OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, PÄIVÄTOTEUTUS > AJONEUVOTEKNIIKAN TUTKINTO-OHJELMA, VUOSINA 2014-2018 ALOITTANEET > AJONEUVOTEKNIIKAN KOULUTUS
AMK-tutkinto, päivätoteutus ...

Ajoneuvotekniikan koulutus

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Insinöörialan perusosaaminen
                                                       
Geometria ja vektorilaskenta 3
     
             
                           
Funktiot ja matriisit 3
     
             
                           
English for Engineers 3
     
             
                           
Orientaatio ja tietotekniikan perusteet 3
     
             
                           
Working English for Engineers 3
     
             
                           
Vapaasti valittavat opinnot
()
                                                       
Perehdyttävät autolaboratoriot 2
     
             
                           
170001700000008.58.500000000000000
Autotekniikan perusosaaminen
                                                       
Mittaamisen ja raportoinnin perusteet 3
       
               
                       
Mekaniikka 3
     
             
                           
Ajoneuvon materiaalit ja valmistus 5
     
             
                           
3D-mallinnuksen perusteet 3
     
             
                           
140001130000005.55.51.51.5000000000000
Auto- ja työkonetekniikan luonnontieteet
                                                       
Differentiaalilaskenta 3
       
               
                       
Integraalilaskenta 3
       
               
                       
Sähköstatiikka ja virtapiirit, magnetismi 3
       
               
                       
Termodynamiikka ja virtaukset 4
       
               
                       
13000013000000006.56.5000000000000
Auto- ja työkonetekniikan tekninen osaaminen
                                                       
Ajoneuvon komponenttien analysointi 5
       
               
                       
Hydrauliikka 5
       
               
                       
Statiikka 5
       
               
                       
Työkonetekniikan opinnot
                                                       
3D-mallin suunnittelu ja tulostus 3
       
               
                       
180000180000000099000000000000
Auto- ja työkonetekniikan syventävä tekninen osaaminen
                                                       
Autolaboratoriot 1 3  
       
                 
                   
Voimansiirto 5  
       
                 
                   
Ajodynamiikka 5  
       
                 
                   
Harjoittelu 1 5
       
               
                       
Korjaamotekniikan opinnot
                                                       
Asiakaspalvelu 5  
       
                 
                   
51800051800000002.52.5990000000000
Auto- ja työkonetekniikan syventävät luonnontieteet
                                                       
Lujuusoppi 3  
       
                 
                   
Vapaasti valittavat opinnot
()
                                                       
Tietokoneavusteinen matematiikka 3  
       
                 
                   
Todennäköisyys ja tilastolliset menetelmät 3  
       
                 
                   
Työkonetekniikan opinnot
                                                       
Autotechnisches Deutsch 4  
       
                 
                   
0130000130000000006.56.50000000000
Auto- ja työkonetekniikan rakenteet ja lujuus
                                                       
Fysiikan laboratoriotyöt 3  
         
                   
               
Värähdys- ja aaltoliike, atomi- ja ydinfysiikka 3  
         
                   
               
English for Vehicle Engineering Professionals 3  
         
                   
               
Työkonetekniikan ja korjaamotekniikan opinnot
                                                       
Ajoneuvon korirakenteet 3  
         
                   
               
Työkonetekniikan ja älykkäiden koneiden opinnot
                                                       
Koneenosaopin perusteet 5  
         
                   
               
017000001700000000008.58.500000000
Auto- ja työkonetekniikan sähkötekniikka
                                                       
Moottoritekniikka 5  
         
                   
               
Auto- ja työkonetekniikan sähkötekniikka 10  
       
               
               
Älykkäiden koneiden opinnot
                                                       
Anturitekniikka ja koneautomaation komponentit 5    
         
                     
           
0155000510500000002.52.5552.52.5000000
Korjaamotekniikan syventävät opinnot
                                                       
Korjaamotekniikka 4    
         
                     
           
Korjaamoliiketoiminta 4    
         
                     
           
Ajoneuvokatsastus 4    
         
                     
           
Työkonetekniikan ja korjaamotekniikan opinnot
                                                       
Ajoneuvon ohjaus ja pyörän tuenta 5    
         
                     
           
Autolaboratoriot 2 5    
         
                     
           
00220000022000000000001111000000
Auto- ja työkonesuunnittelun syventävät opinnot 1
                                                       
Grundkurs i svenska för teknikbranschen 3    
         
                     
           
Harjoittelu 2 10  
         
                   
               
Työkonetekniikan opinnot
                                                       
Projektityö/Project Work 5    
         
                     
           
Työkonetekniikan ja älykkäiden koneiden opinnot
                                                       
Ajoneuvotekniikan energiatekniikka 3    
         
                     
           
0101100001011000000000555.55.5000000
Korjaamotekniikan työpaikkaoppiminen
                                                       
Työpaikkaoppiminen 30    
           
                       
       
00300000003000000000000015150000
Älykkäät koneet syventävät opinnot 1 (järjestetään yhdessä kone- ja sähkötekniikan kanssa)
                                                       
Valinnainen oman koulutusalan kurssi 5    
         
                     
           
Projektin määrittely 5    
         
                     
           
Projektin esisuunnittelu 5    
           
                       
       
0015000001050000000000552.52.50000
Älykkäät koneet syventävät opinnot 2 (järjestetään yhdessä sähkö- ja konetekniikan kanssa)
                                                       
Valinnainen oman koulutusalan kurssi 5    
           
                       
       
Sähkö- ja automaatiotekniikan peruslaboraatiot 4    
           
                       
       
Logiikkaohjelmoinnin perusteet 3    
           
                       
       
Tiedonsiirtotekniikan perusteet 3    
           
                       
       
Teollisuuselektroniikka 5    
           
                       
       
Projektin suunnittelu 5    
           
                       
       
00250000002500000000000012.512.50000
Älykkäät koneet täydentävät opinnot
                                                       
Projektin toteutus 10      
           
                         
   
Projektin testaus 5      
           
                         
   
000150000001500000000000007.57.500
Auto- ja työkonesuunnittelun syventävät opinnot 2 (järjestetään yhdessä tuotekehityksen kanssa)
                                                       
Elementtimenetelmän perusteet 5    
           
                       
       
Rakenteiden mallinnus ja valmistus 4    
           
                       
       
Tuotekehitysoppi 5    
           
                       
       
Formula Student projektisuunnittelu 3    
           
                       
       
Ajoneuvosuunnittelu 5    
           
                       
       
00220000002200000000000011110000
Autoalan toimihenkilönä työskentely
                                                       
Johtamisoppi 5      
           
                         
   
Vapaasti valittavat opinnot 5      
           
                         
   
Svenska för teknikbranschen - skriftlig färdighet 2      
           
                         
   
Svenska för teknikbranschen - muntlig färdighet 2      
           
                         
   
000140000001400000000000007700
Auto- ja työkonetekniikan täydentävät opinnot
                                                       
Vapaasti valittavat opinnot 10      
           
                         
   
Harjoittelu 3 15    
           
                       
       
Työkonetekniikan ja korjaamotekniikan opinnot
                                                       
Ajoneuvotekniikan työpaikkaopinnot 2      
           
                         
   
Työkonetekniikan opinnot
                                                       
Sähköautot ja sähköinen voimansiirto 3      
           
                         
   
Ajoneuvosuunnittelun käytännön mittaukset 2      
           
                         
   
001517000001517000000000007.57.58.58.500
Ajoneuvon tekninen toteutus
                                                       
Formula student projektiopinnot 6