OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, PÄIVÄTOTEUTUS > SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN TUTKINTO-OHJELMA > SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUS, AUTOMAATIOTEKNIIKKA
AMK-tutkinto, päivätoteutus ...

Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus, Automaatiotekniikka

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Sähkötekniikan perusosaaminen
                                                       
Geometria ja vektorilaskenta 3
     
             
                           
Logiikkaohjelmoinnin perusteet 3
     
             
                           
Vaihtoehtoinen valmentava opinto
(Valitaan opintoja 3 op)
                                                       
Sähkötekniikan perusteet 3
     
             
                           
Insinöörimatematiikan valmentavat opinnot 3
     
             
                           
Mekaniikka 3
     
             
                           
150001500000007.57.500000000000000
Tekniikan perusosaaminen
                                                       
Tasasähköpiirit 3
     
             
                           
Funktiot ja matriisit 3
     
             
                           
Lämpö- ja virtausoppi 3
     
             
                           
Tietotekniset työkalut 4
     
             
                           
Tekniikan suomen kieli ja viestintä 3
     
             
                           
160001600000008800000000000000
Sähkö- ja magneettipiirien osaaminen
                                                       
Differentiaalilaskenta 3
       
               
                       
Integraalilaskenta 3
       
               
                       
Sähköstatiikka ja virtapiirit, magnetismi 3
       
               
                       
Vaihtosähköpiirit 3
       
               
                       
Valinnainen opintojakso
(Valitaan opintoja 3 op)
                                                       
English for Engineers 3
       
               
                       
Sähkötekniikan työkurssi 3
       
               
                       
180000180000000099000000000000
Sähköalan ammatillinen perusosaaminen
                                                       
Teollisuuselektroniikka 5
       
               
                       
Sähkö- ja automaatiotekniikan peruslaboraatiot 4
       
               
                       
Mittaamisen ja raportoinnin perusteet 3
       
               
                       
Harjoittelu 1 6
       
               
                       
180000180000000099000000000000
Matemaatis-luonnontieteellinen osaaminen
                                                       
Värähdys- ja aaltoliike, atomi- ja ydinfysiikka 3  
       
                 
                   
Fysiikan laboratoriotyöt 3  
       
                 
                   
Integraalimuunnokset 3  
       
                 
                   
Piirianalyysi 1 3  
       
                 
                   
Valinnainen opintojakso
(Valitaan opintoja 3 op)
                                                       
Grundkurs i svenska för teknikbranschen 3  
       
                 
                   
Kone- ja laitetekniikan perusteet 3  
       
                 
                   
018000018000000000990000000000
Sähköalan perusosaaminen
                                                       
Automaatiotekniikan perusteet 3  
       
                 
                   
Sähkövoimatekniikan perusteet 3  
       
                 
                   
Sähkötekninen suunnittelu 4  
       
                 
                   
Teollisuuselektroniikan laboraatiot 3  
       
                 
                   
0130000130000000006.56.50000000000
Sähkötekniikan tietotekninen osaaminen
                                                       
Ohjelmoitavat logiikat 1 3  
         
                   
               
Ohjelmoinnin perusteet 3  
         
                   
               
Teollisuuden tietoverkot 3  
         
                   
               
Sähköasennusten ja sähkötyöturvallisuuden perusteet 5  
         
                   
               
Working English for Engineers 3  
         
                   
               
017000001700000000008.58.500000000
Automaatiotekniikan ammatillinen perusosaaminen
                                                       
Teollisuuden perusmittaukset 4  
         
                   
               
Säätötekniikan perusteet 4  
         
                   
               
Harjoittelu 2 6  
         
                   
               
014000001400000000007700000000
Mittaus- ja säätötekniikan perusosaaminen
                                                       
Koneautomaatio 3    
         
                     
           
Säätömenetelmät 3    
         
                     
           
Mittaustekniikan laboratoriotyöt 5    
         
                     
           
Instrumentoinnin suunnittelu 3    
         
                     
           
Tietokonetekniikka 3    
         
                     
           
00170000017000000000008.58.5000000
Automaatiojärjestelmien perusosaaminen
                                                       
Ohjelmoitavat logiikat 2 3    
         
                     
           
Teollisuusautomaatio 3    
         
                     
           
Svenska för teknikbranschen - skriftlig färdighet 2    
         
                     
           
Svenska för teknikbranschen - muntlig färdighet 2    
         
                     
           
001000000100000000000055000000
Säätötekniikan täydentävä osaaminen
                                                       
Kehittyneet säätömenetelmät 3    
           
                       
       
Säätötekniikan laboratoriotyöt 4    
           
                       
       
Yritystalous 4    
           
                       
       
Technical English for Professionals 3    
           
                       
       
Harjoittelu 3 6    
           
                       
       
00200000002000000000000010100000
Automaatiotekniikan valinnainen opintokokonaisuus
(Valitaan opintoja 10 op)
                                                       
Prosessitekniikan osaaminen
                                                       
Automaatioalan kemia ja fysiikka 4    
           
                       
       
Prosessitekniikka 3    
           
                       
       
Teollisuuden analyysimittaukset 3    
           
                       
       
Sähkövoimatekniikan osaaminen
(Valitaan opintoja 10 op)
                                                       
Sähkönjakeluverkot 5    
           
                       
       
Sähkövoima- ja asennustekniikan laboratoriotyöt 5    
           
                       
       
Sähkömoottorikäytöt 5    
           
                       
       
00250000002500000000000012.512.50000
Automaatiotekniikan syventävät opinnot
                                                       
Automatiosuunnittelun projektityö 5      
           
                         
   
Valvomotekniikat 3      
           
                         
   
Automaatiotekniikan laboratoriotyöt 4      
           
                         
   
Automaatiojärjestelmät 3      
           
                         
   
Automaatioväylät 3      
           
                         
   
Johtaminen ja esimiestaidot 3      
           
                         
   
Harjoittelu 4 12      
           
                         
   
0003300000033000000000000016.516.500
Projekti- ja seminaariopinnot
()
                                                       
KV-opinnot 3      
             
                           
Automaatiotekniikan seminaarit 3      
             
                           
Projektin hallinta ja talous 3      
             
                           
000900000009000000000000004.54.5
Opinnäytetyö
                                                       
Opinnäytetyö 15      
             
                           
00015000000015000000000000007.57.5
60 / 6760 / 6260 / 7260 / 5760 / 3160 / 3660 / 3160 / 3160 / 2760 / 4560 / 3360 / 2460 / 15.560 / 15.560 / 1860 / 1860 / 15.560 / 15.560 / 15.560 / 15.560 / 13.560 / 13.560 / 22.560 / 22.560 / 16.560 / 16.560 / 1260 / 12
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä ja opintojen kesto on 3,5/4/4,5 vuotta.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Automaatiotekniikan insinööriltä vaaditaan laajaa tekniikan alan hallintaa, mikä tarkoittaa erityisesti sähköteknisten perusteiden sekä säätö-, mittaus- ja automaatiotekniikan osaamista. Tulevissa työtehtävissä myös elektroniikan ja tietotekniikan perusteiden sekä erilaisten tietoverkkojen ja automaatioväylien käyttön osaaminen on tärkeää. Opetussuunnitelmaan on sisällytetty myös ohjelmoitavien logiikoiden ja automaatiojärjestelmien ohjelmoinnin, sekä instrumentointi- ja automaatiosuunnittelun opintoja. Opiskelu on käytäntöpainotteista sisältäen laajoja laboratoriokursseja, harjoituksia ja projektitöitä. Tutkinto on mahdollista suorittaa siten, että se täyttää sähköpätevyydelle asetetut koulutusvaatimukset (sähköpätevyys 2).
Alan insinöörit toimivat teollisuuden automaatioon erikoistuneina suunnittelu, käyttö ja johtotehtävissä, teknisessä kaupassa, hallinnossa sekä yrittäjinä niin kotimaassa kuin myös entistä enemmän kansainvälisissä tehtävissä.