OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, PÄIVÄTOTEUTUS > SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN TUTKINTO-OHJELMA > SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUS
AMK-tutkinto, päivätoteutus ...

Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Sähkötekniikan perusosaaminen
                                                       
Geometria ja vektorilaskenta 3
     
             
                           
Logiikkaohjelmoinnin perusteet 3
     
             
                           
Vaihtoehtoinen valmentava opinto
(Valitaan opintoja 3 op)
                                                       
Sähkötekniikan perusteet 3
     
             
                           
Insinöörimatematiikan valmentavat opinnot 3
     
             
                           
Mekaniikka 3
     
             
                           
150001500000007.57.500000000000000
Tekniikan perusosaaminen
                                                       
Tasasähköpiirit 3
     
             
                           
Funktiot ja matriisit 3
     
             
                           
Lämpö- ja virtausoppi 3
     
             
                           
Tietotekniset työkalut 4
     
             
                           
Tekniikan suomen kieli ja viestintä 3
     
             
                           
160001600000008800000000000000
Sähkö- ja magneettipiirien osaaminen
                                                       
Differentiaalilaskenta 3
       
               
                       
Integraalilaskenta 3
       
               
                       
Sähköstatiikka ja virtapiirit, magnetismi 3
       
               
                       
Vaihtosähköpiirit 3
       
               
                       
Valinnainen opintojakso
(Valitaan opintoja 3 op)
                                                       
English for Engineers 3
       
               
                       
Sähkötekniikan työkurssi 3
       
               
                       
180000180000000099000000000000
Sähköalan ammatillinen perusosaaminen
                                                       
Teollisuuselektroniikka 5
       
               
                       
Sähkö- ja automaatiotekniikan peruslaboraatiot 4
       
               
                       
Mittaamisen ja raportoinnin perusteet 3
       
               
                       
Harjoittelu 1 6
       
               
                       
180000180000000099000000000000
Matemaatis-luonnontieteellinen osaaminen
                                                       
Värähdys- ja aaltoliike, atomi- ja ydinfysiikka 3  
       
                 
                   
Fysiikan laboratoriotyöt 3  
       
                 
                   
Integraalimuunnokset 3  
       
                 
                   
Piirianalyysi 1 3  
       
                 
                   
Valinnainen opintojakso
(Valitaan opintoja 3 op)
                                                       
Grundkurs i svenska för teknikbranschen 3  
       
                 
                   
Kone- ja laitetekniikan perusteet 3  
       
                 
                   
018000018000000000990000000000
Sähköalan perusosaaminen
                                                       
Automaatiotekniikan perusteet 3  
       
                 
                   
Sähkövoimatekniikan perusteet 3  
       
                 
                   
Sähkötekninen suunnittelu 4  
       
                 
                   
Teollisuuselektroniikan laboraatiot 3  
       
                 
                   
0130000130000000006.56.50000000000
Sähkötekniikan tietotekninen osaaminen
                                                       
Ohjelmoitavat logiikat 1 3  
         
                   
               
Ohjelmoinnin perusteet 3  
         
                   
               
Teollisuuden tietoverkot 3  
         
                   
               
Sähköasennusten ja sähkötyöturvallisuuden perusteet 5  
         
                   
               
Working English for Engineers 3  
         
                   
               
017000001700000000008.58.500000000
Automaatiotekniikan ammatillinen perusosaaminen
                                                       
Teollisuuden perusmittaukset 4  
         
                   
               
Säätötekniikan perusteet 4  
         
                   
               
Harjoittelu 2 6  
         
                   
               
014000001400000000007700000000
Sähkövoimatekniikan ammatillinen perusosaaminen
                                                       
Piirianalyysi 2 3  
         
                   
               
Muuntajat ja sähkökoneet 5  
         
                   
               
Harjoittelu 2 6  
         
                   
               
014000001400000000007700000000
Älykkäät koneet, ammatillinen perusosaaminen
                                                       
Harjoittelu 2 6  
         
                   
               
Kone- ja tuotantotekniikan vaihtoehtoiset opinnot 1
()
                                                       
0600000600000000003300000000
Mittaus- ja säätötekniikan perusosaaminen
                                                       
Koneautomaatio 3    
         
                     
           
Säätömenetelmät 3    
         
                     
           
Mittaustekniikan laboratoriotyöt 5    
         
                     
           
Instrumentoinnin suunnittelu 3    
         
                     
           
Tietokonetekniikka 3    
         
                     
           
00170000017000000000008.58.5000000
Automaatiojärjestelmien perusosaaminen
                                                       
Ohjelmoitavat logiikat 2 3    
         
                     
           
Teollisuusautomaatio 3    
         
                     
           
Svenska för teknikbranschen - skriftlig färdighet 2    
         
                     
           
Svenska för teknikbranschen - muntlig färdighet 2    
         
                     
           
001000000100000000000055000000
Säätötekniikan täydentävä osaaminen
                                                       
Kehittyneet säätömenetelmät 3    
           
                       
       
Säätötekniikan laboratoriotyöt 4    
           
                       
       
Yritystalous 4    
           
                       
       
Technical English for Professionals 3    
           
                       
       
Harjoittelu 3 6    
           
                       
       
00200000002000000000000010100000
Automaatiotekniikan valinnainen opintokokonaisuus
(Valitaan opintoja 10 op)
                                                       
Prosessitekniikan osaaminen
                                                       
Automaatioalan kemia ja fysiikka 4    
           
                       
       
Prosessitekniikka 3    
           
                       
       
Teollisuuden analyysimittaukset 3    
           
                       
       
Sähkövoimatekniikan osaaminen
(Valitaan opintoja 10 op)
                                                       
Sähkönjakeluverkot 5    
           
                       
       
Sähkövoima- ja asennustekniikan laboratoriotyöt 5    
           
                       
       
Sähkömoottorikäytöt 5    
           
                       
       
00250000002500000000000012.512.50000
Automaatiotekniikan syventävät opinnot
                                                       
Automatiosuunnittelun projektityö 5      
           
                         
   
Valvomotekniikat 3      
           
                         
   
Automaatiotekniikan laboratoriotyöt 4      
           
                         
   
Automaatiojärjestelmät 3      
           
                         
   
Automaatioväylät 3      
           
                         
   
Johtaminen ja esimiestaidot 3      
           
                         
   
Harjoittelu 4 12      
           
                         
   
0003300000033000000000000016.516.500
Sähkönkäyttötekniikan perusosaaminen
                                                       
Tehoelektroniikka 5    
         
                     
           
Teollisuuden sähkökäytöt 4    
         
                     
           
Tietokoneavusteinen matematiikka 3    
         
                     
           
Sähköalan materiaalikemia 3    
         
                     
           
00150000015000000000007.57.5000000
Sähköenergiajärjestelmien perusosaaminen
                                                       
Sähkönjakeluverkot 5    
         
                     
           
Sähkövoimatekniikan laboratoriotyöt 1 4    
         
                     
           
Svenska för teknikbranschen - skriftlig färdighet 2    
         
                     
           
Svenska för teknikbranschen - muntlig färdighet 2    
         
                     
           
00130000013000000000006.56.5000000
Sähkövoimatekniikan täydentävä osaaminen
                                                       
Sähkövoimatekniikan laboratoriotyöt 2 4