OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, PÄIVÄTOTEUTUS > KONETEKNIIKAN TUTKINTO-OHJELMA > KONETEKNIIKAN TUTKINTO-OHJELMA, ÄLYKKÄÄT KONEET
AMK-tutkinto, päivätoteutus ...

Konetekniikan tutkinto-ohjelma, Älykkäät koneet

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Tekniikan matemaattis-luonnontieteellinen perusosaaminen
                                                       
Geometria ja vektorilaskenta 3
     
             
                           
Tietotekniikan perusteet ja järjestelmät 5
     
             
                           
Funktiot ja matriisit 3
     
             
                           
Mekaniikka 3
     
             
                           
Termodynamiikka ja virtaukset 4
     
             
                           
180001800000009900000000000000
Konetekniikan työkalut
                                                       
Konetekniikan johdantokurssi 5
     
             
                           
Työelämän valttikortit 2
     
             
                           
Valmistus- ja laatutekniikan perusteet ja raportointi 5
     
             
                           
CAD suunnittelu 1 3
     
             
                           
Konetekniikan perusopintoja tukevat vapaasti valittavat
(Valitaan opintoja 3 op)
                                                       
Insinöörimatematiikan valmentavat opinnot 3
     
             
                           
Projektinhallinnan valttikortti 2
     
             
                           
180001800000009900000000000000
Konetekniikan perusosaaminen
                                                       
Statiikka 5
       
               
                       
CAD suunnittelu 2 4
       
               
                       
IoT-projekti 3
       
               
                       
Teollisuustalous 5
       
               
                       
Konetekniikan perusosaamista täydentävät vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 4 op)
                                                       
Teollisuusseminaarit 1
       
               
                       
English for Engineers 3
       
               
                       
210000210000000010.510.5000000000000
Tekniikan matemaattis-luonnontieteellinen insinööriosaaminen
                                                       
Differentiaalilaskenta 3
       
               
                       
Integraalilaskenta 3
       
               
                       
Sähköstatiikka ja virtapiirit, magnetismi 3
       
               
                       
Ympäristö ja kemia 3
       
               
                       
120000120000000066000000000000
Koneenrakenteiden mitoitus, osa 1
                                                       
Lujuusoppi 5  
       
                 
                   
Sähkötekniikka 5  
       
                 
                   
Automaatiotekniikka 5  
       
                 
                   
0150000150000000007.57.50000000000
Konetekniikan insinööriosaaminen
                                                       
Harjoittelu 1 6  
       
                 
                   
Värähdys- ja aaltoliike, atomi- ja ydinfysiikka 3  
       
                 
                   
Materiaalitekniikan perusteet 4  
       
                 
                   
Materiaali- ja valmistustekniikan laboraatiot 4  
       
                 
                   
3D-tulostuksen perusteet 3  
       
                 
                   
Konetekniikan insinööriosaamista täydentävät vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 3 op)
                                                       
Grundkurs i svenska för teknikbranschen 3  
       
                 
                   
02300002300000000011.511.50000000000
Konetekniikan ydinosaaminen
                                                       
Svenska för teknikbranschen - muntlig färdighet 2  
         
                   
               
Svenska för teknikbranschen - skriftlig färdighet 2  
         
                   
               
Fysiikan laboratoriotyöt 3  
         
                   
               
Konetekniikan ydinosaamisen vapaasti valittavat
(Valitaan opintoja 5 op)
                                                       
German Industry 2  
         
                   
               
Working English for Engineers 3    
         
                     
           
Konetekniikan seminaarit 3    
         
                     
           
Innovaatioalustat 2    
         
                     
           
International Professional Seminars in Mechanical Engineering 3    
           
                       
       
Vertex G4 5      
           
                         
   
09115000983500000004.54.5441.51.52.52.500
Opintosuunnan yhteisosaamiset, 15 op, 2 vuoden kevät
                                                       
Anturitekniikka ja koneautomaation sovellukset 5  
         
                   
               
Tuotekehitysoppi 5  
         
                   
               
Quality and Measuring Technology 5  
         
                   
               
015000001500000000007.57.500000000
Konerakenteiden mitoitus, osa 2
                                                       
Koneenosaopin perusteet 5  
         
                   
               
Dynamiikka 5  
         
                   
               
Energiatekniikka 3    
         
                     
           
01030000103000000000551.51.5000000
Konetekniikan syventävä osaaminen
                                                       
Harjoittelu 2 12    
         
                     
           
Johtamisoppi ja työlainsäädäntö 3    
           
                       
       
Technical English for Professionals 3    
           
                       
       
001800000126000000000066330000
Opintosuunnan (I, II, III, IV tai V) insinööriosaaminen, valinnan mukainen opintosuunta, 3 syksy
                                                       
Opintosuunta (I, II, III, IV tai V) insinööriosaaminen
(Valitaan yksi)
                                                       
V. Älykkäät koneet insinööriosaaminen (järjestetään yhdessä auto- ja sähkötekniikan kanssa)
                                                       
Johdatus tietoverkkoihin 5    
         
                     
           
Logiikkaohjelmoinnin perusteet 5    
         
                     
           
Projektin määrittely 5    
         
                     
           
Projektin esisuunnittelu 5    
         
                     
           
00200000020000000000001010000000
Opintosuunnan (I, II, III, IV tai V) ydinosaaminen, valinnan mukainen opintosuunta, 3 kevät
(Valitaan yksi)
                                                       
V. Älykkäät koneet ydinosaaminen (järjestetään yhdessä auto-, sähkö- ja tietotekniikan kanssa)
                                                       
LabVIEW-ohjelmoinnin perusteet 5    
           
                       
       
Projektin suunnittelu 5    
           
                       
       
001000000010000000000000550000
Opintosuunnan (I, II, III, IV tai V) syventävä osaaminen, valinnan mukainen opintosuunta, 4 syksy
                                                       
Opintosuunta (I, II, III, IV tai V) syventävä osaaminen
(Valitaan yksi)
                                                       
V. Älykkäät koneet syventävä osaaminen (järjestetään yhdessä auto- ja sähkötekniikan kanssa)
                                                       
Projektin toteutus 10      
           
                         
   
Projektin testaus 5      
           
                         
   
000150000001500000000000007.57.500
Opintosuunnan syventävän osaamisen vapaasti valittavat
(Valitaan opintoja 0 op)
                                                       
Konetekniikan erityisprojektit 5      
             
                           
000500000005000000000000002.52.5
Konetekniikan täydentävä osaaminen
                                                       
Harjoittelu 3 12      
           
                         
   
000120000001200000000000006600
Opinnäytetyöprojektin osaaminen
                                                       
Tekniikan suomen kieli ja raportointi 3    
           
                       
       
Opinnäytetyö 15      
           
                       
003150000037.57.500000000001.51.53.753.753.753.75
60 / 6960 / 7260 / 6560 / 5260 / 3660 / 3360 / 3860 / 3460 / 4360 / 2260 / 39.560 / 12.560 / 1860 / 1860 / 16.560 / 16.560 / 1960 / 1960 / 1760 / 1760 / 21.560 / 21.560 / 1160 / 1160 / 19.7560 / 19.7560 / 6.2560 / 6.25
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä ja opintojen kesto on 3,5/4/4,5 vuotta.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Suuntautumispolku antaa valmiudet työskennellä oman ammattialan insinööritehtävissä kuten suunnittelu-, kehitys-, käyttö-, projekti- ja johtotehtävissä teollisuudessa, suunnittelutoimistoissa, palvelualan yrityksissä ja teknisen kaupan piirissä. Suuntautumispolun opiskelussa korostuu projektityöskentely, joka koostuu kyvystä oma-aloitteiseen toimintaan, yhteistyötaidoista, ongelmaratkaisutaiodista, paineensietokyvystä, muutosten hallinnasta, joustavuudesta ja vastuuntunnosta. Tärkeää on oppia koneen ja sähkön rajapinnassa olevia monimuotoisia vuorovaikutuksia.