OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, PÄIVÄTOTEUTUS > MEDIA-ALAN TUTKINTO-OHJELMA > MEDIA-ALAN KOULUTUS (ELOKUVA JA TELEVISIO)
AMK-tutkinto, päivätoteutus ...

Media-alan koulutus (elokuva ja televisio)

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
PERUSOPINNOT 92                                                        
Kieli- ja viestintätaidot 1
                                                       
Tietokoneen käyttö 3
     
             
                           
Suomen kieli ja viestintä 5
     
             
                           
Elokuvailmaisu 1
                                                       
Ideointi 5
     
             
                           
Mediahistoria 5
     
             
                           
AV-työprosessit 5
     
             
                           
Fiktion käsikirjoittaminen 5
     
             
                           
Elokuvailmaisun perusteet 5
     
             
                           
Kieli- ja viestintätaidot 2
                                                       
Englannin kieli ja viestintä 5
       
               
                       
Portfolio 1 3
       
               
                       
Elokuvailmaisu 2
                                                       
Fiktioprojektin suunnittelu 5
       
               
                       
Fiktioprojekti 10
       
               
                       
Dokumenttielokuva 5
       
               
                       
Kieli- ja viestintätaidot 3
                                                       
Svenska i film och television, skriftlig 2  
       
                 
                   
Svenska i film och television, muntlig 1  
       
                 
                   
Televisiotuotanto
                                                       
Televisiojournalismi 5  
       
                 
                   
Televisio-ohjelmien suunnittelu 5  
       
                 
                   
Televisiotuotannon hallinta ja toteutus 10  
       
                 
                   
Medianomi työelämässä
                                                       
Asiakasprojektin esituotanto 5  
         
                   
               
Portfolio 2 3  
         
                   
               
6131003328238000016.516.5141411.511.54400000000
AMMATTIOPINNOT
(Valitaan opintoja 82 op)
                                                       
Ammatillinen suuntautumispolku
(Valitaan opintoja 20 op)
                                                       
Tuottaminen
(Valitaan opintoja 20 op)
                                                       
Luova tuottaja 5  
         
                   
               
Työryhmän johtaminen 5  
         
                   
               
AV-alan tuotantojen suunnittelu ja organisointi 10  
         
                   
               
Käsikirjoittaminen
(Valitaan opintoja 20 op)
                                                       
Kirjoittajana kehittyminen 5  
         
                   
               
Lyhytelokuvan käsikirjoittaminen ja ennakkosuunnittelu 5  
         
                   
               
Televisiokäsikirjoittaminen 5  
         
                   
               
Kuunnelman käsikirjoittaminen ja ennakkosuunnittelu 5  
         
                   
               
Kuvaus ja kuvavalaisu
(Valitaan opintoja 20 op)
                                                       
Valo-oppi ja väri-ilmaisu 5  
         
                   
               
Elokuvan valaisu 5  
         
                   
               
Kuvailmaisu ja kuvadramaturgia 5  
         
                   
               
Elokuvan kuvaus 5  
         
                   
               
Leikkaus ja kuvankäsittely
(Valitaan opintoja 20 op)
                                                       
Leikkausilmaisu ja dramaturgia 10  
         
                   
               
Leikkausohjelmistot 5  
         
                   
               
Liikkuvan kuvan jälkikäsittely 5  
         
                   
               
Äänisuunnittelu
(Valitaan opintoja 20 op)
                                                       
Äänisuunnittelu ja kenttä-äänitys 5  
         
                   
               
Äänisuunnittelu ja miksaus 5  
         
                   
               
Äänisuunnittelu ja jälkiäänitys 5  
         
                   
               
Musiikin äänitys ja miksaus 5  
         
                   
               
0100000001000000000000505000000000
Tutkimus ja työelämän kehittäminen 1
                                                       
AV-alan tuotekehitys 5    
         
                     
           
Asiakasprojektin tuotanto ja jälkituotanto 15    
         
                     
           
Opinnäyteprojektin kehittämö 1 5    
         
                     
           
002500000250000000000012.512.5000000
Tutkimus ja työelämän kehittäminen 2
                                                       
Opinnäytteen suunnittelu ja tutkimusmenetelmät 5      
           
                         
   
Opinnäytehankkeen raportointi 5      
           
                         
   
Portfolio 3 3    
           
                       
       
0031000000310000000000001.51.55500
Valinnaiset ammatilliset opinnot
(Valitaan opintoja 30 op)
                                                       
Ammattikirjallisuus 1 3    
         
                     
           
Ammattikirjallisuus 2 3      
           
                         
   
Ammattikirjallisuus 3 3      
             
                           
Ammattilaistapahtumat 1 3  
         
                   
               
Ammattilaistapahtumat 2 3    
         
                     
           
Ammattilaistapahtumat 3 3    
           
                       
       
Elokuva- ja televisiotutkimus 5    
         
                     
           
Projektityöskentely 1 5  
       
                 
                   
Projektityöskentely 2 5    
         
                     
           
Projektityöskentely 3 5      
           
                         
   
Osuuskunta- ja tilausprojektit 1 5    
           
                       
       
Osuuskunta- ja tilausprojektit 2 5      
           
                         
   
Osuuskunta- ja tilausprojektit 3 5      
             
                           
TV-projekti 10  
         
                   
               
Opinnäyteprojektin kehittämö 2 10    
           
                       
       
Elokuvan dramaturginen analyysi 5  
       
                 
                   
Ohjaus ja kohtaussuunnittelu 5  
         
                   
               
Näyttelijäohjaus 5  
         
                   
               
Henkilödokumentti 5    
           
                       
       
AV-alan liiketoiminta ja yrittäjyys 5    
         
                     
           
Orientation and Report for Studying / Training Abroad-5 2    
         
                     
           
0334621001023232313800005511.511.511.511.511.511.56.56.544
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                       
HARJOITTELU
                                                       
Harjoittelu- ja työelämävalmennus 3  
       
                 
                   
Harjoittelu 1 7  
         
                   
               
Harjoittelu 2 10    
         
                     
           
Harjoittelu 3 10      
           
                         
   
0101010003710010000001.51.53.53.555005500
OPINNÄYTETYÖ
                                                       
Opinnäytetyö 15      
             
                           
00015000000015000000000000007.57.5
60 / 6160 / 17460 / 8460 / 5660 / 3360 / 2860 / 3660 / 13860 / 5860 / 2660 / 3360 / 2360 / 16.560 / 16.560 / 1460 / 1460 / 1860 / 1860 / 6960 / 6960 / 2960 / 2960 / 1360 / 1360 / 16.560 / 16.560 / 11.560 / 11.5
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä ja opintojen kesto on 3,5/4/4,5 vuotta.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Opinnoissa saa valmiudet toimia media-alalla, erityisesti elokuvan ja television taiteellisissa ja tuotannollisissa tehtävissä. Valinnaisia suuntautumispolkuja ovat: tuottaminen, käsikirjoittaminen, kuvaus ja kuvavalaisu, leikkaus ja äänisuunnittelu. Lisäksi tutkintoon voi liittää mm. radiotyöhön, dokumentaariin ja ohjaukseen liittyviä opintoja.
Tavoitteena on, että opiskelija valmistuessaan:
- Hallitsee oman erikoisalueensa ilmaisun, työmenetelmät ja teknologian.
- Osaa toimia työryhmän jäsenenä sekä alan tyypillisissä viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa.
- Tekee luovia ja toimivia ratkaisuja ideoinnissa ja tuotantoprosesseissa.
- Osaa suunnitella ja johtaa mediatuotantoja.
- Pystyy toimimaan alan yrittäjänä kotimaisilla ja kansainvälisillä työmarkkinoilla.

Keskeisin työtapa on projektiopiskelu. Lisäksi opiskeluun kuuluu mm. luento-opetusta, verkko-opiskelua, kirjallisia tehtäviä ja harjoittelua. Projektitoiminnassa arvojamme ovat vastuullisuus, kestävän kehityksen tavoitteet ja työturvallisuus. Alan ammattilaisuuteen sisältyy myös ammattietiikan ja median eettisten ongelmien ymmärrys.

Kaikille yhteisten ensimmäisen vuoden opintojen jälkeen siirrytään suuntautumispolun opintoihin toisen opintovuoden aikana.

SUUNTAUTUMISPOLKUJEN KUVAUKSET

Tuottaminen:
Tuottaja osaa johtaa luovaa työryhmää. Hän osaa kehittää ja tuotteistaa erilaisia mediasisältöjä yhdessä yhteistyökumppanien ja työryhmän kanssa. Hän osaa suunnitella, organisoida ja hallita projektia koko sen elinkaaren ajan. Tuottaja osaa markkinoida sekä ideoita että valmiita tuotteita monipuolisesti.

Käsikirjoittaminen:
Käsikirjoittaja osaa ideoida, jalostaa, dramatisoida ja tuottaa sisältöjä erilaisiin viestimiin ja formaatteihin. Hän hallitsee tuotantojen ennakkosuunnittelun ja konseptoinnin käsikirjoittamisen näkökulmasta. Hän tuntee av-alan rahoitusmahdollisuudet, osaa markkinoida ideoitaan ja kehittää sisältöjä yhdessä erilaisten yhteistyökumppaneiden kanssa.

Kuvaus ja kuvavalaisu:
Kuvaaja toimii televisio- ja elokuvauksen tehtävissä ja pystyy kuvaustyöryhmän johtamiseen. Kuvaaja on asiantuntija, joka suunnittelee ja toteuttaa av-tuotannon visuaalisen ilmeen vuorovaikutuksessa työryhmän kanssa. Osaamiseen sisältyy kuvasuunnittelun, kuvailmaisun, valaisun ja monikameratyön osaaminen sekä kuvauskaluston ja sen lisävarusteiden käytön hallinta.

Leikkaus:
Leikkaaja luo teoksen tai av-tuotteen kokonaisilmeen. Hän hallitsee tuotannon työvaiheet ennakkosuunnittelusta online-leikkaukseen, värimäärittelyyn ja muuhun jälkituotantoon. Leikkaajan keskeisiä työvälineitä ovat editointiyksiköt ja -ohjelmat sekä kuvankäsittely- ja efektointiohjelmat.

Äänisuunnittelu:
Äänisuunnittelija suunnittelee teoksen tai tuotteen äänidramaturgian. Hän hallitsee äänen tallennuksen, jälkikäsittelyn ja toiston eri tiloissa ja formaateissa. Työvälineitä ovat mikrofonit, tallentimet, äänityöasemat ja äänentoistojärjestelmät. Äänisuunnittelijalla on valmius toimia ääniprojektien vastuullisena suunnittelijana ja toteuttajana. Osa opinnoista voidaan järjestää yhdessä musiikkituotannon koulutuksen kanssa englanniksi.

VUOSITEEMAT

1 vuosi: elokuvailmaisu ja projektiosaaminen.
Ensimmäisen vuoden jälkeen opiskelija tuntee elokuvailmaisun perusteet, alan ammattiroolit ja työprosessien etenemisen. Hän pystyy toimimaan vähintään avustavissa työrooleissa ammattimaisissa elokuva- ja televisiotuotannoissa.

2. vuosi: televisiotuotanto ja ammatilllinen osaaminen.
Toisen vuoden opinnoissa perehdytään televisio-ohjelmien suunnitteluun ja toteuttamiseen, tv-journalismiin sekä yksikamera- ja monikameratuotantoihin. Ammattiopinnoissa suuntaudutaan osaamisalueille. Toisen vuoden jälkeen opiskelija pystyy työskentelemään av-tuotannoissa harjoittelijana tai oman alansa erityistehtävissä.

3. vuosi: asiakasprojektit ja ammattialan syventäminen.
Opiskelijat kehittävät ja toteuttavat kolmannen vuoden aikana av-projekteja erilaisten yhteistyökumppanien kanssa. Samaan vuoteen mahtuu myös ammattiopintoja, työharjoittelua ja mahdollista ulkomaanvaihtoa.

4. vuosi: asiantuntijuus.
Neljännen vuoden tavoitteena on saavuttaa vahva työelämäosaaminen ja valmiudet toimia alan taiteellisissa, tuotannollisissa tai teknisissä asiantuntijatehtävissä. Opiskelija suunnittelee ja toteuttaa opinnäytehankkeen tai osuuden yhteishankkeesta. Opinnäytehanke on julkaistavaksi tai ulkopuolisen tilaajan käyttöön suunniteltu mediaprojekti, AV-tuote, pilotti tai kehityshanke. Opinnäytteeseen liittyy aina myös hanketta tutkiva ja analysoiva kirjallinen raportti.

HARJOITTELU ja TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN
Työharjoittelu on kestoltaan noin viisi kuukautta (30 opintopistettä). Suositeltavaa on, että opiskelija tutustuu harjoittelun kautta useampaan työpaikkaan ja työtehtävään. Harjoittelulla on ohjaava opettaja, ja siitä laaditaan aina koulun ja työpaikan välinen sopimus, johon kirjataan myös työaika ja oppimistavoitteet. Medianomeiksi valmistuneet työskentelevät tyypillisesti televisio-, elokuva-, mainos- tai jälkituotantoyhtiöissä tai itsenäisinä yrittäjinä.

Medianomin (AMK) tutkinnon laajuus on 240 opintopistettä ja koostuu seuraavista osista:
- Perusopinnot ja ammattiopinnot 180 op
- Työharjoittelu 30 op
- Vapaasti valittavat opinnot 15 op
- Opinnäytetyö 15 op