OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, PÄIVÄTOTEUTUS > KONETEKNIIKAN TUTKINTO-OHJELMA > KONETEKNIIKAN TUTKINTO-OHJELMA
AMK-tutkinto, päivätoteutus ...

Konetekniikan tutkinto-ohjelma

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Tekniikan matemaattis-luonnontieteellinen perusosaaminen
                                                       
Geometria ja vektorilaskenta 3
     
             
                           
Tietotekniikan perusteet ja järjestelmät 5
     
             
                           
Funktiot ja matriisit 3
     
             
                           
Mekaniikka 3
     
             
                           
Termodynamiikka ja virtaukset 4
     
             
                           
180001800000009900000000000000
Konetekniikan työkalut
                                                       
Konetekniikan johdantokurssi 5
     
             
                           
Työelämän valttikortit 2
     
             
                           
Valmistus- ja laatutekniikan perusteet ja raportointi 5
     
             
                           
CAD suunnittelu 1 3
     
             
                           
Konetekniikan perusopintoja tukevat vapaasti valittavat
(Valitaan opintoja 3 op)
                                                       
Insinöörimatematiikan valmentavat opinnot 3
     
             
                           
Projektinhallinnan valttikortti 2
     
             
                           
180001800000009900000000000000
Konetekniikan perusosaaminen
                                                       
Statiikka 5
       
               
                       
CAD suunnittelu 2 4
       
               
                       
IoT-projekti 3
       
               
                       
Teollisuustalous 5
       
               
                       
Konetekniikan perusosaamista täydentävät vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 4 op)
                                                       
Teollisuusseminaarit 1
       
               
                       
English for Engineers 3
       
               
                       
210000210000000010.510.5000000000000
Tekniikan matemaattis-luonnontieteellinen insinööriosaaminen
                                                       
Differentiaalilaskenta 3
       
               
                       
Integraalilaskenta 3
       
               
                       
Sähköstatiikka ja virtapiirit, magnetismi 3
       
               
                       
Ympäristö ja kemia 3
       
               
                       
120000120000000066000000000000
Koneenrakenteiden mitoitus, osa 1
                                                       
Lujuusoppi 5  
       
                 
                   
Sähkötekniikka 5  
       
                 
                   
Automaatiotekniikka 5  
       
                 
                   
0150000150000000007.57.50000000000
Konetekniikan insinööriosaaminen
                                                       
Harjoittelu 1 6  
       
                 
                   
Värähdys- ja aaltoliike, atomi- ja ydinfysiikka 3  
       
                 
                   
Materiaalitekniikan perusteet 4  
       
                 
                   
Materiaali- ja valmistustekniikan laboraatiot 4  
       
                 
                   
3D-tulostuksen perusteet 3  
       
                 
                   
Konetekniikan insinööriosaamista täydentävät vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 3 op)
                                                       
Grundkurs i svenska för teknikbranschen 3  
       
                 
                   
02300002300000000011.511.50000000000
Konetekniikan ydinosaaminen
                                                       
Svenska för teknikbranschen - muntlig färdighet 2  
         
                   
               
Svenska för teknikbranschen - skriftlig färdighet 2  
         
                   
               
Fysiikan laboratoriotyöt 3  
         
                   
               
Konetekniikan ydinosaamisen vapaasti valittavat
(Valitaan opintoja 5 op)
                                                       
German Industry 2  
         
                   
               
Working English for Engineers 3    
         
                     
           
Konetekniikan seminaarit 3    
         
                     
           
Innovaatioalustat 2    
         
                     
           
International Professional Seminars in Mechanical Engineering 3    
           
                       
       
Vertex G4 5      
           
                         
   
09115000983500000004.54.5441.51.52.52.500
Opintosuunnan yhteisosaamiset, 15 op, 2 vuoden kevät
                                                       
Anturitekniikka ja koneautomaation sovellukset 5  
         
                   
               
Tuotekehitysoppi 5  
         
                   
               
Quality and Measuring Technology 5  
         
                   
               
015000001500000000007.57.500000000
Konerakenteiden mitoitus, osa 2
                                                       
Koneenosaopin perusteet 5  
         
                   
               
Dynamiikka 5  
         
                   
               
Energiatekniikka 3    
         
                     
           
01030000103000000000551.51.5000000
Konetekniikan syventävä osaaminen
                                                       
Harjoittelu 2 12    
         
                     
           
Johtamisoppi ja työlainsäädäntö 3    
           
                       
       
Technical English for Professionals 3    
           
                       
       
001800000126000000000066330000
Opintosuunnan (I, II, III, IV tai V) insinööriosaaminen, valinnan mukainen opintosuunta, 3 syksy
                                                       
Konetekniikan ensimmäinen vaihtoehtoinen projektiopinto opintosuunnissa (I,II, III tai IV)
(Valitaan yksi)
                                                       
Technology Academy, part 1 5    
         
                     
           
NASA Project, part 1 5    
         
                     
           
Opintosuunta (I, II, III, IV tai V) insinööriosaaminen
(Valitaan yksi)
                                                       
I. Koneautomaatio insinööriosaaminen
                                                       
Ohjausjärjestelmät 4    
         
                     
           
Tietokoneavusteinen suunnittelu 3    
         
                     
           
Mechatronics Basics 5    
         
                     
           
II. Tuotantotekniikka insinööriosaaminen
                                                       
NC-tekniikka 3    
         
                     
           
CAD/CAM-mallinnus 3    
         
                     
           
Tuotantotekniikan perusteet 3    
         
                     
           
Joustavat valmistusjärjestelmät, perusteet 3    
         
                     
           
III. Tuotekehitys insinööriosaaminen
                                                       
CAE 5    
         
                     
           
Lujuusopin jatkokurssi 5    
         
                     
           
Koneenosaopin jatkokurssi 5    
         
                     
           
IV. Lentokonetekniikan insinööriosaaminen
                                                       
MEI-70000 Johdatus lentotekniikkaan 4    
         
                     
           
MEI-70250 Lentomoottorit ja lentokoneen järjestelmät 5    
         
                     
           
MEI-70200 Avioniikka 5    
         
                     
           
Mechatronics Basics 5    
         
                     
           
V. Älykkäät koneet insinööriosaaminen (järjestetään yhdessä auto- ja sähkötekniikan kanssa)
                                                       
Johdatus tietoverkkoihin 5    
         
                     
           
Logiikkaohjelmoinnin perusteet 5    
         
                     
           
Projektin määrittely 5    
         
                     
           
Projektin esisuunnittelu 5    
         
                     
           
00880000088000000000004444000000
Opintosuunnan (I, II, III, IV tai V) ydinosaaminen, valinnan mukainen opintosuunta, 3 kevät
(Valitaan yksi)
                                                       
I. Koneautomaatio ydinosaaminen
                                                       
Koneautomaation laboraatiot 4    
           
                       
       
Robotiikka 5    
           
                       
       
Mechatronics Advanced 4    
           
                       
       
II. Tuotantotekniikka ydinosaaminen
                                                       
Tuotannonsuunnittelu 4    
           
                       
       
CAD/CAM-ohjelmointi 4    
           
                       
       
Työväline- ja menetelmäsuunnittelu 4      
           
                         
   
III. Tuotekehitys ydinosaaminen
                                                       
Elementtimenetelmän perusteet 5    
           
                       
       
Värähtelymekaniikka 3