OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, PÄIVÄTOTEUTUS > TIETOJENKÄSITTELYN TUTKINTO-OHJELMA > TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUS, TAMPERE, TIETOVERKKOPALVELUT
AMK-tutkinto, päivätoteutus ...

Tietojenkäsittelyn koulutus, Tampere, Tietoverkkopalvelut

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
PERUS- JA AMMATTIOPINNOT
                                                 
ICT-alan perusosaaminen
                                                 
Toimistosovellukset 3
     
           
                         
Johdatus ICT-alaan ja tiimityöhön 6
     
           
                       
Tietotekninen logiikka 3
     
           
                         
Johdatus ohjelmointiin 6
     
           
                       
Johdatus tietoverkkoihin 6
     
           
                       
Tuotekehitysprojekti
                                                 
ICT-osaajan työelämätaidot 6
       
             
                   
WWW-tekniikat 3
       
             
                   
Digitaalinen grafiikka 3
       
             
                   
Projekti-infrastruktuurin rakentaminen 3
       
             
                   
Innovointimenetelmät 3
       
             
                   
Ketterän ICT-projektin hallinta 6
       
             
                   
Kielet ja viestintä
                                                 
Englannin kieli 3
     
             
                       
ICT-projektin englanti 3
       
             
                   
Ruotsin kielen kirjallinen taito 2  
       
             
           
Ruotsin kielen suullinen taito 1  
       
             
           
Kouluttajakoulutus 3    
         
                 
   
Asiantuntijaviestinnän perusteet 3
       
             
                   
Projekti- ja palveluliiketoimintaosaaminen
                                                 
Projektijohtamisen perusteet 3    
         
                   
       
ICT-palvelun kehittämisprojekti 3    
         
                   
       
Talousmatematiikka 3    
         
                   
       
Henkilökohtainen myyntityö ja asiakaspalvelu 3  
       
             
           
ICT-alan ansaintalogiikat ja liiketoimintamallit 3  
       
             
           
Tutkimus- ja kehittämistyön menetelmät
(Valitaan opintoja 9 op)
                                                 
Kehittämistyön menetelmät opinnäytetyössä 6    
         
                 
   
Opintopolun opinnot
(Valitaan yksi)
                                                 
Tietoverkkopalvelut
                                                 
Reititys ja kytkentäisyys 4  
       
               
                 
Skaalautuvat verkot 4  
       
                 
               
Verkkojen yhdistäminen 4  
         
                 
           
Reititettyjen IP-verkkojen toteuttaminen 5    
         
                   
         
Kytkentäisten IP-verkkojen toteuttaminen 5    
         
                     
       
Pilvipalvelualustan hallinta 5    
           
                     
     
IT- Infrastruktuuri-palveluiden asennus, ylläpito ja hallinta  9  
       
               
               
Edistyneet IT- infrastruktuuri-palvelut sekä tietoverkkotyö, ylläpito ja hallinta  9  
         
                 
           
Valinnaiset ammattiopinnot
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                 
Peliohjelmointi 3
       
             
                   
Projektiopinnot 1 10  
       
               
       
Ohjelmistotuotannon uudet suuntaukset 6    
         
                   
       
Mediaseuranta 5  
       
               
       
Floworks projektit 6  
       
               
       
Demolaprojekti 10  
       
               
       
Interaktiivinen projekti 10  
       
               
       
Open Source -käyttöjärjestelmän perusteet 3  
       
               
               
Open Source -käyttöjärjestelmän skriptit 3  
         
                 
           
Open Source -käyttöjärjestelmän palvelut 6    
         
                   
       
6063.563.50273324.539549.50151216.516.512.312.319.519.527277.32.300
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                 
HARJOITTELU
                                                 
Harjoittelu 1 kk 6  
       
               
               
Harjoittelu 2 kk 12  
       
               
               
Harjoittelu 3 kk 18  
       
               
               
Harjoittelu 4 kk 24  
       
               
               
Harjoittelu 5 kk 30  
       
               
               
09000009000000000454500000000
OPINNÄYTETYÖ
                                                 
Opinnäytetyö 15  
       
               
       
07.57.500007.57.5000000003.753.753.753.750000
60 / 6060 / 16160 / 7160 / 060 / 2760 / 3360 / 114.560 / 46.560 / 61.560 / 9.560 / 060 / 1560 / 1260 / 16.560 / 16.560 / 57.360 / 57.360 / 23.2560 / 23.2560 / 30.7560 / 30.7560 / 7.360 / 2.360 / 060 / 0
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä ja opintojen kesto on 3,5/4/4,5 vuotta.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.