OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, PÄIVÄTOTEUTUS > RAKENNUSALAN TYÖNJOHDON TUTKINTO-OHJELMA > RAKENNUSALAN TYÖNJOHDON KOULUTUS, RAKENUSALAN TYÖNJOHTO
AMK-tutkinto, päivätoteutus ...

Rakennusalan työnjohdon koulutus, Rakenusalan työnjohto

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
Yleiset perusopinnot
                                                 
Tietotekniikan perusteet 3
     
           
                       
Rakentamisen perusteet 3
     
           
                       
Matematiikan perusteet 3
     
           
                       
Tekniikan suomen kieli ja viestintä 3
     
           
                       
120001200000066000000000000
Rakentamisen perusopinnot
                                                 
Algebra ja geometria 3
     
           
                       
Betonin materiaalitekniikka 3
     
           
                       
Rakennuspiirustukset ja CAD suunnittelu 3
     
           
                       
Talonrakentamisen perusteet 5
     
           
                       
140001400000077000000000000
Tekniikan perusopinnot
                                                 
Matematiikan jatkokurssi 3
       
             
                   
Fysiikan peruskurssi 3
       
             
                   
Mittaustekniikka 3
       
             
                   
Rakenteiden toiminta 4
       
             
                   
1300001300000006.56.50000000000
Orientaatioprojekti
                                                 
Talonrakennus 4
       
             
                   
Rakentamisen lainsäädäntö 3
       
             
                   
Työmaan projektityö 1 5
       
             
                   
120000120000000660000000000
Talousosaaminen
                                                 
Työlainsäädäntö ja työsuhdeasiat 3  
       
               
               
Sopimustekniikka 3  
       
               
               
Kustannuslaskenta 3  
       
               
               
Rakentamistalouden perusteet 3  
       
               
               
012000012000000006600000000
Rakennetekniikka
                                                 
Lujuusoppi 3  
       
               
               
Betonirakenteet 3  
       
               
               
Talon maa- ja pohjarakenteet 4  
       
               
               
Rakennusfysiikka 3  
       
               
               
013000013000000006.56.500000000
Tuotanto-osaaminen
                                                 
Aikataulusuunnittelu 3  
         
                 
           
Työturvallisuus 3  
         
                 
           
Betonityöt 3  
         
                 
           
Svenska för byggmästare - skriftlig färdighet 2  
         
                 
           
Svenska för byggmästare - muntlig färdighet 1  
         
                 
           
012000001200000000066000000
Tuotantoprojekti
                                                 
Tuotantotekniikka 6  
         
                 
           
Työmaan projektityö 2 7  
         
                 
           
01300000130000000006.56.5000000
Tuotannon ja talouden syventävät opinnot
                                                 
Maarakennustyöt 3    
         
                   
       
Hankintatoimi ja logistiikka 3    
         
                   
       
Paikalleen mittaus 3    
         
                   
       
Laadunhallinta ja dokumentointi 5    
         
                   
       
001400000140000000000770000
Rakennustekniikan syventävät opinnot
                                                 
Elementtirakentaminen 3    
         
                   
       
Puu- ja teräsrakenteet 4    
         
                   
       
Talotekniikka 3    
         
                   
       
Korjausrakentaminen 3    
         
                   
       
0013000001300000000006.56.50000
Johtamisosaaminen
                                                 
Johtamistaito ja kokoustekniikka 4    
           
                     
   
Työmaakustannusten valvonta ja ohjaus 3    
           
                     
   
Aliurakoitsijoiden ja talotekniikan ohjaus 4    
           
                     
   
Working English for Professionals 3    
           
                     
   
001400000014000000000007700
Tuotannon suunnitteluprojekti (Vaihdetava)
                                                 
Tehtäväsuunnittelu 3    
           
                     
   
Työmaan projektityö 3 8    
           
                     
   
001100000011000000000005.55.500
Vaihdettava opintokokonaisuus
(Valitaan opintoja 14 op)
                                                 
Yritystalous ja asiakaspalvelu 4      
           
                       
Vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 10 op)
                                                 
Grundkurs i svenska för teknikbranschen 3  
       
               
               
English for Engineers 3    
         
                   
       
Pientalon vastaavan työnjohtajan kurssi 2    
           
                     
   
Matematiikan valmentava kurssi 2
     
           
                       
2354203032411001.51.5001.51.51122
Opinnäytetyö
                                                 
Opinnäytetyö 10      
           
                       
Tekniikan suomen kieli ja raportointi 3      
           
                       
00013000000130000000000006.56.5
Harjoittelu
                                                 
Harjoittelu 1 5
     
           
               
Harjoittelu 2 10  
       
               
       
Harjoittelu 3 15    
         
                   
2.57.512.57.502.52.5557.57.5001.251.251.251.252.52.52.52.53.753.753.753.75
60 / 55.560 / 60.560 / 69.560 / 24.560 / 2860 / 27.560 / 30.560 / 3060 / 3560 / 34.560 / 24.560 / 1460 / 1460 / 13.7560 / 13.7560 / 15.2560 / 15.2560 / 1560 / 1560 / 17.560 / 17.560 / 17.2560 / 17.2560 / 12.2560 / 12.25
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä ja opintojen kesto on 3,5/4/4,5 vuotta.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.