OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, PÄIVÄTOTEUTUS > TIETOJENKÄSITTELYN TUTKINTO-OHJELMA > TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUS, TAMPERE, WEB-PALVELUT
AMK-tutkinto, päivätoteutus ...

Tietojenkäsittelyn koulutus, Tampere, Web-palvelut

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
PERUS- JA AMMATTIOPINNOT
                                                 
ICT-alan perusosaaminen
                                                 
Toimistosovellukset 3
     
           
                         
Johdatus ICT-alaan ja tiimityöhön 6
     
           
                       
Tietotekninen logiikka 3
     
           
                         
Johdatus ohjelmointiin 6
     
           
                       
Johdatus tietoverkkoihin 6
     
         
                   
Tietokannat 3
     
             
                       
Englannin kieli 3
     
             
                       
Tuotekehitysprojekti
                                                 
ICT-osaajan työelämätaidot 6
       
             
                   
WWW-tekniikat 3
       
             
                   
Digitaalinen grafiikka 3
       
             
                   
Projekti-infrastruktuurin rakentaminen 3
       
             
                   
Innovointimenetelmät 3
       
             
                   
Ketterän ICT-projektin hallinta 6
       
             
                   
ICT-projektin englanti 3
       
             
                   
Asiantuntijaviestinnän perusteet 3
       
             
                   
Viestintä
                                                 
Ruotsin kielen kirjallinen taito 2  
       
             
           
Ruotsin kielen suullinen taito 1  
       
             
           
Kouluttajakoulutus 3    
         
                 
   
Projekti- ja palveluliiketoimintaosaaminen
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                 
Projektijohtamisen perusteet 3    
         
                   
       
ICT-palvelun kehittämisprojekti 3    
         
                   
       
Talousmatematiikka 3    
         
                   
       
Henkilökohtainen myyntityö ja asiakaspalvelu 3  
       
             
           
ICT-alan ansaintalogiikat ja liiketoimintamallit 3  
       
             
           
Tutkimus- ja kehittämistyön menetelmät
                                                 
Kehittämistyön menetelmät opinnäytetyössä 6  
       
               
       
Data-analytiikka 3    
         
                   
       
Opintopolun opinnot
(Valitaan yksi)
                                                 
Web-palvelut
(Valitaan opintoja 45 op)
                                                 
Käyttäjäkeskeinen suunnittelu 3  
       
             
           
Olio-ohjelmointi 3  
       
             
           
Projekti 1 9  
       
             
           
Selaintekniikat 1 3  
       
             
           
Projekti 2 12  
       
             
           
Dokumentointi ja dokumentaation hallinta 3    
         
                 
   
Yrittäjyys ja e-business 3    
         
                 
   
Typografia 3    
         
                 
   
Julkaisujärjestelmät 3    
         
                 
   
Verkkoanalysointi 3    
         
                 
   
Projekti 3 8    
         
                 
   
Valinnaiset ammattiopinnot
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                 
Projektiopinnot 1 10  
   
       
Mobiiliohjelmointi 2 6  
   
       
Ohjelmistotuotannon uudet suuntaukset 6  
   
       
Ohjelmointiosaamisen laajentaminen 3  
   
       
Ohjelmistoprojekti 3  
   
       
Mediaseuranta 5  
   
       
Floworks projektit 6  
   
       
Demolaprojekti 10  
   
       
Interaktiivinen projekti 10  
   
       
IP-verkkojen vianmääritys ja ylläpito 5  
   
       
Open Source -käyttöjärjestelmän perusteet 3  
   
       
Open Source -käyttöjärjestelmän skriptit 3  
   
       
Open Source -käyttöjärjestelmän palvelut 6  
   
       
Mobiilipeliohjelmointi 6
       
             
                   
Verkon tietoturva 5  
   
       
Tietoturvan yleiset perusteet 3  
   
       
Johdatus ICT-alan uusiin suuntauksiin 3  
   
       
GameCamp 10  
   
       
GameCamp Advanced 10  
   
       
Digitalisaatio 3  
   
       
Oman osaamisen kehittäminen 15  
   
       
66797837.02739384146.531.537.013.513.519.519.5191920.520.523.323.315.815.818.518.5
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                 
HARJOITTELU
(Valitaan opintoja 30 op)
                                                 
Harjoittelu 1 kk 6
       
             
                   
Harjoittelu 2 kk 12  
     
 
           
   
Harjoittelu 3 kk 18  
     
 
           
   
Harjoittelu 4 kk 24  
     
 
           
   
Harjoittelu 5 kk 30  
     
 
           
   
6282828060280282800330014140014141414
OPINNÄYTETYÖ
                                                 
Opinnäytetyö 15    
       
               
001050000555000000002.52.52.52.52.52.5
60 / 7260 / 10760 / 11660 / 7060 / 2760 / 4560 / 3860 / 6960 / 51.560 / 64.560 / 7060 / 13.560 / 13.560 / 22.560 / 22.560 / 1960 / 1960 / 34.560 / 34.560 / 25.860 / 25.860 / 32.360 / 32.360 / 3560 / 35
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä ja opintojen kesto on 3,5/4/4,5 vuotta.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.