OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, PÄIVÄTOTEUTUS > TIETOJENKÄSITTELYN TUTKINTO-OHJELMA > TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUS, TAMPERE, GAME PRODUCTION
AMK-tutkinto, päivätoteutus ...

Tietojenkäsittelyn koulutus, Tampere, Game Production

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
PERUS- JA AMMATTIOPINNOT
                                                 
ICT-alan perusosaaminen
                                                 
Toimistosovellukset 3
     
           
                         
Johdatus ICT-alaan ja tiimityöhön 6
     
           
                       
Tietotekninen logiikka 3
     
           
                         
Johdatus ohjelmointiin 6
     
           
                       
Johdatus tietoverkkoihin 6
     
           
                       
Tietokannat 3
     
             
                       
Englannin kieli 3
     
             
                       
Tuotekehitysprojekti
                                                 
ICT-osaajan työelämätaidot 6
       
             
                   
WWW-tekniikat 3
       
             
                   
Digitaalinen grafiikka 3
       
             
                   
Projekti-infrastruktuurin rakentaminen 3
       
             
                   
Innovointimenetelmät 3
       
             
                   
Ketterän ICT-projektin hallinta 6
       
             
                   
ICT-projektin englanti 3
       
             
                   
Asiantuntijaviestinnän perusteet 3
       
             
                   
Viestintä
                                                 
Ruotsin kielen kirjallinen taito 2  
       
             
           
Ruotsin kielen suullinen taito 1  
       
             
           
Kouluttajakoulutus 3    
         
                 
   
Projekti- ja palveluliiketoimintaosaaminen
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                 
Projektijohtamisen perusteet 3    
         
                   
       
ICT-palvelun kehittämisprojekti 3    
         
                   
       
Talousmatematiikka 3    
         
                 
   
Game Business and Production 5  
       
               
               
Tutkimus- ja kehittämistyön menetelmät
                                                 
Kehittämistyön menetelmät opinnäytetyössä 6    
         
                 
   
Data-analytiikka 3    
         
                   
       
Opintopolun opinnot
(Valitaan yksi)
                                                 
Game Production
(Valitaan opintoja 45 op)
                                                 
Mutual Game Academy Studies
                                                 
Game Design 5  
       
               
               
Playtesting and Usability 5  
       
               
               
Basics of 3D Modelling 5  
         
                 
           
3D Game Project 1 5  
         
                 
           
3D Game Project 2 5  
         
                 
           
Game Academy Specialisation
(Valitaan opintoja 20 op)
                                                 
Game Programmers
                                                 
2D Game Design & Construction for Programmers 5  
       
               
               
Game Programming 1 5  
         
                 
           
Game Programming 2 5  
         
                 
           
3D Games Programming 5  
         
                 
           
Game Artists
                                                 
2D Game Design and Construction for Games Artists 5  
       
               
               
Shading, Lighting and Rendering 3D Models 5  
       
               
               
Creating and Animating 3D Characters 5  
         
                 
           
Character Design and Storytelling 3  
         
                 
           
Advanced 3D Workshop 5  
         
                 
           
Valinnaiset ammattiopinnot
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                 
Projektiopinnot 1 10  
   
       
Mobiiliohjelmointi 2 6  
   
       
Ohjelmistotuotannon uudet suuntaukset 6  
   
       
Ohjelmointiosaamisen laajentaminen 3  
   
       
Ohjelmistoprojekti 3  
   
       
Mediaseuranta 5  
   
       
Floworks projektit 6  
   
       
Demolaprojekti 10  
   
       
Interaktiivinen projekti 10  
   
       
IP-verkkojen vianmääritys ja ylläpito 5  
   
       
Open Source -käyttöjärjestelmän perusteet 3  
   
       
Open Source -käyttöjärjestelmän skriptit 3  
   
       
Open Source -käyttöjärjestelmän palvelut 6  
   
       
Mobiilipeliohjelmointi 6  
   
       
Verkon tietoturva 5    
           
                     
   
Tietoturvan yleiset perusteet 3  
         
                 
           
Johdatus ICT-alan uusiin suuntauksiin 3  
         
                 
           
GameCamp 10
       
             
                   
GameCamp Advanced 10  
         
                 
           
2D Games Project 7  
       
               
               
Digitalisaatio 3    
         
                   
       
Oman osaamisen kehittäminen 15    
         
                   
       
70130.265.215.6304054.176.138.626.615.61515202027.127.138.138.119.319.313.313.37.87.8
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                 
HARJOITTELU
(Valitaan opintoja 30 op)
                                                 
Harjoittelu 5 kk 30  
   
       
012126006666600003333333333
OPINNÄYTETYÖ
                                                 
Opinnäytetyö 15    
       
               
001050000555000000002.52.52.52.52.52.5
60 / 7060 / 142.260 / 87.260 / 26.660 / 3060 / 4060 / 60.160 / 82.160 / 49.660 / 37.660 / 26.660 / 1560 / 1560 / 2060 / 2060 / 30.160 / 30.160 / 41.160 / 41.160 / 24.860 / 24.860 / 18.860 / 18.860 / 13.360 / 13.3
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä ja opintojen kesto on 3,5/4/4,5 vuotta.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.