OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, PÄIVÄTOTEUTUS > MEDIA-ALAN TUTKINTO-OHJELMA > MEDIA-ALAN TUTKINTO-OHJELMA, LUOVA SISÄLLÖNTUOTANTO
AMK-tutkinto, päivätoteutus ...

Media-alan tutkinto-ohjelma, Luova sisällöntuotanto

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Kieli- ja viestintätaidot 1
                                                       
Media-alan viestintätaidot 5
     
             
                           
Tietojärjestelmät ja toimisto-ohjelmat 5
     
             
                           
100001000000005500000000000000
Media-alan perusteet
                                                       
Ideointi ja ryhmätoiminta 5
     
             
                           
Mediahistoria 5
     
             
                           
Media-alan toimintaympäristöt 2
     
             
                           
120001200000006600000000000000
Elokuvailmaisun perusteet
()
                                                       
Elokuvatuotannon perusteet 5
     
             
                           
Fiktion käsikirjoittaminen ja esituotanto 10
     
             
                           
150001500000007.57.500000000000000
Kieli- ja viestintätaidot 2
                                                       
Svenska i mediebranschen, muntlig 1
       
               
                       
Svenska i mediebranschen, skriftlig 2
       
               
                       
Uravalmennus ja opintojen ohjaus 1 5
       
               
                       
English for Media Professionals 5  
       
                 
                   
85000850000000442.52.50000000000
Elokuvatuotanto
                                                       
Fiktioprojekti ja projektinhallinta 15
       
               
                       
Dokumentaarinen elokuva 5
       
               
                       
20000020000000001010000000000000
Televisiotuotanto
                                                       
Televisiojournalismi 5  
       
                 
                   
Televisiosisältöjen suunnittelu ja toteutus 5  
       
                 
                   
Monikameratyöskentely 5  
       
                 
                   
Televisioprojekti 5  
       
                 
                   
02000002000000000010100000000000
Ammatilliset opinnot
()
                                                       
Tuottaminen
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                       
AV-sisällön kehittäminen ja konseptointi 5  
         
                   
               
Tuottajan työkalut 5  
         
                   
               
Työryhmän johtaminen 5  
         
                   
               
Käsikirjoittaminen 
 
         
                   
               
Omakohtainen kokemus ja käsikirjoittaminen 5  
         
                   
               
Sarjamuodot ja konseptointi 5  
         
                   
               
Ryhmäkirjoittaminen 5  
         
                   
               
0450000045000000000022.522.500000000
Yhteiset ammatilliset opinnot
                                                       
Elokuvan dramaturginen analyysi 5  
       
                 
                   
Ohjaus ja kohtaussuunnittelu  5  
         
                   
               
010000055000000002.52.52.52.500000000
Syventävät ammattiosaamiset
(Valitaan yksi)
                                                       
Tuottajana kehittyminen 5    
         
                     
           
Kirjoittajana kehittyminen 5    
         
                     
           
001000000100000000000055000000
Työelämätaidot
                                                       
Uravalmennus ja opintojen ohjaus 2 5  
         
                   
               
Uravalmennus ja opintojen ohjaus 3 5    
         
                   
       
Asiakasprojektityön perusteet  5  
         
                   
               
AV-alan asiakaslähtöinen tuotekehitys  5    
         
                     
           
Asiakas- ja opinnäyteprojektit 1 10    
         
                     
           
0102000001017.52.500000000558.88.81.31.30000
Tutkimustaidot
   
           
                       
       
Opinnäytteen suunnittelu ja metodit 5    
           
                       
       
Opinnäyteseminaari 5    
           
                       
       
00200000002000000000000010100000
Valinnaiset ammatilliset opinnot
()
                                                       
Ammattikirjallisuus 1 5  
         
                   
               
Ammattikirjallisuus 2 5  
         
                   
               
Ammattilaistapahtumat 1 5
       
               
                       
Ammattilaistapahtumat 2 5      
           
                         
   
Projektityöskentely 1 5  
         
                   
               
Projektityöskentely 2 5  
         
                   
               
Projektityöskentely 3 5    
           
                       
       
Asiakas- ja opinnäyteprojektit 2 10    
           
                       
       
Osuuskunta- tai tilausprojektit 1 5  
       
                 
           
Osuuskunta- tai tilausprojektit 2 5    
           
                       
       
Osuuskunta- tai tilausprojektit 3 5      
           
                         
   
Monialaiset projektit 5      
           
                         
   
AV-alan liiketoiminta ja yrittäjyys 5  
         
                   
               
Tapahtumatuotanto 5    
           
                       
       
Tapahtumavalot 5    
           
                       
       
Mediakasvatus 5    
           
                       
       
Näyttelijäohjaus 5    
         
                     
           
Ohjauksen työpaja 5    
           
                       
       
Ammatilliset erityisosaamiset 5      
           
                         
   
Emerging Media Trends 5      
           
                         
   
Emerging Media Technology 5      
           
                         
   
Emerging Media Project 1 5      
           
                         
   
Emerging Media Project 2 5      
           
                         
   
Emerging Trends in Visual Design for Live Events 5      
           
                         
   
Kuunnelman käsikirjoittaminen 5    
         
                     
           
Henkilödokumentti 5  
         
                   
               
Videokuvauksen ja -leikkauksen perusteet 5
       
               
                       
Visuaalisen suunnittelun perusteet 5  
         
                   
               
1037.552.545010037.512.54045000550018.818.86.36.3202022.522.500
Media-alan harjoittelu
                                                       
Harjoittelu- ja työelämävalmennus 5  
       
                 
                   
Media-alan harjoittelu 1 5    
         
                     
           
Media-alan harjoittelu 2 10    
         
                   
       
Media-alan harjoittelu 3 10      
           
                         
   
051510005010510000002.52.500552.52.55500
Opinnäytetyö
                                                       
Opinnäytetyö 15      
             
                           
00015000000015000000000000007.57.5
Vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                       
0000000000000000000000000000
60 / 7560 / 132.560 / 117.560 / 7060 / 3760 / 3860 / 3560 / 97.560 / 5060 / 67.560 / 5560 / 1560 / 18.560 / 18.560 / 1960 / 1960 / 17.560 / 17.560 / 48.860 / 48.860 / 25.160 / 25.160 / 33.860 / 33.860 / 27.560 / 27.560 / 7.560 / 7.5
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä ja opintojen kesto on 3,5/4/4,5 vuotta.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Luovan sisällöntuotannon opintopolku sisältää käsikirjoittamista, konseptien ja formaattien luomista ja muuta esituotantoa sekä tuotannollisten tehtävien ja markkinnoinnin sisältöjä. Opiskelija voi keskittyä joko vain käsikirjoittamiseen tai tuotantoon tai kehittää osaamistaan molemmilla alueilla.