OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, PÄIVÄTOTEUTUS > MEDIA-ALAN TUTKINTO-OHJELMA > MEDIA-ALAN TUTKINTO-OHJELMA
AMK-tutkinto, päivätoteutus ...

Media-alan tutkinto-ohjelma

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Kieli- ja viestintätaidot 1
                                                       
Media-alan viestintätaidot 5
       
               
                       
Tietojärjestelmät ja toimisto-ohjelmat 5
     
             
                           
10000550000002.52.52.52.5000000000000
Media-alan perusteet
                                                       
Ideointi ja ryhmätoiminta 5
     
             
                           
Mediahistoria 5
     
             
                           
Media-alan toimintaympäristöt 2
     
             
                           
120001200000006600000000000000
Elokuvailmaisun perusteet
()
                                                       
Elokuvatuotannon perusteet 5
     
             
                           
Elokuvailmaisu ja -tekniikka 10
     
             
                           
Fiktion käsikirjoittaminen ja esituotanto 10
     
             
                           
2500025000000012.512.500000000000000
Kieli- ja viestintätaidot 2
                                                       
Uravalmennus ja opintojen ohjaus 1 5
     
           
                       
Svenska i mediebranschen, muntlig 1
       
               
                       
Svenska i mediebranschen, skriftlig 2
       
               
                       
English for Media Professionals 5  
       
                 
                   
85002.55.55000001.31.32.82.82.52.50000000000
Elokuvatuotanto
                                                       
Projektinhallinta ja tiimityöskentely 5
       
               
                       
Fiktioprojekti 10
       
               
                       
Dokumentaarinen elokuva 5
       
               
                       
20000020000000001010000000000000
Televisiotuotanto
                                                       
Televisiojournalismi 5  
       
                 
                   
Televisiosisältöjen suunnittelu ja toteutus 5  
       
                 
                   
Monikameratyöskentely 5  
       
                 
                   
Televisioprojekti 5  
       
                 
                   
02000002000000000010100000000000
Kieli- ja viestintätaidot 3
                                                       
Ammatilliset opinnot
()
                                                       
Tuottaminen
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                       
AV-sisällön kehittäminen ja konseptointi 5  
         
                   
               
Tuottajan työkalut 5  
         
                   
               
Työryhmän johtaminen 5  
         
                   
               
Käsikirjoittaminen 
 
         
                   
               
Omakohtainen kokemus ja käsikirjoittaminen 5  
         
                   
               
Sarjamuodot ja konseptointi 5  
         
                   
               
Ryhmäkirjoittaminen 5  
         
                   
               
Kuvaus ja kuvavalaisu
 
         
                   
               
Ammattikaluston hallinta ja työryhmätyöskentely 5  
         
                   
               
Elokuvakerronta ja ennakkosuunnittelu 5  
         
                   
               
Kuvailmaisun hallinta ja työnkulku 5  
         
                   
               
Leikkaus
 
         
                   
               
Leikkausohjelmistot 5  
         
                   
               
Leikkausdramaturgia 5  
         
                   
               
Liikkuvan kuvan jälkikäsittely 5  
         
                   
               
Äänisuunnittelu 
 
         
                   
               
Äänitystekniikka ja äänen muokkaus 5  
         
                   
               
Äänen jälkityöt ja miksaus 5  
         
                   
               
Ääni-ilmaisu ja dramaturgia 5  
         
                   
               
013500000135000000000067.567.500000000
Yhteiset ammatilliset opinnot
                                                       
Elokuvan dramaturginen analyysi 5  
       
                 
                   
Ohjaus ja kohtaussuunnittelu  5  
         
                   
               
010000055000000002.52.52.52.500000000
Syventävät ammattiosaamiset
(Valitaan yksi)
                                                       
Tuottajana kehittyminen 5    
       
   
               
       
Kirjoittajana kehittyminen 5    
         
                     
           
Kuvaajana kehittyminen 5    
         
                     
           
Leikkaajana kehittyminen 5    
         
                     
           
Äänisuunnittelijana kehittyminen 5    
         
                     
           
0022.52.5000022.5002.50000000011.311.300001.31.3
Työelämätaidot
                                                       
Uravalmennus ja opintojen ohjaus 2 5  
       
               
               
Uravalmennus ja opintojen ohjaus 3 5    
         
                   
       
Asiakasprojektityön perusteet  5  
         
                   
               
AV-alan asiakaslähtöinen tuotekehitys  5    
         
                     
           
Asiakas- ja opinnäyteprojektit 1 10    
         
                     
           
010200002.57.517.52.50000001.31.33.83.88.88.81.31.30000
Tutkimustaidot
                                                       
Opinnäytteen suunnittelu ja metodit 5    
           
                       
       
Opinnäyteseminaari 5    
           
                       
       
001000000010000000000000550000
Valinnaiset ammatilliset opinnot
()
                                                       
Ammattikirjallisuus 1 5
     
             
                   
Ammattikirjallisuus 2 5      
           
                         
   
Ammattilaistapahtumat 1 5
       
               
                       
Ammattilaistapahtumat 2 5      
           
                         
   
Projektityöskentely 1 5
     
             
                   
Projektityöskentely 2 5  
       
                 
           
Projektityöskentely 3 5    
         
                     
   
Asiakas- ja opinnäyteprojektit 2 10    
           
                       
       
Osuuskunta- tai tilausprojektit 1 5    
         
                     
           
Osuuskunta- tai tilausprojektit 2 5    
           
                       
       
Osuuskunta- tai tilausprojektit 3 5      
           
                         
   
Monialaiset projektit 5      
           
                         
   
AV-alan liiketoiminta ja yrittäjyys 5  
         
                   
               
Tapahtumatuotanto 5    
           
                       
       
Tapahtumavalot 5    
           
                       
       
Mediakasvatus 5
       
               
                       
Näyttelijäohjaus 5    
         
                     
           
Ohjauksen työpaja 5    
         
                     
           
Ammatilliset erityisosaamiset 5      
           
                         
   
Emerging Media Trends 5      
           
                         
   
Emerging Media Technology 5      
           
                         
   
Emerging Media Project 1 5      
           
                         
   
Emerging Media Project 2 5      
           
                         
   
Emerging Trends in Visual Design for Live Events 5      
           
                         
   
Kuunnelman käsikirjoittaminen 5  
         
                   
               
Henkilödokumentti 5  
         
                   
               
Videokuvauksen ja -leikkauksen perusteet 5
       
               
                       
Visuaalisen suunnittelun perusteet 5    
         
                     
           
Itsensä työllistäminen pirstaleisilla työmarkkinoilla 3  
       
                 
                   
2025.55052.5020817.522.527.552.50001010448.88.811.311.313.813.826.326.300
Media-alan harjoittelu
                                                       
Harjoittelu- ja työelämävalmennus 5  
       
                 
                   
Media-alan harjoittelu 1 5    
         
                     
           
Media-alan harjoittelu 2 10    
           
                       
       
Media-alan harjoittelu 3 10    
           
                       
       
0525000505200000002.52.5002.52.510100000
Opinnäyteprosessi
                                                       
Opinnäytetyön suunnittelu 5