OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, PÄIVÄTOTEUTUS > AJONEUVOTEKNIIKAN TUTKINTO-OHJELMA, VUOSINA 2014-2018 ALOITTANEET > AJONEUVOTEKNIIKAN KOULUTUS
AMK-tutkinto, päivätoteutus ...

Ajoneuvotekniikan koulutus

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Insinöörialan perusosaaminen
()
                                                       
Geometria ja vektorilaskenta 3
     
             
                           
Funktiot ja matriisit 3
     
             
                           
English for Engineers 3
     
             
                           
Orientaatio ja tietotekniikan perusteet 3
     
             
                           
Working English for Engineers 3
     
             
                           
150001500000007.57.500000000000000
Autotekniikan perusosaaminen
()
                                                       
Perehdyttävät autolaboratoriot 2
     
             
                           
Koneenpiirustus 1 3
     
             
                           
Mittaamisen ja raportoinnin perusteet 3
       
               
                       
Mekaniikka 3
     
             
                           
Ajoneuvon materiaalit ja valmistus 5
     
             
                           
160001330000006.56.51.51.5000000000000
Auto- ja työkonetekniikan luonnontieteet
                                                       
Differentiaalilaskenta 3
       
               
                       
Integraalilaskenta 3
       
               
                       
Sähköstatiikka ja virtapiirit, magnetismi 3
       
               
                       
Termodynamiikka ja virtaukset 4
       
               
                       
13000013000000006.56.5000000000000
Auto- ja työkonetekniikan tekninen osaaminen
()
                                                       
Ajoneuvon komponenttien analysointi 5
       
               
                       
Hydrauliikka 5
       
               
                       
Statiikka 5
       
               
                       
Koneenpiirustus 2 3
       
               
                       
180000180000000099000000000000
Auto- ja työkonetekniikan syventävä tekninen osaaminen
()
                                                       
Autolaboratoriot 1 3  
       
                 
                   
Voimansiirto 5  
       
                 
                   
Ajodynamiikka 5  
       
                 
                   
Harjoittelu 1 5
       
               
                       
Asiakaspalvelu ja laatu 4  
       
                 
                   
51700051700000002.52.58.58.50000000000
Auto- ja työkonetekniikan syventävät luonnontieteet
()
                                                       
Tietokoneavusteinen matematiikka 3  
       
                 
                   
Lujuusoppi 3  
       
                 
                   
Todennäköisyys ja tilastolliset menetelmät 3  
       
                 
                   
Autotechnisches Deutsch 4  
       
                 
                   
0130000130000000006.56.50000000000
Auto- ja työkonetekniikan rakenteet ja lujuus
()
                                                       
Ajoneuvon korirakenteet 3  
         
                   
               
Koneenosaopin perusteet 5  
         
                   
               
Fysiikan laboratoriotyöt 3  
         
                   
               
Värähdys- ja aaltoliike, atomi- ja ydinfysiikka 3  
         
                   
               
014000001400000000007700000000
Auto- ja työkonetekniikan sähkötekniikka
()
                                                       
Moottoritekniikka 5  
       
                 
                   
Auto- ja työkonetekniikan sähkötekniikka 10  
         
                   
               
Anturitekniikka ja koneautomaation komponentit 5    
         
                     
           
0155000510500000002.52.5552.52.5000000
Korjaamotekniikan syventävät opinnot
()
                                                       
Korjaamotekniikka 4    
         
                     
           
Korjaamoliiketoiminta 4    
         
                     
           
Autolaboratoriot 2 5    
         
                     
           
Ajoneuvokatsastus 4    
         
                     
           
00170000017000000000008.58.5000000
Auto- ja työkonesuunnittelun syventävät opinnot 1
()
                                                       
Ajoneuvon ohjaus ja pyörän tuenta 5    
         
                     
           
CAE 5    
         
                     
           
Grundkurs i svenska för teknikbranschen 3    
         
                     
           
Harjoittelu 2 10  
         
                   
               
Projektityö/Project Work 5    
         
                     
           
Ajoneuvotekniikan energiatekniikka 3    
         
                     
           
01021000010210000000005510.510.5000000
Korjaamotekniikan työssäoppiminen
                                                       
Työssäoppiminen 30    
           
                       
       
00300000003000000000000015150000
Älykkäät koneet syventävät opinnot 1 (järjestetään yhdessä kone- ja sähkötekniikan kanssa)
                                                       
Valinnainen oman koulutusalan kurssi 5    
         
                     
           
Projektin määrittely 5    
         
                     
           
Projektin esisuunnittelu 5    
           
                       
       
0015000001050000000000552.52.50000
Älykkäät koneet syventävät opinnot 2 (järjestetään yhdessä sähkö- ja konetekniikan kanssa)
                                                       
Valinnainen oman koulutusalan kurssi 5    
           
                       
       
Sähkö- ja automaatiotekniikan peruslaboraatiot 4    
           
                       
       
Logiikkaohjelmoinnin perusteet 3    
           
                       
       
Tiedonsiirtotekniikan perusteet 3    
           
                       
       
Teollisuuselektroniikka 5    
           
                       
       
Projektin suunnittelu 5    
           
                       
       
00250000002500000000000012.512.50000
Älykkäät koneet täydentävät opinnot
                                                       
Projektin toteutus 10      
           
                         
   
Projektin testaus 5      
           
                         
   
000150000001500000000000007.57.500
Auto- ja työkonetekniikan täydentävät opinnot
()
                                                       
Autolaboratoriot 3 3      
           
                         
   
Vapaasti valittavat opinnot 10      
           
                         
   
Harjoittelu 3 15    
           
                       
       
Sähköautot ja sähköinen voimansiirto 3      
           
                         
   
001516000001516000000000007.57.58800
Auto- ja työkonesuunnittelun syventävät opinnot 2 (järjestetään yhdessä tuotekehityksen kanssa)
                                                       
Elementtimenetelmän perusteet 5    
           
                       
       
Tuotekehitysoppi 5    
           
                       
       
Työssäoppiminen 5    
           
                       
       
Formula Student projektisuunnittelu 3    
           
                       
       
Ajoneuvosuunnittelu 5    
           
                       
       
00230000002300000000000011.511.50000
Autoalan toimihenkilönä työskentely
                                                       
Johtamisoppi 5      
           
                         
   
Vapaasti valittavat opinnot 5      
           
                         
   
Svenska för teknikbranschen - skriftlig färdighet 2      
           
                         
   
Svenska för teknikbranschen - muntlig färdighet 2      
           
                         
   
000140000001400000000000007700
Ajoneuvon tekninen toteutus
                                                       
Formula student projektiopinnot 6      
           
                       
0006000000330000000000001.51.51.51.5
Opinnäytetyö
                                                       
Tekniikan suomen kieli ja raportointi 3      
           
                         
   
Opinnäytetyö 15      
           
                       
0001800000010.57.50000000000005.255.253.753.75
60 / 6760 / 6960 / 15160 / 6960 / 2860 / 3960 / 3560 / 3460 / 5360 / 9860 / 58.560 / 10.560 / 1460 / 1460 / 19.560 / 19.560 / 17.560 / 17.560 / 1760 / 1760 / 26.560 / 26.560 / 4960 / 4960 / 29.2560 / 29.2560 / 5.2560 / 5.25
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä ja opintojen kesto on 3,5/4/4,5 vuotta.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Ajoneuvotekniikan koulutus valmentaa opiskelijoita modernin ja ympäristöystävällisen autoalan insinööritehtäviin. Autoalan tehtävät ovat yleensä erilaisia liiketoimintaan liittyviä tehtäviä jälkimarkkinoinninssa, huollon, varaosien ja katsastuksen parissa. Ajoneuvovalmistuksessa tehtävät voivat vaihdella suunnittelusta jälkimarkkinointiin. Ympäristönäkökulmat ovat tärkeä teema opetuksessa esimerkiksi materiaalien valinnassa, katsastuksessa ja komponenttien kierrätyksessä.

Koulutuksen arvopohjana on arkimedeen valan mukainen: Insinööri on mukana luomassa tekniikkaa, joka koituu luonnon ja ihmisen hyväksi. Insinööri on kaikessa toiminnoissaan suojelemassa kasvien, eläinten ja ihmisen elämää. Insinööri välttää epärehellisyyttä ja epäsopua ja pyrkii kehittymään taitavammaksi ongelmien ratkaisijaksi. Insinööri miettii kehityksen suuntalinjoja ja välttää vahingollisten tavoitteiden toteutumista.

Opetuksessa käytetään nykyaikaisia ajoneuvoalan ja korjaamotekniikan ohjelmistoja ja perehdytään ajoneuvojen digitaalitekniikkaan.

Opiskelijat saavat opiskelun aikana mahdollisuuden harjoittaa taitojaan kansainvälisessä Formula Student projektissa, joka huipentuu kilpailuihin muita vastaavia eri maista tulevia opiskelijatiimejä vastaan.

Opiskelijoilla on mahdollisuus järjestää ja osallistua vuosittaiseen kansainväliseen yhteistyöviikkoon

Tavoitteet:
1 vuosi. Opiskelija hallitsee ajoneuvon matemaattiset ja fysikaaliset perusteet ja harjoittelijana tutustuu työelämään ensimmäisen ja toisen vuoden välissä.

2. vuosi. Opiskelija hallitsee ajoneuvon tekniikan perusteet ja tutustuu autoalaan harjoittelijana autoalan tehtävissä.

3. vuosi. Työkonetekniikan opiskelija tutustuu suunnittelun menetelmiin ja ohjelmistoihin ja harjoittelee ohjastusti suunnittelutehtävissä ja projekteissa. Korjaamotekniikan opiskelija tutustuu ajoneuvoliiketoiminnan tekniikkaan teoriassa ja käytännössä ja harjoittelee ohjastusti ajoneuvoliiketoiminnan toimihenkilönä. Älykkäiden koneiden opiskelija tutustuu älykkäiden koneiden kehittämiseen.

4. vuosi. Työkonetekniikan opiskelija toteuttaa ajoneuvon suunnittelua Formula Student projektissa. Korjaamotekniikan opiskelija toteuttaa markkinointia ja ajoneuvon rakentamista Formula Student projektissa ja opiskelee ajoneuvoliiketoiminnan taloutta. Älykkäiden koneiden opiskelija erikoistuu älykkäiden koneiden kehittämiseen.