OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, PÄIVÄTOTEUTUS > LABORATORIOTEKNIIKAN TUTKINTO-OHJELMA > STUDIES FOR EXCHANGE STUDENTS, LABORATORY ENGINEERING
AMK-tutkinto, päivätoteutus ...

Studies for Exchange Students, Laboratory Engineering

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1
Hae nimellä: op 1 1S 1K 1 2 3 4
Autumn Semester 2020
(Valitaan opintoja 0 kappaletta)
             
Chromatography 5              
Spectrometry 5              
Biokemia 4              
Gene Technology 3
 
   
Protein Analytics and Immunotechniques 3
 
   
Projektityö/Project Work 5
 
   
Ympäristöprojekti 10              
111105.55.500
Spring Semester 2021
(Valitaan opintoja 0 kappaletta)
             
Orgaanisen kemian laboratoriotyöt 5              
Biokemian laboratoriotyöt 5              
Laiteanalytiikan laboratoriotyöt 5              
Menetelmäkehitys ja validointi 6              
0000000
60 / 1160 / 1160 / 060 / 5.560 / 5.560 / 060 / 0
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä ja opintojen kesto on 3,5/4/4,5 vuotta.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.