OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, PÄIVÄTOTEUTUS > TIETOJENKÄSITTELYN TUTKINTO-OHJELMA > TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUS, TAMPERE
AMK-tutkinto, päivätoteutus ...

Tietojenkäsittelyn koulutus, Tampere

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
PERUS- JA AMMATTIOPINNOT
                                                 
ICT-alan perusosaaminen
                                                 
Toimistosovellukset 3
     
           
                         
Johdatus ICT-alaan ja tiimityöhön 6
     
           
                       
Tietotekninen logiikka 3
     
           
                         
Johdatus ohjelmointiin 6
     
           
                       
Johdatus tietoverkkoihin 6
     
           
                       
Tietokannat 3
     
             
                       
Englannin kieli 3
     
             
                       
Tuotekehitysprojekti
                                                 
ICT-osaajan työelämätaidot 6
       
             
                   
WWW-tekniikat 3
       
             
                   
Digitaalinen grafiikka 3
       
             
                   
Projekti-infrastruktuurin rakentaminen 3
       
             
                   
Innovointimenetelmät 3
       
             
                   
Ketterän ICT-projektin hallinta 6
       
             
                   
ICT-projektin englanti 3
       
             
                   
Asiantuntijaviestinnän perusteet 3
       
             
                   
Viestintä
                                                 
Ruotsin kielen kirjallinen taito 2  
       
             
           
Ruotsin kielen suullinen taito 1  
       
             
           
Kouluttajakoulutus 3    
         
                 
   
Projekti- ja palveluliiketoimintaosaaminen
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                 
Projektijohtamisen perusteet 3    
         
                   
       
ICT-palvelun kehittämisprojekti 3    
         
                   
       
Talousmatematiikka 3    
         
                 
   
Henkilökohtainen myyntityö ja asiakaspalvelu 3  
       
             
           
ICT-alan ansaintalogiikat ja liiketoimintamallit 3  
       
             
           
Game Business and Production 5  
       
               
               
Tutkimus- ja kehittämistyön menetelmät
                                                 
Kehittämistyön menetelmät opinnäytetyössä 6    
         
                 
   
Data-analytiikka 3    
         
                   
       
Opintopolun opinnot
(Valitaan yksi)
                                                 
Tietoverkkopalvelut
                                                 
Reititys ja kytkentäisyys 4  
       
               
                 
Skaalautuvat verkot 4  
       
                 
               
Verkkojen yhdistäminen 4    
         
                 
   
Reititettyjen IP-verkkojen toteuttaminen 5    
         
                 
   
Kytkentäisten IP-verkkojen toteuttaminen 5    
         
                 
   
Pilvipalvelualustan hallinta 5    
         
                 
   
IT- Infrastruktuuri-palveluiden asennus, ylläpito ja hallinta  9  
       
               
               
Edistyneet IT- infrastruktuuri-palvelut sekä tietoverkkotyö, ylläpito ja hallinta  9  
         
                 
           
Ohjelmistotuotanto
                                                 
Käytettävyys 3  
       
               
                 
Ohjelmiston määrittely ja suunnittelu 3  
       
                 
               
Olio-ohjelmointi 6  
       
               
               
Dynaamisen verkkopalvelun rakentaminen 6  
         
                 
           
Dynaamisen verkkopalvelun toteutusprojekti 3  
         
                   
           
Mobiiliohjelmointi 1 6    
         
                 
   
Ohjelmistotuotannon versionhallinta 3    
         
                 
   
Palvelinohjelmointi 6    
         
                 
   
Ohjelmistotestaus 3    
         
                 
   
Ohjelmiston rakentamisprojekti 6  
         
                 
           
Web-palvelut
(Valitaan opintoja 45 op)
                                                 
Kaikille yhteiset opinnot
                                                 
Käyttäjäkeskeinen suunnittelu 3  
       
               
                 
Olio-ohjelmointi 3  
       
                 
               
Projekti 1 9  
       
               
               
Selaintekniikat 1 3  
       
               
               
Projekti 2 12  
         
                 
           
Valminnaiset Web-palvelun opinnot
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                 
Dokumentointi ja dokumentaation hallinta 3    
         
                   
       
Yrittäjyys ja e-business 3    
         
                   
       
Typografia 3    
           
                     
   
Julkaisujärjestelmät 3    
           
                     
   
Verkkoanalysointi 3    
           
                     
   
Game Production
(Valitaan opintoja 45 op)
                                                 
Mutual Game Academy Studies
                                                 
Game Design 5  
       
               
               
Playtesting and Usability 5  
       
               
               
Basics of 3D Modelling 5  
         
                 
           
3D Game Project 1 5  
         
                 
           
3D Game Project 2 5  
         
                 
           
Game Academy Specialisation
(Valitaan opintoja 20 op)
                                                 
Game Programmers
                                                 
2D Game Design & Construction for Programmers 5  
       
               
               
Game Programming 1 5  
         
                 
           
Game Programming 2 5  
         
                 
           
3D Games Programming 5  
         
                 
           
Game Artists
                                                 
2D Game Design and Construction for Games Artists 5  
       
               
               
Shading, Lighting and Rendering 3D Models 5  
       
               
               
Creating and Animating 3D Characters 5  
         
                 
           
Character Design and Storytelling 3  
         
                 
           
Advanced 3D Workshop 5  
         
                 
           
Valinnaiset ammattiopinnot
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                 
Projektiopinnot 1 10  
   
       
Mobiiliohjelmointi 2 6  
   
       
Ohjelmistotuotannon uudet suuntaukset 6  
   
       
Ohjelmointiosaamisen laajentaminen 3  
   
       
Ohjelmistoprojekti 3  
   
       
Mediaseuranta 5  
   
       
Floworks projektit 6  
   
       
Demolaprojekti 10  
   
       
Interaktiivinen projekti 10  
   
       
IP-verkkojen vianmääritys ja ylläpito 5  
   
       
Open Source -käyttöjärjestelmän perusteet 3  
   
       
Open Source -käyttöjärjestelmän skriptit 3  
   
       
Open Source -käyttöjärjestelmän palvelut 6  
   
       
Mobiilipeliohjelmointi 6  
   
       
Verkon tietoturva 5    
           
                     
   
Tietoturvan yleiset perusteet 3  
         
                 
           
Johdatus ICT-alan uusiin suuntauksiin 3  
         
                 
           
GameCamp 10
       
             
                   
GameCamp Advanced 10  
         
                 
           
2D Games Project 7  
       
               
               
Digitalisaatio 3    
         
                   
       
Oman osaamisen kehittäminen 15    
         
                   
       
Python-ohjelmointi 3    
         
                   
       
Kyberturvallisuustoiminnot 5    
           
                     
   
Visuaalisen suunnittelun ja digitaalisen grafiikan perusteet 6    
           
                       
   
70219.2131.215.63040104.1115.166.165.115.61515202052.152.156.159.133.133.129.635.67.87.8
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintoja 15 op)