OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, PÄIVÄTOTEUTUS > KONETEKNIIKAN TUTKINTO-OHJELMA
AMK-tutkinto, päivätoteutus ...

Konetekniikan tutkinto-ohjelma, Insinööri (AMK): 240 op
Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto

  • Koulutusohjelma
  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot