OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, PÄIVÄTOTEUTUS > KONETEKNIIKAN TUTKINTO-OHJELMA > KONETEKNIIKAN KOULUTUS, ÄLYKKÄÄT KONEET
AMK-tutkinto, päivätoteutus ...

Konetekniikan koulutus, Älykkäät koneet

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Tekniikan perusosaaminen
                                                       
Geometria ja vektorilaskenta 3
     
             
                           
Funktiot ja matriisit 3
     
             
                           
Tietokoneavusteinen piirtäminen ja mallintaminen 1 3
     
             
                           
Konetekniikan projektit 2
     
             
                           
Valmistus- ja laatutekniikan perusteet 5
     
             
                           
Mekaniikka 3
     
             
                           
190001900000009.59.500000000000000
Konetekniikan työkalut
                                                       
Opiskelun orientaatio 3
     
             
                           
Työelämän valttikortit 2
     
             
                           
Projektinhallinnan valttikortti 2
     
             
                           
Termodynamiikka ja virtaukset 4
     
             
                           
Insinöörimatematiikan valmentavat opinnot 3
     
             
                           
Konetekniikan opintoja tukevat vapaasti valittavat
(Valitaan opintoja 3 op)
                                                       
140001400000007700000000000000
Konetekniikan perusosaaminen
                                                       
Statiikka 4
       
               
                       
Tietokoneavusteinen piirtäminen ja mallintaminen 2 4
       
               
                       
Ympäristö ja kemia 3
       
               
                       
Konetekniikan perusosaamista täydentävät vapaasti valittavat opinnot
()
                                                       
English for Engineers 3  
         
                   
               
Konetekniikan seminaarit 3
     
             
                           
143003110300001.51.55.55.5001.51.500000000
Tekniikan insinööriosaaminen
                                                       
Differentiaalilaskenta 3
       
               
                       
Sähköstatiikka ja virtapiirit, magnetismi 3
       
               
                       
IoT-projekti 5
       
               
                       
Tekniikan kirjallinen ja suullinen viestintä sekä mittaamisen raportointi 4
       
               
                       
Integraalilaskenta 3
       
               
                       
180000180000000099000000000000
Koneenrakenteiden mitoitus
                                                       
Koneenosaopin perusteet 5  
       
                 
                   
Lujuusoppi 1 5  
       
                 
                   
Automaatiotekniikka 5  
       
                 
                   
0150000150000000007.57.50000000000
Konetekniikan insinööriosaaminen
                                                       
Harjoittelu 1 6  
       
                 
                   
Värähdys- ja aaltoliike, atomi- ja ydinfysiikka 3  
       
                 
                   
Materiaali- ja valmistustekniikan laboraatiot 4  
       
                 
                   
Materiaalitekniikan perusteet 4  
       
                 
                   
Konetekniikan insinööriosaamista täydentävät vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 3 op)
                                                       
Grundkurs i svenska för teknikbranschen 3    
         
                     
           
Teollisuusseminaarit 1  
       
                 
                   
01830001803000000099001.51.5000000
Konetekniikan ydinosaaminen
                                                       
Sähkötekniikka 5  
         
                   
               
Lujuusoppi 2 3  
         
                   
               
Fysiikan laboratoriotyöt 3  
         
                   
               
Konetekniikan ydinosaamisen vapaasti valittavat
(Valitaan opintoja 4 op)
                                                       
Working English for Engineers 3    
         
                     
           
Innovation Projects 5  
         
                   
               
International Professional Seminars in Mechanical Engineering 3  
         
                   
               
German Industry 2  
         
                   
               
0213000021300000000010.510.51.51.5000000
Konetekniikan syventävä osaaminen
                                                       
Teollisuustalous 5  
         
                   
               
Dynamiikka 3  
         
                   
               
Energiatekniikka 3  
         
                   
               
Johtamisoppi ja työlainsäädäntö 3  
         
                   
               
014000001400000000007700000000
Suuntautumispolun insinööriosaaminen
                                                       
Harjoittelu 2 12    
         
                     
           
Suuntautumispolku (I, II, III, IV tai V) insinööriosaaminen, 10 op
(Valitaan yksi)
                                                       
IV. Älykkäät koneet insinööriosaaminen (järjestetään yhdessä auto- ja sähkötekniikan kanssa)
                                                       
Anturitekniikka ja koneautomaation sovellukset 5    
         
                     
           
Tiedonsiirtotekniikan perusteet 3    
         
                     
           
Logiikkaohjelmoinnin perusteet 3    
         
                     
           
Sähkö- ja automaatiotekniikan peruslaboraatiot 4    
         
                     
           
002700000270000000000013.513.5000000
Suuntautumispolun (I, II, III, IV tai V) ydinosaaminen, 15 op
(Valitaan yksi)
                                                       
IV. Älykkäät koneet ydinosaaminen (järjestetään yhdessä auto- ja sähkötekniikan kanssa)
                                                       
Valinnainen oman koulutusalan kurssi 5    
         
                     
           
Projektin määrittely 5    
         
                     
           
Projektin esisuunnittelu 5    
         
                     
           
00150000015000000000007.57.5000000
Suuntautumispolun (I, II, III, IV tai V) syventävä osaaminen, 20 op
(Valitaan yksi)
                                                       
IV. Älykkäät koneet syventävä osaaminen (järjestetään yhdessä auto- ja sähkötekniikan kanssa)
                                                       
Valinnainen oman koulutusalan kurssi 5    
           
                       
       
Teollisuuselektroniikka 5    
           
                       
       
Projektin suunnittelu 5    
           
                       
       
0015000000150000000000007.57.50000
Konetekniikan täydentävä osaaminen
                                                       
Technical English for Professionals 3    
           
                       
       
Svenska för teknikbranschen - skriftlig färdighet 2    
           
                       
       
Svenska för teknikbranschen - muntlig färdighet 2    
           
                       
       
00700000070000000000003.53.50000
Suuntautumispolun täydentävä osaaminen
                                                       
Harjoittelu 3 12      
           
                         
   
Suuntautumispolun (I, II, III, IV, V tai VI) täydentävä osaaminen, 15 op
(Valitaan yksi)
                                                       
IV. Älykkäät koneet opintopolun täydentävä osaaminen (järjestetään yhdessä auto- ja sähkötekniikan kanssa)
                                                       
Projektin toteutus 10      
           
                         
   
Projektin testaus 5      
           
                         
   
VI. Teollisuustalouden opintokokonaisuus
()
                                                       
Industrial Logistic Processes 5    
         
                     
           
Teollisuustalouden tietotekniikka ja tietojohtaminen 5    
           
                       
       
Tuotekehitys, myynti ja markkinointi 5    
           
                       
       
Teollisuuden projektit ja laadunhallinta 5      
           
                         
   
Teollisuuden liiketoiminta ja yrittäjyys 5    
         
                     
           
Teollisuustalouden projektityö 5      
           
                         
   
0020370000101037000000000555518.518.500
Tekninen raportointi ja suuntautumispolun ydinosaamista täydentävät taidot
                                                       
Tekniikan suomen kieli ja raportointi 3      
           
                         
   
Suuntautumispolun ydinosaamisen vapaasti valittavat
(Valitaan opintoja 2 op)
                                                       
Innovaatioalustat 2    
         
                     
           
0023000020300000000011001.51.500
Opinnäytetyöprojektin osaaminen
                                                       
Opinnäytetyö 15      
             
                           
00015000000015000000000000007.57.5
Suuntautumispolun syventävän osaamisen vapaasti valittavat
(Valitaan opintoja 3 op)
                                                       
Konetekniikan erityisprojektit 5      
             
                           
Technology Academy, part 1 5    
         
                     
           
Technology Academy, part 2 5    
           
                       
       
0010500005505000000002.52.52.52.5002.52.5
60 / 6560 / 7160 / 10260 / 6060 / 3660 / 2960 / 3360 / 3860 / 6560 / 3760 / 4060 / 2060 / 1860 / 1860 / 14.560 / 14.560 / 16.560 / 16.560 / 1960 / 1960 / 32.560 / 32.560 / 18.560 / 18.560 / 2060 / 2060 / 1060 / 10
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä ja opintojen kesto on 3,5/4/4,5 vuotta.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Suuntautumispolku antaa valmiudet työskennellä oman ammattialan insinööritehtävissä kuten suunnittelu-, kehitys-, käyttö-, projekti- ja johtotehtävissä teollisuudessa, suunnittelutoimistoissa, palvelualan yrityksissä ja teknisen kaupan piirissä. Suuntautumispolun opiskelussa korostuu projektityöskentely, joka koostuu kyvystä oma-aloitteiseen toimintaan, yhteistyötaidoista, ongelmaratkaisutaiodista, paineensietokyvystä, muutosten hallinnasta, joustavuudesta ja vastuuntunnosta. Tärkeää on oppia koneen ja sähkön rajapinnassa olevia monimuotoisia vuorovaikutuksia.