sisältää sähkötöiden johtamiseen vaadittavat koulutusvaatimukset (sähköpätevyys 1). Alan insinöörit toimivat teollisuuden, sähkölaitosten ja sähköasennusalan suunnittelu-, käyttö- ja johtotehtävissä, teknisessä kaupassa, hallinnossa sekä yrittäjinä niin kotimarkkinoilla kuin kansainvälisissä tehtävissä.