OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, PÄIVÄTOTEUTUS > KONETEKNIIKAN TUTKINTO-OHJELMA > KONETEKNIIKAN KOULUTUS, TUOTANTOTEKNIIKKA
AMK-tutkinto, päivätoteutus ...

Konetekniikan koulutus, Tuotantotekniikka

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Tekniikan perusosaaminen
                                                       
Geometria ja vektorilaskenta 3
     
             
                           
Funktiot ja matriisit 3
     
             
                           
Tietokoneavusteinen piirtäminen ja mallintaminen 1 3
     
             
                           
Konetekniikan projektit 2
     
             
                           
Valmistus- ja laatutekniikan perusteet 5
     
             
                           
Mekaniikka 3
     
             
                           
190001900000009.59.500000000000000
Konetekniikan työkalut
                                                       
Opiskelun orientaatio 3
     
             
                           
Työelämän valttikortit 2
     
             
                           
Projektinhallinnan valttikortti 2
     
             
                           
Termodynamiikka ja virtaukset 4
     
             
                           
Insinöörimatematiikan valmentavat opinnot 3
     
             
                           
Konetekniikan opintoja tukevat vapaasti valittavat
(Valitaan opintoja 3 op)
                                                       
140001400000007700000000000000
Konetekniikan perusosaaminen
                                                       
Statiikka 4
       
               
                       
Tietokoneavusteinen piirtäminen ja mallintaminen 2 4
       
               
                       
Ympäristö ja kemia 3
       
               
                       
Konetekniikan perusosaamista täydentävät vapaasti valittavat opinnot
()
                                                       
English for Engineers 3  
         
                   
               
Konetekniikan seminaarit 3
     
             
                           
143003110300001.51.55.55.5001.51.500000000
Tekniikan insinööriosaaminen
                                                       
Differentiaalilaskenta 3
       
               
                       
Sähköstatiikka ja virtapiirit, magnetismi 3
       
               
                       
IoT-projekti 5
       
               
                       
Tekniikan kirjallinen ja suullinen viestintä sekä mittaamisen raportointi 4
       
               
                       
Integraalilaskenta 3
       
               
                       
180000180000000099000000000000
Koneenrakenteiden mitoitus
                                                       
Koneenosaopin perusteet 5  
       
                 
                   
Lujuusoppi 1 5  
       
                 
                   
Automaatiotekniikka 5  
         
                   
               
015000010500000000552.52.500000000
Konetekniikan insinööriosaaminen
                                                       
Harjoittelu 1 6  
       
                 
                   
Värähdys- ja aaltoliike, atomi- ja ydinfysiikka 3  
       
                 
                   
Materiaali- ja valmistustekniikan laboraatiot 4  
       
                 
                   
Materiaalitekniikan perusteet 4  
       
                 
                   
Konetekniikan insinööriosaamista täydentävät vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 3 op)
                                                       
Grundkurs i svenska för teknikbranschen 3    
         
                     
           
Teollisuusseminaarit 1  
       
                 
                   
01830001803000000099001.51.5000000
Konetekniikan ydinosaaminen
                                                       
Sähkötekniikka 5  
       
                 
                   
Lujuusoppi 2 3  
         
                   
               
Fysiikan laboratoriotyöt 3  
         
                   
               
Konetekniikan ydinosaamisen vapaasti valittavat
(Valitaan opintoja 4 op)
                                                       
Working English for Engineers 3  
         
                   
               
Innovation Projects 5  
         
                   
               
International Professional Seminars in Mechanical Engineering 3  
         
                   
               
German Industry 2  
         
                   
               
0240000519000000002.52.59.59.500000000
Konetekniikan syventävä osaaminen
                                                       
Teollisuustalous 5  
         
                   
               
Dynamiikka 3  
         
                   
               
Energiatekniikka 3  
         
                   
               
Johtamisoppi ja työlainsäädäntö 3  
         
                   
               
014000001400000000007700000000
Suuntautumispolun insinööriosaaminen
                                                       
Harjoittelu 2 12    
         
                     
           
Suuntautumispolku (I, II, III, IV tai V) insinööriosaaminen, 10 op
(Valitaan yksi)
                                                       
II. Tuotantotekniikka insinööriosaaminen
                                                       
NC-tekniikka 3    
         
                     
           
CAD/CAM-mallinnus 3    
         
                     
           
Quality and Measuring Technology 5    
         
                     
           
002300000230000000000011.511.5000000
Suuntautumispolun (I, II, III, IV tai V) ydinosaaminen, 15 op
(Valitaan yksi)
                                                       
II. Tuotantotekniikka ydinosaaminen
                                                       
Tuotantotekniikan perusteet 3    
         
                     
           
Joustavat valmistusjärjestelmät, perusteet 3    
         
                     
           
Tuotannonsuunnittelu 4    
         
                     
           
Projektityö/Project Work 5    
         
                     
           
00150000015000000000007.57.5000000
Suuntautumispolun (I, II, III, IV tai V) syventävä osaaminen, 20 op
(Valitaan yksi)
                                                       
II. Tuotantotekniikka syventävä osaaminen
                                                       
CAD/CAM-ohjelmointi 4    
           
                       
       
Joustavat valmistusjärjestelmät, syventävä 4    
           
                       
       
Työväline- ja menetelmäsuunnittelu 4    
           
                       
       
Pikamallinnuksen perusteet 3    
           
                       
       
Hitsaus-ja levytyötekniikka & Valimotekniikka 4    
           
                       
       
0019000000190000000000009.59.50000
Konetekniikan täydentävä osaaminen
                                                       
Technical English for Professionals 3    
           
                       
       
Svenska för teknikbranschen - skriftlig färdighet 2    
           
                       
       
Svenska för teknikbranschen - muntlig färdighet 2    
           
                       
       
00700000070000000000003.53.50000
Suuntautumispolun täydentävä osaaminen
                                                       
Harjoittelu 3 12      
           
                         
   
Suuntautumispolun (I, II, III, IV, V tai VI) täydentävä osaaminen, 15 op
(Valitaan yksi)
                                                       
II. Tuotantotekniikan opintopolun täydentävä osaaminen
                                                       
Robotit konepajatuotannossa 4      
           
                         
   
Moniakselisen koneistuksen laboraatiot 3      
           
                         
   
Tuotantotekniikan laboraatiot 3      
           
                         
   
Konetekniikan työelämäprojektit 5      
           
                         
   
VI. Teollisuustalouden opintokokonaisuus
()
                                                       
Industrial Logistic Processes 5    
         
                     
           
Teollisuustalouden tietotekniikka ja tietojohtaminen 5    
           
                       
       
Tuotekehitys, myynti ja markkinointi 5    
           
                       
       
Teollisuuden projektit ja laadunhallinta 5      
           
                         
   
Teollisuuden liiketoiminta ja yrittäjyys 5    
         
                     
           
Teollisuustalouden projektityö 5      
           
                         
   
0020370000101037000000000555518.518.500
Tekninen raportointi ja suuntautumispolun ydinosaamista täydentävät taidot
                                                       
Tekniikan suomen kieli ja raportointi 3      
           
                         
   
Suuntautumispolun ydinosaamisen vapaasti valittavat
(Valitaan opintoja 2 op)
                                                       
Innovaatioalustat 2    
         
                     
           
0023000020300000000011001.51.500
Opinnäytetyöprojektin osaaminen
                                                       
Opinnäytetyö 15      
             
                           
00015000000015000000000000007.57.5
Suuntautumispolun syventävän osaamisen vapaasti valittavat
(Valitaan opintoja 3 op)
                                                       
Konetekniikan erityisprojektit 5      
             
                           
Technology Academy, part 1 5    
         
                     
           
Technology Academy, part 2 5