OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, PÄIVÄTOTEUTUS > AJONEUVOTEKNIIKAN TUTKINTO-OHJELMA, VUOSINA 2014-2018 ALOITTANEET > AJONEUVOTEKNIIKAN KOULUTUS, AUTO JA KORJAAMOTEKNIIKKA
AMK-tutkinto, päivätoteutus ...

Ajoneuvotekniikan koulutus, Auto ja korjaamotekniikka

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Insinöörialan perusosaaminen
                                                       
Geometria ja vektorilaskenta 3
     
             
                             
Funktiot ja matriisit 3
     
               
                           
English for Engineers 3
     
             
                             
Orientaatio ja tietotekniikan perusteet 3
     
             
                           
Working English for Engineers 3
     
               
                           
150001500000007.57.500000000000000
Autotekniikan perusosaaminen
                                                       
Mittaamisen ja raportoinnin perusteet 3
       
               
                       
Mekaniikka 3
     
               
                           
Ajoneuvon materiaalit ja valmistus 5
     
             
                           
3D-mallinnuksen perusteet 3
     
             
                           
14000113000000471.51.5000000000000
Auto- ja työkonetekniikan luonnontieteet
                                                       
Differentiaalilaskenta 3
       
               
                       
Integraalilaskenta 3
       
               
                       
Sähköstatiikka ja virtapiirit, magnetismi 3
       
               
                       
Termodynamiikka ja virtaukset 4
       
               
                       
13000013000000006.56.5000000000000
Auto- ja työkonetekniikan tekninen osaaminen
                                                       
Ajoneuvon komponenttien analysointi 5
       
               
                       
Hydrauliikka 5
       
               
                       
Statiikka 5
       
               
                       
15000015000000007.57.5000000000000
Auto- ja työkonetekniikan syventävä tekninen osaaminen
                                                       
Autolaboratoriot 1 3  
       
                 
                   
Voimansiirto 5  
       
                 
                   
Ajodynamiikka 5  
       
                 
                   
Harjoittelu 1 5
       
               
                       
Korjaamotekniikan opinnot
                                                       
Asiakaspalvelu 5  
       
                 
                   
51800051800000002.52.5990000000000
Auto- ja työkonetekniikan syventävät luonnontieteet
                                                       
Lujuusoppi 3  
       
                 
                   
03000030000000001.51.50000000000
Auto- ja työkonetekniikan rakenteet ja lujuus
                                                       
Fysiikan laboratoriotyöt 3  
         
                   
               
Värähdys- ja aaltoliike, atomi- ja ydinfysiikka 3  
         
                   
               
English for Vehicle Engineering Professionals 3  
         
                   
               
Ajoneuvon korirakenteet 3  
         
                   
               
012000001200000000006600000000
Auto- ja työkonetekniikan sähkötekniikka
                                                       
Moottoritekniikka 5  
         
                   
               
Auto- ja työkonetekniikan sähkötekniikka 10  
       
                 
                 
015000051000000000057.52.500000000
Korjaamotekniikan syventävät opinnot
                                                       
Korjaamotekniikka 4    
         
                     
           
Korjaamoliiketoiminta 4    
         
                     
           
Ajoneuvokatsastus 4    
         
                     
           
Ajoneuvon ohjaus ja pyörän tuenta 5    
         
                     
           
Autolaboratoriot 2 5    
         
                     
           
00220000022000000000001111000000
Auto- ja työkonesuunnittelun syventävät opinnot 1
                                                       
Grundkurs i svenska för teknikbranschen 3    
         
                     
           
Harjoittelu 2 10  
         
                   
               
01030000103000000000551.51.5000000
Korjaamotekniikan työpaikkaoppiminen
                                                       
Työpaikkaoppiminen 30    
           
                       
       
00300000003000000000000015150000
Autoalan toimihenkilönä työskentely
                                                       
Johtamisoppi 5      
           
                         
   
Vapaasti valittavat opinnot 5      
           
                         
   
Svenska för teknikbranschen - skriftlig färdighet 2      
           
                         
   
Svenska för teknikbranschen - muntlig färdighet 2      
           
                         
   
000140000001400000000000007700
Auto- ja työkonetekniikan täydentävät opinnot
                                                       
Vapaasti valittavat opinnot 10      
           
                         
   
Harjoittelu 3 15    
           
                       
       
Työkonetekniikan ja korjaamotekniikan opinnot
                                                       
Ajoneuvotekniikan työpaikkaopinnot 2      
           
                         
   
001512000001512000000000007.57.56600
Ajoneuvon tekninen toteutus
                                                       
Formula student projektiopinnot 6      
           
                       
0006000000330000000000001.51.51.51.5
Opinnäytetyö
                                                       
Tekniikan suomen kieli ja raportointi 3      
             
                           
Opinnäytetyö 15      
           
                       
000180000007.510.50000000000003.753.755.255.25
60 / 6260 / 5860 / 7060 / 5060 / 2660 / 3660 / 2660 / 3260 / 2560 / 4560 / 36.560 / 13.560 / 11.560 / 14.560 / 1860 / 1860 / 10.560 / 15.560 / 18.560 / 13.560 / 12.560 / 12.560 / 22.560 / 22.560 / 18.2560 / 18.2560 / 6.7560 / 6.75
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä ja opintojen kesto on 3,5/4/4,5 vuotta.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Auto- ja korjaamotekniikan suuntaavien opintojen tavoitteena on kouluttaa toimihenkilöitä ajonneuvojen jälkimarkkinointiin, korjaamo- ja varaosaliiketoimintaan. Erityispaino on korjaamon johto-, työnjohto-, asiakaspalvelu-, myynti-, laatu- ja liiketoimintataitojen opetuksessa. Erityinen, yrityksissä toteutettu käytännön työssäoppimisjakso (30 op.), antaa hyvät valmiudet vaativiin käytännön tehtäviin.