OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, PÄIVÄTOTEUTUS > TIETOJENKÄSITTELYN TUTKINTO-OHJELMA > TIETOJENKÄSITTELYN TUTKINTO-OHJELMA, OHJELMISTOTUOTANTO
AMK-tutkinto, päivätoteutus ...

Tietojenkäsittelyn tutkinto-ohjelma, Ohjelmistotuotanto

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
Perus- ja ammattiopinnot
()
                                                 
ICT-alan perusosaaminen
                                                 
Johdatus ohjelmointiin 6
     
           
                       
Johdatus tietoverkkoihin 6
     
           
                       
Johdatus ICT-alaan ja tiimityöhön 6
     
           
                       
Tietokannat 3
     
           
                       
Liike-elämän matematiikka 3
     
           
                       
Englannin kieli 3
     
             
                       
Ruotsin kielen kirjallinen taito 2
     
           
                         
Ruotsin kielen suullinen taito 1
     
           
                         
Tuotekehitysprojekti
()
       
             
                   
Kaikille yhteiset opinnot
       
             
                   
Ketterän ICT-projektin hallinta 6
       
             
                   
ICT-osaajan työelämätaidot 6
       
             
                   
Asiantuntijaviestinnän perusteet 3
       
             
                   
ICT-projektin englanti 3
       
             
                   
Design, käytettävyys ja grafiikka 3
       
             
                   
WWW-tekniikat 3
       
             
                   
Ohjelmointi
(Valitaan yksi)
       
             
                   
Mobiilipeliohjelmointi 6
       
             
                   
Python-ohjelmointi 6
       
             
                   
Opintosuunta
(Valitaan yksi)
                                                 
Ohjelmistotuotanto
()
                                                 
Kaikille yhteiset opinnot
                                                 
Frontend-kehitys 15  
       
               
               
Backend-kehitys 15  
       
               
               
Liiketoimintaosaaminen 10    
         
                   
       
Monialainen projektityö 10    
         
                   
       
Valinnaiset opinnot
(Valitaan opintoja 30 op)
                                                 
Mobiilikehitys 15  
         
                 
           
Ohjelmistotuotannon projekti 15  
         
                 
           
Käyttäjäkokemuksen suunnittelu 15  
         
                 
           
Design-projekti 15  
         
                 
           
Ohjelmointiympäristön tietoverkot 15  
         
                 
           
Kansainvälinen vaihto 30  
         
                 
           
Osaamisen laajentaminen 30  
         
                 
           
Valinnaiset ammattiopinnot
(Valitaan opintoja 10 op)
                                                 
Projektiopinnot 10  
     
           
Oppimisprojekti 10  
     
           
Game Camp 10
       
             
                   
Game Camp Advanced 10  
         
                 
           
Ohjelmointiosaamisen laajentaminen 5    
         
                   
       
Ohjelmistotuotannon uudet suuntaukset 5    
         
                   
       
Open Source -käyttöjärjestelmän perusteet 5    
         
                   
       
Open Source -käyttöjärjestelmän palvelut 5    
         
                   
       
Tulevaisuuden laitteet ja tekniikat 3    
         
                   
       
Verkkojen yhdistäminen 4    
         
                   
       
Edistyneiden palvelinkäyttöjärjestelmäominaisuuksien konfigurointi 5    
         
                   
       
Palvelinkäyttöjärjestelmän hallinta 5    
         
                   
       
13618067530106301506255151553531515757531312.52.52.52.5
Vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                 
Kyberturvallisuuden perusteet 3
       
             
                   
Digitalisaatio 3
       
             
                   
Tietoturvan yleiset perusteet 3
       
             
                   
Sähköisen markkinoinnin menetelmiä ja työkaluja 3
       
             
                   
120000120000000660000000000
Harjoittelu
                                                 
Harjoittelu 30  
     
           
07.5157.50007.57.57.57.50000003.83.83.83.83.83.83.83.8
Opinnäytetyö
                                                 
0000000000000000000000000
60 / 14860 / 187.560 / 8260 / 12.560 / 3060 / 11860 / 3060 / 157.560 / 69.560 / 12.560 / 12.560 / 1560 / 1560 / 5960 / 5960 / 1560 / 1560 / 78.860 / 78.860 / 34.860 / 34.860 / 6.360 / 6.360 / 6.360 / 6.3
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä ja opintojen kesto on 3,5/4/4,5 vuotta.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Ohjelmistotuotannon suuntautumisopinnot. Haku ensimmäisen vuoden opintojen jälkeen.