OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, PÄIVÄTOTEUTUS > TIETOJENKÄSITTELYN TUTKINTO-OHJELMA > TIETOJENKÄSITTELYN TUTKINTO-OHJELMA
AMK-tutkinto, päivätoteutus ...

Tietojenkäsittelyn tutkinto-ohjelma

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
Perus- ja ammattiopinnot
()
                                                 
ICT-alan perusosaaminen
     
           
                       
Johdatus ohjelmointiin 6
     
           
                       
Johdatus tietoverkkoihin 6
     
           
                       
Johdatus ICT-alaan ja tiimityöhön 6
     
           
                       
Tietokannat 3
     
           
                       
Liike-elämän matematiikka 3
     
           
                       
Englannin kieli 3
     
           
                       
Ruotsin kielen kirjallinen taito 2
     
           
                       
Ruotsin kielen suullinen taito 1
     
           
                       
Tuotekehitysprojekti
()
       
             
                   
Kaikille yhteiset opinnot
       
             
                   
Ketterän ICT-projektin hallinta 6
       
             
                   
ICT-osaajan työelämätaidot 6
       
             
                   
Asiantuntijaviestinnän perusteet 3
       
             
                   
ICT-projektin englanti 3
       
             
                   
Design, käytettävyys ja grafiikka 3
       
             
                   
WWW-tekniikat 3
       
             
                   
Ohjelmointi
(Valitaan yksi)
       
             
                   
Mobiilipeliohjelmointi 6
       
             
                   
Python-ohjelmointi 6
       
             
                   
Opintosuunta
(Valitaan yksi)
                                                 
Ohjelmistotuotanto
()
                                                 
Kaikille yhteiset opinnot
 
     
 
           
   
       
Frontend-kehitys 15  
       
               
               
Backend-kehitys 15  
       
               
               
Liiketoimintaosaaminen 10    
         
                   
       
Monialainen projektityö 10    
         
                   
       
Valinnaiset opinnot
(Valitaan opintoja 30 op)
 
         
                 
           
Mobiilikehitys 15  
         
                 
           
Ohjelmistotuotannon projekti 15  
         
                 
           
Käyttäjäkokemuksen suunnittelu 15  
         
                 
           
Design-projekti 15  
         
                 
           
Ohjelmointiympäristön tietoverkot 15  
         
                 
           
Kansainvälinen vaihto 30  
         
                 
           
Osaamisen laajentaminen 30  
         
                 
           
Games Production
()
 
       
               
               
Season 1
()
 
       
               
               
Mutual Studies
 
       
               
               
Game Design 5  
       
               
               
Game Business and Production 5  
       
               
               
Playtesting and Usability 5  
       
               
               
Game Project 1 10  
       
               
               
Optional Studies
(Valitaan yksi)
 
       
               
               
2D Game Design and Construction for Game Artists 5  
       
               
               
2D Game Design and Construction for Programmers 5  
       
               
               
Season 2
()
 
         
                 
           
Optional Studies
(Valitaan yksi)
 
         
                 
           
Studies for Programmers
 
         
                 
           
Basics of 3D Modeling for Programmers 5  
         
                 
           
Game Programming 1 5  
         
                 
           
Game Programming 2 5  
         
                 
           
Game Programming 3 5  
         
                 
           
Studies for Game Artists
 
         
                 
           
Basics of 3D Modeling for Game Artists 5  
         
                 
           
3D Environment Modeling 5  
         
                 
           
Creating and Animating 3D Characters 5  
         
                 
           
Advanced 3D Workshop 5  
         
                 
           
Mutual Studies
 
         
                 
           
Game Project 2 10  
         
                 
           
Season 3
   
         
                   
       
Grand Game Release 12    
         
                   
       
Business Competence and Data Analytics in Game Industry 5    
         
                   
       
Managing Game Project 3    
         
                   
       
Valinnaiset ammattiopinnot
(Valitaan opintoja 10 op)
   
       
               
Projektiopinnot 10    
       
               
Oppimisprojekti 10    
       
               
Game Camp 10    
       
               
Game Camp Advanced 10    
       
               
Ohjelmointiosaamisen laajentaminen 5    
       
               
Ohjelmistotuotannon uudet suuntaukset 5    
       
               
Open Source -käyttöjärjestelmän perusteet 5    
       
               
Open Source -käyttöjärjestelmän palvelut 5    
       
               
Tulevaisuuden laitteet ja tekniikat 3    
       
               
Verkkojen yhdistäminen 4    
       
               
Edistyneiden palvelinkäyttöjärjestelmäominaisuuksien konfigurointi 5    
       
               
Palvelinkäyttöjärjestelmän hallinta 5    
       
               
156545128.543.56096230315106.821.843.530304848115115157.5157.553.453.410.910.921.821.8
Vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 15 op)
 
 
 
   
   
Kyberturvallisuuden perusteet 3
     
 
         
   
           
Digitalisaatio 3
     
 
         
   
           
Tietoturvan yleiset perusteet 3
     
 
         
   
           
Sähköisen markkinoinnin menetelmiä ja työkaluja 3
     
 
         
   
           
1111502.58.52.58.50501.31.34.34.31.31.34.34.3002.52.500
Harjoittelu
 
   
       
Harjoittelu 30    
         
                   
010252500555202500002.52.52.52.52.52.5101012.512.5
Opinnäytetyö
   
         
                 
   
0015000007.57.50000000003.753.753.753.7500
60 / 16760 / 56660 / 173.560 / 68.560 / 62.560 / 104.560 / 237.560 / 328.560 / 119.360 / 54.360 / 68.560 / 31.360 / 31.360 / 52.360 / 52.360 / 118.860 / 118.860 / 164.360 / 164.360 / 59.6560 / 59.6560 / 27.1560 / 27.1560 / 34.360 / 34.3
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä ja opintojen kesto on 3,5/4/4,5 vuotta.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Tietojenkäsittelyn tutkinto-ohjelmasta valmistutaan tradenomiksi erilaisiin ohjelmointi- ja tietojenkäsittelytehtäviin. Suuri osa opiskelijoista suuntautuu palveluliiketoiminta-alalle, missä voi toteuttaa erilaisia ohjelmistoja, applikaatioita ja muita digitaalisia palveluita. Tutkinto-ohjelmassa voi myös opiskella pelialan erityisosaajaksi.

Tutkinto antaa pätevyyden tehtäviin, joissa vaatimuksena on alempi korkeakoulututkinto. Työtehtäviä voivat olla esimerkiksi WWW-suunnittelija, pelisuunnittelija, ohjelmistosuunnittelija, frontend tai backend -devaaja , tietokantasuunnittelija, peliohjelmoija tai -graafikko tai projektipäällikkö.

Tutkinto on yhteensä 210 opintopistettä, joka jakaantuu seuraavasti:

Perus- ja ammattiopinnot 150 op
Vapaasti valittavat opinnot 15 op
Harjoittelu 30 op
Opinnäytetyö 15 op

Perus- ja ammatiopinnot koostuvat seuraavista osista:
ICT-alan perusosaaminen 30 op
Tuotekehitysprojekti 30 op
Opintosuunnan opinnot 80 op
Valinnaiset ammatilliset opinnot 10 op

Opintosuuntia on kaksi, Games Production ja Ohjellistotuotanto.

Games Productionissa opinnot koostuvat kolmesta kokonaisuudesta:
Season 1 - 30 op
Season 2 - 30 op
Season 3 - 20 op

Seasonit 1 ja 2 toteutetaan TAMK Games Academyssa yhteistyössä englanninkielisen Median koutuksen (Degree Program on Media) kanssa.

Ohjelmistotuotannossa opiskelija suorittaa neljä kaikille yhteistä moduulia:
Frontend-kehitys - 15 op
Backend-kehitys - 15 op
Liiketoimintaosaaminen - 10 op
Monialainen projektityö - 10 op

Tämän lisäksi opiskelija suuntaan osaamistaan valitsemalla kaksi valinnaista moduulia oman kiinnostuksensa mukaan.

Opetus painottuu lähiopetukseen ja läsnäoloon klo 9-15. Opinnot etenevät valmennustiimeissä ja opiskelu on käytännönläheistä. Opintojen aikana syntyy vahva osaaminen ja opiskelijan on helppo siirtyä työelämään suoraan tuottavaan työhön.