OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, PÄIVÄTOTEUTUS > MEDIA-ALAN TUTKINTO-OHJELMA > MEDIA-ALAN TUTKINTO-OHJELMA, AUDIOVISUAALINEN SUUNNITTELU JA ILMAISU
AMK-tutkinto, päivätoteutus ...

Media-alan tutkinto-ohjelma, Audiovisuaalinen suunnittelu ja ilmaisu

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Kieli- ja viestintätaidot 1
                                                       
Media-alan viestintätaidot 5
     
             
                           
Tietojärjestelmät ja toimisto-ohjelmat 5
     
             
                           
100001000000005500000000000000
Media-alan perusteet
                                                       
Ideointi ja ryhmätoiminta 5
     
             
                           
Mediahistoria 5
     
             
                           
Media-alan toimintaympäristöt 2
     
             
                           
120001200000006600000000000000
Elokuvailmaisun perusteet
()
                                                       
Elokuvatuotannon perusteet 5
     
             
                           
Elokuvailmaisu ja -tekniikka 10
     
             
                           
150001500000007.57.500000000000000
Kieli- ja viestintätaidot 2
                                                       
Uravalmennus ja opintojen ohjaus 1 5
       
               
                       
Svenska i mediebranschen, muntlig 1
       
               
                       
Svenska i mediebranschen, skriftlig 2
       
               
                       
English for Media Professionals 5  
       
                 
                   
85000850000000442.52.50000000000
Elokuvatuotanto
                                                       
Projektinhallinta ja tiimityöskentely 5
       
               
                       
Fiktioprojekti 10
       
               
                       
Dokumentaarinen elokuva 5
       
               
                       
20000020000000001010000000000000
Televisiotuotanto
                                                       
Televisiojournalismi 5  
       
                 
                   
Televisiosisältöjen suunnittelu ja toteutus 5  
       
                 
                   
Monikameratyöskentely 5  
       
                 
                   
Televisioprojekti 5  
         
                   
               
0200000155000000007.57.52.52.500000000
Kieli- ja viestintätaidot 3
                                                       
Ammatilliset opinnot
()
                                                       
Kuvaus ja kuvavalaisu
 
         
                   
               
Ammattikaluston hallinta ja työryhmätyöskentely 5  
         
                   
               
Elokuvakerronta ja ennakkosuunnittelu 5  
         
                   
               
Kuvailmaisun hallinta ja työnkulku 5  
         
                   
               
Leikkaus
 
         
                   
               
Leikkausohjelmistot 5  
         
                   
               
Leikkausdramaturgia 5  
         
                   
               
Liikkuvan kuvan jälkikäsittely 5  
         
                   
               
Äänisuunnittelu 
 
         
                   
               
Äänitystekniikka ja äänen muokkaus 5  
         
                   
               
Äänen jälkityöt ja miksaus 5  
         
                   
               
Ääni-ilmaisu ja dramaturgia 5  
         
                   
               
09000000900000000000454500000000
Yhteiset ammatilliset opinnot
                                                       
Elokuvan dramaturginen analyysi 5  
       
                 
                   
Ohjaus ja kohtaussuunnittelu  5  
       
                 
                   
010000010000000000550000000000
Syventävät ammattiosaamiset
(Valitaan yksi)
                                                       
Kuvaajana kehittyminen 5    
         
                     
           
Leikkaajana kehittyminen 5    
         
                     
           
Äänisuunnittelijana kehittyminen 5    
         
                     
           
00150000015000000000007.57.5000000
Työelämätaidot
                                                       
Uravalmennus ja opintojen ohjaus 2 5  
       
               
               
Uravalmennus ja opintojen ohjaus 3 5    
         
                   
       
Asiakasprojektityön perusteet  5  
         
                   
               
AV-alan asiakaslähtöinen tuotekehitys  5    
         
                     
           
Asiakas- ja opinnäyteprojektit 1 10    
         
                     
           
010200002.57.517.52.50000001.31.33.83.88.88.81.31.30000
Tutkimustaidot
                                                       
Opinnäytteen suunnittelu ja metodit 5    
           
                       
       
Opinnäyteseminaari 5    
           
                       
       
001000000010000000000000550000
Valinnaiset ammatilliset opinnot
()
                                                       
Ammattikirjallisuus 1 5
       
               
                       
Ammattikirjallisuus 2 5  
         
                   
               
Ammattilaistapahtumat 1 5
       
               
                       
Ammattilaistapahtumat 2 5      
           
                         
   
Projektityöskentely 1 5
       
               
                       
Projektityöskentely 2 5  
         
                   
               
Projektityöskentely 3 5    
           
                       
       
Asiakas- ja opinnäyteprojektit 2 10    
         
                     
   
Osuuskunta- tai tilausprojektit 1 5    
         
                     
           
Osuuskunta- tai tilausprojektit 2 5    
           
                       
       
Osuuskunta- tai tilausprojektit 3 5      
           
                         
   
Monialaiset projektit 5      
           
                         
   
AV-alan liiketoiminta ja yrittäjyys 5  
         
                   
               
Tapahtumatuotanto 5    
           
                       
       
Tapahtumavalot 5    
           
                       
       
Mediakasvatus 5
       
               
                       
Näyttelijäohjaus 5    
         
                     
           
Ohjauksen työpaja 5    
         
                     
   
Ammatilliset erityisosaamiset 5      
           
                         
   
Emerging Media Trends 5      
           
                         
   
Emerging Media Technology 5      
           
                         
   
Emerging Media Project 1 5      
           
                         
   
Emerging Media Project 2 5      
           
                         
   
Emerging Trends in Visual Design for Live Events 5      
           
                         
   
Kuunnelman käsikirjoittaminen 5    
           
                       
       
Henkilödokumentti 5    
           
                       
       
Videokuvauksen ja -leikkauksen perusteet 5  
       
                 
                   
Visuaalisen suunnittelun perusteet 5    
         
                     
           
202052.552.50205151537.552.500010102.52.57.57.57.57.518.818.826.326.300
Media-alan harjoittelu
                                                       
Harjoittelu- ja työelämävalmennus 5  
       
                 
                   
Media-alan harjoittelu 1 5  
         
                   
               
Media-alan harjoittelu 2 10    
           
                       
       
Media-alan harjoittelu 3 10    
           
                       
       
01020000550200000002.52.52.52.50010100000
Opinnäyteprosessi
                                                       
Opinnäytetyön suunnittelu 5      
           
                         
   
Opinnäytetyön toteutus 5      
           
                       
Opinnäytetyön raportointi 5      
             
                           
000150000007.57.50000000000003.83.83.83.8
Vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                       
0000000000000000000000000000
60 / 8560 / 16560 / 117.560 / 67.560 / 3760 / 4860 / 42.560 / 122.560 / 47.560 / 7060 / 6060 / 7.560 / 18.560 / 18.560 / 2460 / 2460 / 21.360 / 21.360 / 61.360 / 61.360 / 23.860 / 23.860 / 35.160 / 35.160 / 30.160 / 30.160 / 3.860 / 3.8
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä ja opintojen kesto on 3,5/4/4,5 vuotta.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Audiovisuaalisen suunnittelun ja ilmaisun opintosuunta sisältää kuvauksen ja kuvavalon, leikkauksen ja äänen opetusta. Suuntaus kattaa näillä aloilla sekä teknisen että ilmaisun hallinnan ja ennakkosuunnittelun. Opiskelija voi kehittää osaamistaan joko vain yhdellä tai useammalla osaamisaluella.