OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, PÄIVÄTOTEUTUS > KONETEKNIIKAN TUTKINTO-OHJELMA > KONETEKNIIKAN KOULUTUS
AMK-tutkinto, päivätoteutus ...

Konetekniikan koulutus

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Tekniikan perusosaaminen
                                                       
Geometria ja vektorilaskenta 3
     
             
                           
Funktiot ja matriisit 3
     
             
                           
Tietokoneavusteinen piirtäminen ja mallintaminen 1 3
     
             
                           
Valmistus- ja laatutekniikan perusteet 5
     
             
                           
Mekaniikka 3
     
             
                           
Konetekniikan projektit 3
     
             
                           
20000200000000101000000000000000
Konetekniikan työkalut
                                                       
Työelämän valttikortit 3
     
             
                           
Termodynamiikka ja virtaukset 4
     
             
                           
Konetekniikan opintoja tukevat vapaasti valittavat
(Valitaan opintoja 3 op)
                                                       
Insinöörimatematiikan valmentavat opinnot 3
     
             
                           
100001000000005500000000000000
Konetekniikan perusosaaminen
                                                       
Statiikka 5
       
               
                       
Tietokoneavusteinen piirtäminen ja mallintaminen 2 4
       
               
                       
Ympäristö ja kemia 3
       
               
                       
Konetekniikan perusosaamista täydentävät vapaasti valittavat opinnot
()
                                                       
English for Engineers 3  
         
                   
               
Konetekniikan seminaarit 3
     
             
                           
153003120300001.51.566001.51.500000000
Tekniikan insinööriosaaminen
                                                       
Differentiaalilaskenta 3
       
               
                       
Sähköstatiikka ja virtapiirit, magnetismi 3
       
               
                       
Koneautomaation projektit 4
       
               
                       
Opiskelun orientaatio 3
     
             
                           
Tekniikan kirjallinen ja suullinen viestintä sekä mittaamisen raportointi 4
       
               
                       
Integraalilaskenta 3
       
               
                       
200003170000001.51.58.58.5000000000000
Koneenrakenteiden mitoitus
                                                       
Koneenosaopin perusteet 5  
       
                 
                   
Lujuusoppi 1 5  
       
                 
                   
Automaatiotekniikka 5  
       
                 
                   
0150000150000000007.57.50000000000
Konetekniikan insinööriosaaminen
                                                       
Harjoittelu 1 6  
       
                 
                   
Värähdys- ja aaltoliike, atomi- ja ydinfysiikka 3  
       
                 
                   
Materiaali- ja valmistustekniikan laboraatiot 4  
       
                 
                   
Materiaalitekniikan perusteet 4  
       
                 
                   
Konetekniikan insinööriosaamista täydentävät vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 3 op)
                                                       
Grundkurs i svenska för teknikbranschen 3    
         
                     
           
Teollisuusseminaarit 1  
       
                 
                   
01830001803000000099001.51.5000000
Konetekniikan ydinosaaminen
                                                       
Sähkötekniikka 5  
         
                   
               
Lujuusoppi 2 3  
         
                   
               
Fysiikan laboratoriotyöt 3  
         
                   
               
Suuntautumispolun perusosaamisen vapaasti valittavat
(Valitaan opintoja 4 op)
                                                       
Working English for Engineers 3  
         
                   
               
Innovation Projects 5  
         
                   
               
International Professional Seminars in Mechanical Engineering 3  
         
                   
               
02200000220000000000111100000000
Konetekniikan syventävä osaaminen
                                                       
Teollisuustalous 5  
         
                   
               
Dynamiikka 3  
         
                   
               
Energiatekniikka 3  
         
                   
               
Suuntautumispolun (I, II, III, IV tai V) perusosaaminen
(Valitaan yksi)
                                                       
I. Koneautomaatio perusosaaminen
                                                       
Anturitekniikka ja koneautomaation sovellukset 5  
         
                   
               
II. Tuotantotekniikka perusosaaminen
                                                       
NC-tekniikka 3  
         
                   
               
CAD/CAM-mallinnus 3  
         
                   
               
III. Tuotekehityksen perusosaaminen
                                                       
Tuotekehitysoppi 5  
         
                   
               
IV. Älykkäät koneet perusosaaminen
                                                       
Anturitekniikka ja koneautomaation sovellukset 5  
         
                   
               
V. Lentokonetekniikan perusosaaminen
                                                       
Anturitekniikka ja koneautomaation sovellukset 5  
         
                   
               
0370000037000000000018.518.500000000
Suuntautumispolun insinööriosaaminen
                                                       
Harjoittelu 2 12    
         
                     
           
Suuntautumispolku ((I, II, III, IV tai V) insinööriosaaminen
(Valitaan yksi)
                                                       
I. Koneautomaatio insinööriosaaminen
                                                       
Ohjausjärjestelmät 5    
         
                     
           
Koneautomaation laboraatiot 5    
         
                     
           
II. Tuotantotekniikka insinööriosaaminen
                                                       
Quality and Measuring Technology 5    
         
                     
           
Tuotantotekniikan perusteet 4    
         
                     
           
Joustavat valmistusjärjestelmät, perusteet 3    
         
                     
           
III. Tuotekehitys insinööriosaaminen
                                                       
CAE 5    
         
                     
           
Värähtelymekaniikka 5    
         
                     
           
IV. Älykkäät koneet insinööriosaaminen (järjestetään yhdessä auto- ja sähkötekniikan kanssa)
                                                       
Tiedonsiirtotekniikan perusteet 3    
         
                     
           
Logiikkaohjelmoinnin perusteet 3    
         
                     
           
Sähkö- ja automaatiotekniikan peruslaboraatiot 4    
         
                     
           
V. Lentokonetekniikan insinööriosaaminen
                                                       
5K00CQ12 MEI-70000 Johdatus lentotekniikkaan 4    
         
                     
           
5K00CQ17 MEI-70250 Lentomoottorit ja lentokoneen järjestelmät 5    
         
                     
           
006300000630000000000031.531.5000000
Suuntautumispolun (I, II, III, IV tai V) ydinosaaminen
(Valitaan yksi)
                                                       
I. Koneautomaatio ydinosaaminen
                                                       
Tietokoneavusteinen suunnittelu 5    
         
                     
           
Mechatronics 5    
         
                     
           
Projektityö/Project Work 5    
         
                     
           
II. Tuotantotekniikka ydinosaaminen
                                                       
CAD/CAM-ohjelmointi 4    
         
                     
           
Hitsaus-ja levytyötekniikka & Valimotekniikka 5    
         
                     
           
Projektityö/Project Work 5    
         
                     
           
III. Tuotekehitys ydinosaaminen
                                                       
Lujuusopin jatkokurssi 5    
         
                     
           
Tuotantomenetelmät 4    
         
                     
           
Projektityö/Project Work 5    
         
                     
           
IV. Älykkäät koneet ydinosaaminen (järjestetään yhdessä auto- ja sähkötekniikan kanssa)
                                                       
Valinnainen oman koulutusalan kurssi 5    
         
                     
           
Projektin määrittely 5    
         
                     
           
Projektin esisuunnittelu 5    
         
                     
           
V. Lentokonetekniikan ydinosaaminen
                                                       
5K00CQ14 MEI-70200 Avioniikka 5    
         
                     
           
Mechatronics 5