OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, PÄIVÄTOTEUTUS > TIETOJENKÄSITTELYN TUTKINTO-OHJELMA > TIETOJENKÄSITTELYN TUTKINTO-OHJELMA, OHJELMISTOTUOTANTO
AMK-tutkinto, päivätoteutus ...

Tietojenkäsittelyn tutkinto-ohjelma, Ohjelmistotuotanto

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
Perus- ja ammattiopinnot
()
                                                 
ICT-alan perusosaaminen
     
           
                       
Johdatus ohjelmointiin 6
     
           
                       
Johdatus tietoverkkoihin 6
     
           
                       
Johdatus ICT-alaan ja tiimityöhön 6
     
           
                       
Tietokannat 3
     
           
                       
Liike-elämän matematiikka 3
     
           
                       
Englannin kieli 3
     
           
                       
Ruotsin kielen kirjallinen taito 2
     
           
                       
Ruotsin kielen suullinen taito 1
     
           
                       
Tuotekehitysprojekti
()
       
             
                   
Kaikille yhteiset opinnot
       
             
                   
Ketterän ICT-projektin hallinta 6
       
             
                   
ICT-osaajan työelämätaidot 6
       
             
                   
Asiantuntijaviestinnän perusteet 3
       
             
                   
ICT-projektin englanti 3
       
             
                   
Design, käytettävyys ja grafiikka 3
       
             
                   
WWW-tekniikat 3
       
             
                   
Ohjelmointi
(Valitaan yksi)
       
             
                   
Mobiilipeliohjelmointi 6
       
             
                   
Python-ohjelmointi 6
       
             
                   
Opintosuunta
(Valitaan yksi)
                                                 
Ohjelmistotuotanto
()
                                                 
Kaikille yhteiset opinnot
 
     
 
           
   
       
Frontend-kehitys 15  
       
               
               
Backend-kehitys 15  
       
               
               
Liiketoimintaosaaminen 10    
         
                   
       
Monialainen projektityö 10    
         
                   
       
Valinnaiset opinnot
(Valitaan opintoja 30 op)
 
         
                 
           
Mobiilikehitys 15  
         
                 
           
Ohjelmistotuotannon projekti 15  
         
                 
           
Käyttäjäkokemuksen suunnittelu 15  
         
                 
           
Design-projekti 15  
         
                 
           
Ohjelmointiympäristön tietoverkot 15  
         
                 
           
Kansainvälinen vaihto 30  
         
                 
           
Osaamisen laajentaminen 30  
         
                 
           
Valinnaiset ammattiopinnot
(Valitaan opintoja 10 op)
   
       
               
Projektiopinnot 10    
       
               
Oppimisprojekti 10    
       
               
Game Camp 10    
       
               
Game Camp Advanced 10    
       
               
Ohjelmointiosaamisen laajentaminen 5    
       
               
Ohjelmistotuotannon uudet suuntaukset 5    
       
               
Open Source -käyttöjärjestelmän perusteet 5    
       
               
Open Source -käyttöjärjestelmän palvelut 5    
       
               
Tulevaisuuden laitteet ja tekniikat 3    
       
               
Verkkojen yhdistäminen 4    
       
               
Edistyneiden palvelinkäyttöjärjestelmäominaisuuksien konfigurointi 5    
       
               
Palvelinkäyttöjärjestelmän hallinta 5    
       
               
15622088.543.560965516566.821.843.53030484827.527.582.582.533.433.410.910.921.821.8
Vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 15 op)
 
 
 
   
   
Kyberturvallisuuden perusteet 3
     
 
         
   
           
Digitalisaatio 3
     
 
         
   
           
Tietoturvan yleiset perusteet 3
     
 
         
   
           
Sähköisen markkinoinnin menetelmiä ja työkaluja 3
     
 
         
   
           
1111502.58.52.58.50501.31.34.34.31.31.34.34.3002.52.500
Harjoittelu
 
   
       
Harjoittelu 30    
         
                   
010252500555202500002.52.52.52.52.52.5101012.512.5
Opinnäytetyö
   
         
                 
   
0015000007.57.50000000003.753.753.753.7500
60 / 16760 / 24160 / 133.560 / 68.560 / 62.560 / 104.560 / 62.560 / 178.560 / 79.360 / 54.360 / 68.560 / 31.360 / 31.360 / 52.360 / 52.360 / 31.360 / 31.360 / 89.360 / 89.360 / 39.6560 / 39.6560 / 27.1560 / 27.1560 / 34.360 / 34.3
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä ja opintojen kesto on 3,5/4/4,5 vuotta.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Ohjelmistotuotannon suuntautumisopinnot. Haku ensimmäisen vuoden opintojen jälkeen.