OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, PÄIVÄTOTEUTUS > TIETOJENKÄSITTELYN TUTKINTO-OHJELMA > TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUS, TAMPERE, TIETOVERKKOPALVELUT
AMK-tutkinto, päivätoteutus ...

Tietojenkäsittelyn koulutus, Tampere, Tietoverkkopalvelut

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
PERUS- JA AMMATTIOPINNOT
                                                 
ICT-alan perusosaaminen
                                                 
Toimistosovellukset 3
     
           
                         
Johdatus ICT-alaan ja tiimityöhön 6
     
           
                       
Tietotekninen logiikka 3
     
           
                         
Johdatus ohjelmointiin 6
     
           
                       
Johdatus tietoverkkoihin 6
     
           
                       
Tietokannat 3
     
             
                       
Tuotekehitysprojekti
                                                 
ICT-osaajan työelämätaidot 6
       
             
                   
WWW-tekniikat 3
       
             
                   
Digitaalinen grafiikka 3
       
             
                   
Projekti-infrastruktuurin rakentaminen 3
       
             
                   
Innovointimenetelmät 3
       
             
                   
Ketterän ICT-projektin hallinta 6
       
             
                   
Kielet ja viestintä
                                                 
Englannin kieli 3
     
             
                       
ICT-projektin englanti 3
       
             
                   
Ruotsin kielen kirjallinen taito 2  
       
             
           
Ruotsin kielen suullinen taito 1  
       
             
           
Kouluttajakoulutus 3  
       
               
               
Asiantuntijaviestinnän perusteet 3
       
             
                   
Projekti- ja palveluliiketoimintaosaaminen
                                                 
Projektijohtamisen perusteet 3    
         
                   
       
ICT-palvelun kehittämisprojekti 3    
         
                   
       
Talousmatematiikka 3    
         
                 
   
Henkilökohtainen myyntityö ja asiakaspalvelu 3  
       
             
           
ICT-alan ansaintalogiikat ja liiketoimintamallit 3  
       
             
           
Tutkimus- ja kehittämistyön menetelmät
(Valitaan opintoja 9 op)
                                                 
Kehittämistyön menetelmät opinnäytetyössä 6    
         
                 
   
Tutkimusmenetelmät 3  
       
             
           
Opintopolun opinnot
(Valitaan yksi)
                                                 
Tietoverkkopalvelut
                                                 
Reititys ja kytkentäisyys 4  
       
               
                 
Skaalautuvat verkot 4  
       
                 
               
Verkkojen yhdistäminen 4    
         
                 
   
Reititettyjen IP-verkkojen toteuttaminen 5    
         
                 
   
Kytkentäisten IP-verkkojen toteuttaminen 5    
         
                 
   
Pilvipalvelualustan hallinta 5    
         
                 
   
IT- Infrastruktuuri-palveluiden asennus, ylläpito ja hallinta  9  
       
               
               
Edistyneet IT- infrastruktuuri-palvelut sekä tietoverkkotyö, ylläpito ja hallinta  9  
         
                 
           
Valinnaiset ammattiopinnot
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                 
Lääketieteellinen informatiikka 5  
   
       
Organisaatioiden välinen tiedonsiirto terveysalan tietojärjestelmissä 5  
   
       
Terveydenhuollon palvelujärjestelmä ja terveysalan ICT-ammattilaiseksi kasvu 5  
   
       
Sähköiset potilastietojärjestelmät 5  
   
       
Yrityksen tietoriskien hallinta 5  
   
       
Projektiopinnot 1 10  
   
       
Mobiiliohjelmointi 2 6  
   
       
Ohjelmistotuotannon uudet suuntaukset 6  
   
       
Ohjelmointiosaamisen laajentaminen 3  
   
       
Ohjelmistoprojekti 3  
   
       
3D Hahmografiikka ja animointi 3  
   
       
Mediaseuranta 5  
   
       
Floworks projektit 6  
   
       
Demolaprojekti 10  
   
       
Interaktiivinen projekti 10  
   
       
IP-verkkojen vianmääritys ja ylläpito 5  
   
       
Open Source -käyttöjärjestelmän perusteet 3  
   
       
Open Source -käyttöjärjestelmän skriptit 3  
   
       
Open Source -käyttöjärjestelmän palvelut 6  
   
       
6081.074.020303046.035.040.034.0201515151523.023.017.517.520.020.017.017.01010
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                 
HARJOITTELU
                                                 
Harjoittelu 1 kk 6  
       
               
       
Harjoittelu 2 kk 12  
       
               
       
Harjoittelu 3 kk 18  
       
               
       
Harjoittelu 4 kk 24  
       
               
       
Harjoittelu 5 kk 30  
       
               
       
04545000045450000000022.522.522.522.50000
OPINNÄYTETYÖ
                                                 
Opinnäytetyö 15    
       
               
001050000555000000002.52.52.52.52.52.5
60 / 6060 / 12660 / 12960 / 2560 / 3060 / 3060 / 4660 / 8060 / 9060 / 3960 / 2560 / 1560 / 1560 / 1560 / 1560 / 2360 / 2360 / 4060 / 4060 / 4560 / 4560 / 19.560 / 19.560 / 12.560 / 12.5
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä ja opintojen kesto on 3,5/4/4,5 vuotta.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.