OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, PÄIVÄTOTEUTUS > TALOTEKNIIKAN TUTKINTO-OHJELMA > TALOTEKNIIKAN KOULUTUS, LVI-TALOTEKNIIKAN SUUNTAUTUMISPOLKU
AMK-tutkinto, päivätoteutus ...

Talotekniikan koulutus, LVI-talotekniikan suuntautumispolku

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Tekniikan perusosaaminen
                                                       
Geometria ja vektorilaskenta 3
     
             
                           
Funktiot ja matriisit 3
     
             
                           
Lämpö- ja virtausoppi 3
     
             
                           
Tekniikan valmentavat opinnot
(Valitaan yksi)
                                                       
Insinöörimatematiikan valmentavat opinnot 3
     
             
                           
Mekaniikka 3
     
             
                           
Grundkurs i svenska för teknikbranschen 3
     
             
                           
Talotekniikan työkurssi 3
     
             
                           
2100021000000010.510.500000000000000
Talotekniikan työkalut
                                                       
Viestintä ja opiskelutaidot 4
     
             
                           
Tietokoneen käyttö ja tekninen dokumentointi 4
     
             
                           
Talotekniikan ja turvallisuustekniikan perusteet 5
     
             
                           
130001300000006.56.500000000000000
Insinöörin perusosaaminen
                                                       
Sähköstatiikka ja virtapiirit, magnetismi 3
       
               
                       
Differentiaalilaskenta 3
       
               
                       
Integraalilaskenta 3
       
               
                       
Mittaamisen ja raportoinnin perusteet 3
       
               
                       
Svenska för teknikbranschen - skriftlig färdighet 2
       
               
                       
Svenska för teknikbranschen - muntlig färdighet 2
       
               
                       
160000160000000088000000000000
LVI-tekniikan perusosaaminen
                                                       
Sähkö- ja valaistustekniikan perusteet 3
       
               
                       
LVI-tekninen dokumentointi 1 3
       
               
                       
Talotekniikan kemian perusteet ja korroosio 3
       
               
                       
Lämmönsiirron ja virtausopin talotekniset perusteet 5
       
               
                       
Harjoittelun valmennus 0                                                        
Harjoittelu 1.1 2
       
               
                       
160000160000000088000000000000
LVI-insinööriosaaminen 1
                                                       
Termodynamiikka ja värähdys- ja aaltoliike 3  
       
                 
                   
Lämmönsiirron ja virtaustopin sovellukset talotekniikassa 3  
       
                 
                   
Fysiikan laboratoriotyöt 3  
       
                 
                   
Tekniikan tilastomatematiikka 3  
       
                 
                   
Harjoittelu 1.2 4  
       
                 
                   
016000016000000000880000000000
Talotekniikan ratkaisut asuinrakennuksessa
                                                       
Talotekniikka asuinrakennuksessa 4  
       
                 
                   
Asuinrakennuksen suunnitteluprojekti 3  
       
                 
                   
LVI-talotekniikka asuinrakennuksessa 4  
       
                 
                   
0110000110000000005.55.50000000000
LVI -talotekniikkaratkaisut asuinkiinteistössä
                                                       
Ilmastointitekniikka 1 5  
         
                   
               
Lämmitys- ja energiatekniikka 4  
         
                   
               
Vesi- ja viemäritekniikka ja palonsammutuksen perusteet 3  
         
                   
               
012000001200000000006600000000
LVI-insinööriosaaminen 2
                                                       
Rakenteet ja rakentaminen 5  
         
                   
               
LVI-tekninen dokumentointi 2 3  
         
                   
               
LVI - mittaukset ja laboratoriotyöt 5  
         
                   
               
013000001300000000006.56.500000000
Insinööri työelämässä 1
                                                       
Yritystalous 5    
         
                     
           
Working English for Engineers 3    
         
                     
           
0080000080000000000044000000
LVI-talotekniikka toimitiloissa
                                                       
Rakennusautomaatio osana LVI-talotekniikkaa 3    
         
                     
           
Jäähdytys- ja kylmätekniikka 5    
         
                     
           
Lämmitys- ja energiatekniikan sovellukset 3    
         
                     
           
Suunnittelutyökalut 3    
         
                     
           
Ilmastointitekniikka 2 ja äänitekniikka 3    
         
                     
           
00170000017000000000008.58.5000000
LVI-talotekniikan soveltaminen toimitiloissa
                                                       
Savunpoisto ja erikoistilojen ilmastointi 3    
           
                       
       
LVI-talotekniikan sovellusprojekti 5    
           
                       
       
Säätö- ja rakennusautomaatio toimitiloissa 4    
           
                       
       
001200000012000000000000660000
Harjoittelu 2
                                                       
Harjoittelu 2 8  
         
                   
               
0800000800000000004400000000
LVI-talotekniikan käyttöönotto ja talotekniikka tuotantotiloissa
                                                       
Teollisuusilmastointi 4      
           
                         
   
Erikoisputkistot 3      
           
                         
   
Käyttö- ja kunnossapito, korjausrakentaminen 5      
           
                         
   
000120000001200000000000006600
Talotekniikan insinööri työelämässä
                                                       
Projektinhoito, sopimukset, esimiestaidot 5      
             
                           
Technical English for Professionals 3      
             
                           
0008000000080000000000000044
Täydentävät tai syventävät opinnot 1
(Valitaan yksi)
                                                       
Yrittäjyys
                                                       
Yrittäjyysopinnot 10    
           
                       
       
Talotekniikan projektin hoito
                                                       
Asennus- ja työmaatekniikka 3    
           
                       
       
Talotekniikkaurakointi 4    
           
                       
       
Talotekniikkaprojekti 3    
           
                       
       
Korjausrakentaminen ja talotekniikka
                                                       
Talotekniikan korjausrakentaminen 5    
           
                       
       
Talotekniikan korjausrakentamisen projektityö 5    
           
                       
       
00300000003000000000000015150000
Harjoittelu 3
                                                       
Harjoittelu 3.1 10    
           
                       
       
Harjoittelu 3.2 6      
           
                         
   
001060000010600000000000553300
Täydentävä/syventävät opinnot 2
(Valitaan yksi)
                                                       
Kiinteistön hallintajärjestelmät
(Valitaan opintoja 10 op)
                                                       
Valvomot ja etäkäytöt 5      
           
                         
   
Integraatioprojekti 5      
           
                         
   
Talotekniikan ajankohtaiskysymykset 5      
           
                         
   
Energiatehokkuus ja elinkaaritalous
                                                       
Rakennetun ympäristön energiankäyttö ja elinkaaritalous 5      
           
                         
   
Energiaprojekti 5      
           
                         
   
0002500000025000000000000012.512.500
Talotekniikan opinnäytetyö
                                                       
Opinnäytetyö 15      
             
                           
00015000000015000000000000007.57.5
Vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                       
Vapaasti valittavat opinnot 15                                                        
0000000000000000000000000000
60 / 6660 / 6060 / 7760 / 6660 / 3460 / 3260 / 2760 / 3360 / 2560 / 5260 / 4360 / 2360 / 1760 / 1760 / 1660 / 1660 / 13.560 / 13.560 / 16.560 / 16.560 / 12.560 / 12.560 / 2660 / 2660 / 21.560 / 21.560 / 11.560 / 11.5
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä ja opintojen kesto on 3,5/4/4,5 vuotta.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Käytännönläheisessä ja monipuolisessa LVI-talotekniikan opinnoissa opiskelija hankkii lukuisien LVI-järjestelmien ja niihin liittyvien laitteiden ja osien tuntemiseen, kehittämiseen, suunnitteluun, rakentamiseen ja hallintaan hyvät perusvalmiudet. Koulutus täyttää suunnittelu- ja työnjohtopätevyyksille asetetut koulutusvaatimukset.