OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, PÄIVÄTOTEUTUS > KONETEKNIIKAN TUTKINTO-OHJELMA > KONETEKNIIKAN KOULUTUS, TUOTEKEHITYS
AMK-tutkinto, päivätoteutus ...

Konetekniikan koulutus, Tuotekehitys

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Tekniikan perusosaaminen
                                                       
Geometria ja vektorilaskenta 3
     
             
                           
Funktiot ja matriisit 3
     
             
                           
Tietokoneavusteinen piirtäminen ja mallintaminen 1 3
     
             
                           
Konetekniikan projektit 2
     
             
                           
Valmistus- ja laatutekniikan perusteet 5
     
             
                           
Mekaniikka 3
     
             
                           
190001900000009.59.500000000000000
Konetekniikan työkalut
                                                       
Opiskelun orientaatio 3
     
             
                           
Työelämän valttikortit 2
     
             
                           
Projektinhallinnan valttikortti 2
     
             
                           
Termodynamiikka ja virtaukset 4
     
             
                           
Insinöörimatematiikan valmentavat opinnot 3
     
             
                           
Konetekniikan opintoja tukevat vapaasti valittavat
(Valitaan opintoja 3 op)
                                                       
140001400000007700000000000000
Konetekniikan perusosaaminen
                                                       
Statiikka 4
       
               
                       
Tietokoneavusteinen piirtäminen ja mallintaminen 2 4
       
               
                       
Ympäristö ja kemia 3
       
               
                       
Konetekniikan perusosaamista täydentävät vapaasti valittavat opinnot
()
                                                       
English for Engineers 3  
         
                   
               
Konetekniikan seminaarit 3
     
             
                           
143003110300001.51.55.55.5001.51.500000000
Tekniikan insinööriosaaminen
                                                       
Differentiaalilaskenta 3
       
               
                       
Sähköstatiikka ja virtapiirit, magnetismi 3
       
               
                       
IoT-projekti 5
       
               
                       
Tekniikan kirjallinen ja suullinen viestintä sekä mittaamisen raportointi 4
       
               
                       
Integraalilaskenta 3
       
               
                       
180000180000000099000000000000
Koneenrakenteiden mitoitus
                                                       
Koneenosaopin perusteet 5  
       
                 
                   
Lujuusoppi 1 5  
       
                 
                   
Automaatiotekniikka 5  
       
                 
                   
0150000150000000007.57.50000000000
Konetekniikan insinööriosaaminen
                                                       
Harjoittelu 1 6  
       
                 
                   
Värähdys- ja aaltoliike, atomi- ja ydinfysiikka 3  
       
                 
                   
Materiaali- ja valmistustekniikan laboraatiot 4  
       
                 
                   
Materiaalitekniikan perusteet 4  
       
                 
                   
Konetekniikan insinööriosaamista täydentävät vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 3 op)
                                                       
Grundkurs i svenska för teknikbranschen 3    
         
                     
           
Teollisuusseminaarit 1  
       
                 
                   
01830001803000000099001.51.5000000
Konetekniikan ydinosaaminen
                                                       
Sähkötekniikka 5  
         
                   
               
Lujuusoppi 2 3  
         
                   
               
Fysiikan laboratoriotyöt 3  
         
                   
               
Konetekniikan ydinosaamisen vapaasti valittavat
(Valitaan opintoja 4 op)
                                                       
Working English for Engineers 3    
         
                     
           
Innovation Projects 5  
         
                   
               
International Professional Seminars in Mechanical Engineering 3  
         
                   
               
German Industry 2  
         
                   
               
0213000021300000000010.510.51.51.5000000
Konetekniikan syventävä osaaminen
                                                       
Teollisuustalous 5  
         
                   
               
Dynamiikka 3  
         
                   
               
Energiatekniikka 3  
         
                   
               
Johtamisoppi ja työlainsäädäntö 3  
         
                   
               
014000001400000000007700000000
Suuntautumispolun insinööriosaaminen
                                                       
Harjoittelu 2 12    
         
                     
           
Suuntautumispolku (I, II, III, IV tai V) insinööriosaaminen, 10 op
(Valitaan yksi)
                                                       
III. Tuotekehitys insinööriosaaminen
                                                       
Tuotekehitysoppi 5    
         
                     
           
CAE 5    
         
                     
           
00220000022000000000001111000000
Suuntautumispolun (I, II, III, IV tai V) ydinosaaminen, 15 op
(Valitaan yksi)
                                                       
III. Tuotekehitys ydinosaaminen
                                                       
Lujuusopin jatkokurssi 5    
         
                     
           
Koneenosaopin jatkokurssi 6    
         
                     
           
Projektityö/Project Work 5    
         
                     
           
001600000160000000000088000000
Suuntautumispolun (I, II, III, IV tai V) syventävä osaaminen, 20 op
(Valitaan yksi)
                                                       
III. Tuotekehitys syventävä osaaminen
                                                       
PLM 3    
           
                       
       
Elementtimenetelmän perusteet 5    
           
                       
       
Pikamallinnuksen perusteet 3    
           
                       
       
Värähtelymekaniikka 4    
           
                       
       
Tuotantomenetelmät 4    
           
                       
       
0019000000190000000000009.59.50000
Konetekniikan täydentävä osaaminen
                                                       
Technical English for Professionals 3    
           
                       
       
Svenska för teknikbranschen - skriftlig färdighet 2    
           
                       
       
Svenska för teknikbranschen - muntlig färdighet 2    
           
                       
       
00700000070000000000003.53.50000
Suuntautumispolun täydentävä osaaminen
                                                       
Harjoittelu 3 12      
           
                         
   
Suuntautumispolun (I, II, III, IV, V tai VI) täydentävä osaaminen, 15 op
(Valitaan yksi)
                                                       
III. Tuotekehityksen opintopolun täydentävä osaaminen
                                                       
Elementtimenetelmän jatkokurssi 6      
           
                         
   
Simulointi 4      
           
                         
   
Konetekniikan työelämäprojektit 5      
           
                         
   
VI. Teollisuustalouden opintokokonaisuus
()
                                                       
Industrial Logistic Processes 5    
         
                     
           
Teollisuustalouden tietotekniikka ja tietojohtaminen 5    
           
                       
       
Tuotekehitys, myynti ja markkinointi 5    
           
                       
       
Teollisuuden projektit ja laadunhallinta 5      
           
                         
   
Teollisuuden liiketoiminta ja yrittäjyys 5    
         
                     
           
Teollisuustalouden projektityö 5      
           
                         
   
0020370000101037000000000555518.518.500
Tekninen raportointi ja suuntautumispolun ydinosaamista täydentävät taidot
                                                       
Tekniikan suomen kieli ja raportointi 3      
           
                         
   
Suuntautumispolun ydinosaamisen vapaasti valittavat
(Valitaan opintoja 2 op)
                                                       
Innovaatioalustat 2    
         
                     
           
0023000020300000000011001.51.500
Opinnäytetyöprojektin osaaminen
                                                       
Opinnäytetyö 15      
             
                           
00015000000015000000000000007.57.5
Suuntautumispolun syventävän osaamisen vapaasti valittavat
(Valitaan opintoja 3 op)
                                                       
Konetekniikan erityisprojektit 5      
             
                           
Technology Academy, part 1 5    
         
                     
           
Technology Academy, part 2 5    
           
                       
       
0010500005505000000002.52.52.52.5002.52.5
60 / 6560 / 7160 / 10260 / 6060 / 3660 / 2960 / 3360 / 3860 / 6160 / 4160 / 4060 / 2060 / 1860 / 1860 / 14.560 / 14.560 / 16.560 / 16.560 / 1960 / 1960 / 30.560 / 30.560 / 20.560 / 20.560 / 2060 / 2060 / 1060 / 10
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä ja opintojen kesto on 3,5/4/4,5 vuotta.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Opiskelijalla on hyvät valmiudet toimia itsenäisesti nykyaikaisten koneteknisten tuotteiden suunnittelu- ja kehitystehtävissä. Opiskelija hallitsee tuotesuunnittelun teoriaperustan ja tuntee kokonaisvaltaisesti tuotekehitysprosessin eri vaiheet. Opiskelija hallitsee nykyaikaisten suunnittelumenetelmien käytön koneteknisten tuotteiden suunnittelu- ja kehitystehtävissä ja ymmärtää laadukkaan suunnittelutyön merkityksen sekä keskeisten tuotantomenetelmien asettamat vaatimukset suunnittelulle. Tuleva tuotekehittäjä ymmärtää ympäristöystävällisen suunnittelun, koneturvallisuusvaatimusten, tuoterakenteen, tuotetiedon, käytettävyyden ja muotoilun merkityksen sekä laadukkaan, kilpailukykyisen ja turvallisen tuotteen markkinoille saattamisessa. Lisäksi opiskelija kykenee toimimaan kv projektityöympäristössä.