OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, PÄIVÄTOTEUTUS > KONETEKNIIKAN TUTKINTO-OHJELMA > KONETEKNIIKAN TUTKINTO-OHJELMA, TUOTEKEHITYS
AMK-tutkinto, päivätoteutus ...

Konetekniikan tutkinto-ohjelma, Tuotekehitys

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Tekniikan matemaattis-luonnontieteellinen perusosaaminen
                                                       
Geometria ja vektorilaskenta 3
     
             
                           
Tietotekniikan perusteet ja järjestelmät 5
     
             
                           
Funktiot ja matriisit 3
     
             
                           
Mekaniikka 3
     
             
                           
Termodynamiikka ja virtaukset 4
     
             
                           
180001800000009900000000000000
Konetekniikan työkalut
                                                       
Konetekniikan johdantokurssi 5
     
             
                           
Työelämän valttikortit 2
     
             
                           
Valmistus- ja laatutekniikan perusteet ja raportointi 5
     
             
                           
CAD suunnittelu 1 3
     
             
                           
Konetekniikan perusopintoja tukevat vapaasti valittavat
(Valitaan opintoja 3 op)
                                                       
Insinöörimatematiikan valmentavat opinnot 3
     
             
                           
Projektinhallinnan valttikortti 2
     
             
                           
180001800000009900000000000000
Konetekniikan perusosaaminen
                                                       
Statiikka 5
       
               
                       
CAD suunnittelu 2 4
       
               
                       
IoT-projekti 3
       
               
                       
Teollisuustalous 5
       
               
                       
Konetekniikan perusosaamista täydentävät vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 4 op)
                                                       
Teollisuusseminaarit 1
       
               
                       
English for Engineers 3
       
               
                       
210000210000000010.510.5000000000000
Tekniikan matemaattis-luonnontieteellinen insinööriosaaminen
                                                       
Differentiaalilaskenta 3
       
               
                       
Integraalilaskenta 3
       
               
                       
Sähköstatiikka ja virtapiirit, magnetismi 3
       
               
                       
Ympäristö ja kemia 3
       
               
                       
120000120000000066000000000000
Koneenrakenteiden mitoitus, osa 1
                                                       
Lujuusoppi 5  
       
                 
                   
Sähkötekniikka 5  
       
                 
                   
Automaatiotekniikka 5  
       
                 
                   
0150000150000000007.57.50000000000
Konetekniikan insinööriosaaminen
                                                       
Harjoittelu 1 6  
       
                 
                   
Värähdys- ja aaltoliike, atomi- ja ydinfysiikka 3  
       
                 
                   
Materiaalitekniikan perusteet 4  
       
                 
                   
Materiaali- ja valmistustekniikan laboraatiot 4  
       
                 
                   
3D-tulostuksen perusteet 3  
       
                 
                   
Konetekniikan insinööriosaamista täydentävät vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 3 op)
                                                       
Grundkurs i svenska för teknikbranschen 3  
       
                 
                   
02300002300000000011.511.50000000000
Konetekniikan ydinosaaminen
                                                       
Svenska för teknikbranschen - muntlig färdighet 2  
         
                   
               
Svenska för teknikbranschen - skriftlig färdighet 2  
         
                   
               
Fysiikan laboratoriotyöt 3  
         
                   
               
Konetekniikan ydinosaamisen vapaasti valittavat
(Valitaan opintoja 5 op)
                                                       
German Industry 2  
         
                   
               
Working English for Engineers 3    
         
                     
           
Konetekniikan seminaarit 3    
         
                     
           
Innovaatioalustat 2    
         
                     
           
International Professional Seminars in Mechanical Engineering 3    
           
                       
       
Vertex G4 5      
           
                         
   
09115000983500000004.54.5441.51.52.52.500
Opintosuunnan yhteisosaamiset, 15 op, 2 vuoden kevät
                                                       
Anturitekniikka ja koneautomaation sovellukset 5  
         
                   
               
Tuotekehitysoppi 5  
         
                   
               
Quality and Measuring Technology 5  
         
                   
               
015000001500000000007.57.500000000
Konerakenteiden mitoitus, osa 2
                                                       
Koneenosaopin perusteet 5  
         
                   
               
Dynamiikka 5  
         
                   
               
Energiatekniikka 3    
         
                     
           
01030000103000000000551.51.5000000
Konetekniikan syventävä osaaminen
                                                       
Harjoittelu 2 12    
         
                     
           
Johtamisoppi ja työlainsäädäntö 3    
           
                       
       
Technical English for Professionals 3    
           
                       
       
001800000126000000000066330000
Opintosuunnan (I, II, III, IV tai V) insinööriosaaminen, valinnan mukainen opintosuunta, 3 syksy
                                                       
Konetekniikan ensimmäinen vaihtoehtoinen projektiopinto opintosuunnissa (I,II, III tai IV)
(Valitaan yksi)
                                                       
Technology Academy, part 1 5    
         
                     
           
NASA Project, part 1 5    
         
                     
           
Opintosuunta (I, II, III, IV tai V) insinööriosaaminen
(Valitaan yksi)
                                                       
III. Tuotekehitys insinööriosaaminen
                                                       
CAE 5    
         
                     
           
Lujuusopin jatkokurssi 5    
         
                     
           
Koneenosaopin jatkokurssi 5    
         
                     
           
002500000250000000000012.512.5000000
Opintosuunnan (I, II, III, IV tai V) ydinosaaminen, valinnan mukainen opintosuunta, 3 kevät
(Valitaan yksi)
                                                       
III. Tuotekehitys ydinosaaminen
                                                       
Elementtimenetelmän perusteet 5    
           
                       
       
Värähtelymekaniikka 3    
           
                       
       
PLM 3    
           
                       
       
0011000000110000000000005.55.50000
Opintosuunnan (I, II, III, IV tai V) syventävä osaaminen, valinnan mukainen opintosuunta, 4 syksy
                                                       
Konetekniikan toinen vaihtoehtoinen projektiopinto (vain opintosuunnat I,II, III tai IV)
(Valitaan yksi)
                                                       
Technology Academy, part 2 5      
           
                         
   
NASA Project, part 2 10    
           
                       
       
Opintosuunta (I, II, III, IV tai V) syventävä osaaminen
(Valitaan yksi)
                                                       
III. Tuotekehitys syventävä osaaminen
                                                       
Elementtimenetelmän jatkokurssi 5      
           
                         
   
Simulointi 4      
           
                         
   
00101400000101400000000000557700
Opintosuunnan syventävän osaamisen vapaasti valittavat
(Valitaan opintoja 0 op)
                                                       
Konetekniikan erityisprojektit 5      
             
                           
000500000005000000000000002.52.5
Konetekniikan täydentävä osaaminen
                                                       
Harjoittelu 3 12      
           
                         
   
000120000001200000000000006600
Opinnäytetyöprojektin osaaminen
                                                       
Tekniikan suomen kieli ja raportointi 3    
           
                       
       
Opinnäytetyö 15      
           
                       
003150000037.57.500000000001.51.53.753.753.753.75
60 / 6960 / 7260 / 8160 / 5160 / 3660 / 3360 / 3860 / 3460 / 4860 / 3360 / 38.560 / 12.560 / 1860 / 1860 / 16.560 / 16.560 / 1960 / 1960 / 1760 / 1760 / 2460 / 2460 / 16.560 / 16.560 / 19.2560 / 19.2560 / 6.2560 / 6.25
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä ja opintojen kesto on 3,5/4/4,5 vuotta.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Opiskelijalla on hyvät valmiudet toimia itsenäisesti nykyaikaisten koneteknisten tuotteiden suunnittelu- ja kehitystehtävissä. Opiskelija hallitsee tuotesuunnittelun teoriaperustan ja tuntee kokonaisvaltaisesti tuotekehitysprosessin eri vaiheet. Opiskelija hallitsee nykyaikaisten suunnittelumenetelmien käytön koneteknisten tuotteiden suunnittelu- ja kehitystehtävissä ja ymmärtää laadukkaan suunnittelutyön merkityksen sekä keskeisten tuotantomenetelmien asettamat vaatimukset suunnittelulle. Tuleva tuotekehittäjä ymmärtää ympäristöystävällisen suunnittelun, koneturvallisuusvaatimusten, tuoterakenteen, tuotetiedon, käytettävyyden ja muotoilun merkityksen sekä laadukkaan, kilpailukykyisen ja turvallisen tuotteen markkinoille saattamisessa. Lisäksi opiskelija kykenee toimimaan kv projektityöympäristössä.