OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, PÄIVÄTOTEUTUS > MEDIA-ALAN TUTKINTO-OHJELMA > MEDIA-ALAN TUTKINTO-OHJELMA
AMK-tutkinto, päivätoteutus ...

Media-alan tutkinto-ohjelma

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Kieli- ja viestintätaidot 1
                                                       
Media-alan viestintätaidot 5
     
             
                           
Tietojärjestelmät ja toimisto-ohjelmat 5
     
             
                           
100001000000005500000000000000
Media-alan perusteet
                                                       
Ideointi ja ryhmätoiminta 5
     
             
                           
Mediahistoria 5
     
             
                           
Media-alan toimintaympäristöt 2
     
             
                           
120001200000006600000000000000
Elokuvailmaisun perusteet
()
                                                       
Elokuvatuotannon perusteet 5
     
             
                           
Elokuvailmaisu ja -tekniikka 10
     
             
                           
Fiktion käsikirjoittaminen ja esituotanto 10
     
             
                           
2500025000000012.512.500000000000000
Kieli- ja viestintätaidot 2
                                                       
Svenska i mediebranschen, muntlig 1
       
               
                       
Svenska i mediebranschen, skriftlig 2
       
               
                       
Uravalmennus ja opintojen ohjaus 1 5
       
               
                       
English for Media Professionals 5  
       
                 
                   
85000850000000442.52.50000000000
Elokuvatuotanto
                                                       
Fiktioprojekti ja projektinhallinta 15
       
               
                       
Dokumentaarinen elokuva 5
       
               
                       
20000020000000001010000000000000
Televisiotuotanto
                                                       
Televisiojournalismi 5  
       
                 
                   
Televisiosisältöjen suunnittelu ja toteutus 5  
       
                 
                   
Monikameratyöskentely 5  
       
                 
                   
Televisioprojekti 5  
       
                 
                   
02000002000000000010100000000000
Ammatilliset opinnot
()
                                                       
Tuottaminen
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                       
AV-sisällön kehittäminen ja konseptointi 5  
         
                   
               
Tuottajan työkalut 5  
         
                   
               
Työryhmän johtaminen 5  
         
                   
               
Käsikirjoittaminen 
 
         
                   
               
Omakohtainen kokemus ja käsikirjoittaminen 5  
         
                   
               
Sarjamuodot ja konseptointi 5  
         
                   
               
Ryhmäkirjoittaminen 5  
         
                   
               
Kuvaus ja kuvavalaisu
 
         
                   
               
Ammattikaluston hallinta ja työryhmätyöskentely 5  
         
                   
               
Elokuvakerronta ja ennakkosuunnittelu 5  
         
                   
               
Kuvailmaisun hallinta ja työnkulku 5  
         
                   
               
Leikkaus
 
         
                   
               
Leikkausohjelmistot 5  
         
                   
               
Leikkausilmaisu, efektointi ja dramaturgia 10  
         
                   
               
Äänisuunnittelu 
 
         
                   
               
Äänitystekniikka ja äänen muokkaus 5  
         
                   
               
Äänen jälkityöt ja miksaus 5  
         
                   
               
Ääni-ilmaisu ja dramaturgia 5  
         
                   
               
013500000135000000000067.567.500000000
Yhteiset ammatilliset opinnot
                                                       
Elokuvan dramaturginen analyysi 5  
       
                 
                   
Ohjaus ja kohtaussuunnittelu  5  
         
                   
               
010000055000000002.52.52.52.500000000
Syventävät ammattiosaamiset
(Valitaan yksi)
                                                       
Tuottajana kehittyminen 5    
         
                     
           
Kirjoittajana kehittyminen 5    
         
                     
           
Kuvaajana kehittyminen 5    
         
                     
           
Leikkaajana kehittyminen 5    
         
                     
           
Äänisuunnittelijana kehittyminen 5    
         
                     
           
002500000250000000000012.512.5000000
Työelämätaidot
                                                       
Uravalmennus ja opintojen ohjaus 2 5  
         
                   
               
Uravalmennus ja opintojen ohjaus 3 5    
         
                   
       
Asiakasprojektityön perusteet  5  
         
                   
               
AV-alan asiakaslähtöinen tuotekehitys  5    
         
                     
           
Asiakas- ja opinnäyteprojektit 1 10    
         
                     
           
0102000001017.52.500000000558.88.81.31.30000
Tutkimustaidot
   
           
                       
       
Opinnäytteen suunnittelu ja metodit 5    
           
                       
       
Opinnäyteseminaari 5    
           
                       
       
00200000002000000000000010100000
Valinnaiset ammatilliset opinnot
()
                                                       
Ammattikirjallisuus 1 5  
         
                   
               
Ammattikirjallisuus 2 5  
         
                   
               
Ammattilaistapahtumat 1 5
       
               
                       
Ammattilaistapahtumat 2 5      
           
                         
   
Projektityöskentely 1 5  
         
                   
               
Projektityöskentely 2 5  
         
                   
               
Projektityöskentely 3 5    
           
                       
       
Asiakas- ja opinnäyteprojektit 2 10    
           
                       
       
Osuuskunta- tai tilausprojektit 1 5  
       
                 
           
Osuuskunta- tai tilausprojektit 2 5    
           
                       
       
Osuuskunta- tai tilausprojektit 3 5      
           
                         
   
Monialaiset projektit 5      
           
                         
   
AV-alan liiketoiminta ja yrittäjyys 5  
         
                   
               
Tapahtumatuotanto 5    
           
                       
       
Tapahtumavalot 5    
           
                       
       
Mediakasvatus 5    
           
                       
       
Näyttelijäohjaus 5    
         
                     
           
Ohjauksen työpaja 5    
           
                       
       
Ammatilliset erityisosaamiset 5      
           
                         
   
Emerging Media Trends 5      
           
                         
   
Emerging Media Technology 5      
           
                         
   
Emerging Media Project 1 5      
           
                         
   
Emerging Media Project 2 5      
           
                         
   
Emerging Trends in Visual Design for Live Events 5      
           
                         
   
Kuunnelman käsikirjoittaminen 5    
         
                     
           
Henkilödokumentti 5  
         
                   
               
Videokuvauksen ja -leikkauksen perusteet 5
       
               
                       
Visuaalisen suunnittelun perusteet 5  
         
                   
               
1037.552.545010037.512.54045000550018.818.86.36.3202022.522.500
Media-alan harjoittelu
                                                       
Harjoittelu- ja työelämävalmennus 5  
       
                 
                   
Media-alan harjoittelu 1 5    
         
                     
           
Media-alan harjoittelu 2 10    
         
                   
       
Media-alan harjoittelu 3 10      
           
                         
   
051510005010510000002.52.500552.52.55500
Opinnäytetyö
                                                       
Opinnäytetyö 15      
             
                           
00015000000015000000000000007.57.5
Vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                       
0000000000000000000000000000
60 / 8560 / 222.560 / 132.560 / 7060 / 4760 / 3860 / 3560 / 187.560 / 6560 / 67.560 / 5560 / 1560 / 23.560 / 23.560 / 1960 / 1960 / 17.560 / 17.560 / 93.860 / 93.860 / 32.660 / 32.660 / 33.860 / 33.860 / 27.560 / 27.560 / 7.560 / 7.5
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä ja opintojen kesto on 3,5/4/4,5 vuotta.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Media-alan tutkinto-ohjelma kouluttaa audiovisuaalisen alan sisällöllisiin, taiteellisiin, teknisiin ja tuotannollisiin tehtäviin. Opinnot sisältävät elokuva- ja televisiotyötä, mediasisältöjen suunnittelua, dramaturgiaa sekä fiktio-, dokumentti- ja markkinointiviestintäprojekteja. Opiskelet joko luovan sisällöntuotannon opintosuunnassa (käsikirjoittaminen ja tuottaminen) tai audiovisuaalisen suunnittelun ja ilmaisun opintosuunnassa (kuvaus ja valaisu, leikkaus, äänisuunnittelu). Suurin osa opinnoista on kuitenkin kaikille yhteistä.

Valmistuttuasi osaat toimia itsenäisesti ja vastuullisesti työryhmän jäsenenä, johtaa tiimiä ja osallistua kansainväliseen toimintaan. Voit työllistyä elokuva-, tv- ja media-alan tuotantoihin, yritys- ja markkinointiviestinnän tehtäviin tai toimia luovan alan yrittäjänä.

Keskeisin työtapa on projektiopiskelu. Projekteja toteutetaan myös työelämän tilaustöinä ja muun työelämäyhteistyön muodossa. Lisäksi opiskeluun kuuluu mm. luento-opetusta, verkko-opiskelua, kirjallisia tehtäviä ja harjoittelua. Projektitoiminnassa arvojamme ovat vastuullisuus, kestävän kehityksen tavoitteet ja työturvallisuus. Alan ammattilaisuuteen sisältyy myös ammattietiikan, työhyvinvoinnin ja median eettisten ongelmien ymmärrys.

OPINTOSUUNNAT:

Luovan sisällöntuotannon opintosuunta sisältää käsikirjoittamista, konseptien ja formaattien luomista ja muuta esituotantoa sekä tuotannollisten tehtävien ja markkinnoinnin sisältöjä. Opiskelija voi keskittyä joko vain käsikirjoittamiseen tai tuotantoon tai kehittää osaamistaan molemmilla alueilla.

Audiovisuaalisen suunnittelun ja ilmaisun opintosuunta sisältää kuvauksen ja kuvavalon, leikkauksen ja äänisuunnittelun. Suuntaus kattaa näillä aloilla sekä tekniikan että ilmaisun hallinnan. Opiskelija voi kehittää osaamistaan joko vain yhdellä tai useammalla osaamisalueella.

VUOSITEEMAT:

1. vuosi: audiovisuaalinen ilmaisu ja projektiosaaminen
Ensimmäisen vuoden jälkeen opiskelija tuntee elokuvailmaisun perusteet, audiovisuaalisen alan ammattiroolit ja työprosessien etenemisen. Hän tuntee median toimintaympäristön ja aloittaa urasuunnittelun. Hän pystyy toimimaan vähintään avustavissa työrooleissa ammattimaisissa mediatuotannoissa.

2. vuosi: televisiotuotanto ja ammatilllinen osaaminen.
Toisen vuoden opinnoissa perehdytään TV-tuotantoihin ja monikameratuotantoihin. Ammattiopinnoissa perehdytään tarkemmin oman opintosuunnan mukaiseen alaan. Toisen vuoden jälkeen opiskelija pystyy työskentelemään av-tuotannoissa harjoittelijana tai oman alansa erityistehtävissä.

3. vuosi: asiakasprojektit ja ammattialan syventäminen.
Opiskelijat kehittävät ja toteuttavat kolmannen vuoden aikana av-projekteja erilaisten tilaajien ja yhteistyökumppanien tarpeisiin. Samalla alkaa opinnäyteprojektin suunnittelu, joko taiteellisena tai tilaajalle tehtävänä projektina. Kolmanteen vuoteen mahtuu myös ammattiopintoja, työharjoittelua ja mahdollista ulkomaanvaihtoa.

4. vuosi: asiantuntijuus.
Neljännen vuoden tavoitteena on saavuttaa vahva työelämäosaaminen ja valmiudet toimia alan taiteellisissa, tuotannollisissa tai teknisissä asiantuntijatehtävissä. Opiskelija suunnittelee ja toteuttaa opinnäytehankkeen tai osuuden yhteishankkeesta. Opinnäytehanke on esimerkiksi elokuva tai muu mediaprojekti, AV-tuote, pilotti tai kehityshanke, johon liittyy aina myös hanketta tutkiva ja analysoiva kirjallinen opinnäytetyö.

HARJOITTELU ja TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN
Työharjoittelu on kestoltaan yhteensä reilut neljä kuukautta (harjoitteluvalmennuksen kanssa 30 opintopistettä). Suositeltavaa on, että opiskelija tutustuu harjoittelun kautta useampaan työpaikkaan ja työtehtävään. Harjoittelulla on ohjaava opettaja, ja siitä laaditaan aina koulun ja työpaikan välinen sopimus, johon kirjataan myös työaika ja oppimistavoitteet. Harjoittelua tehdä voi myös lyhyiden työkeikkojen ja projektien kautta.