OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, PÄIVÄTOTEUTUS > MEDIA-ALAN TUTKINTO-OHJELMA > MEDIA-ALAN KOULUTUS (ELOKUVA JA TELEVISIO), TUOTTAMINEN
AMK-tutkinto, päivätoteutus ...

Media-alan koulutus (elokuva ja televisio), Tuottaminen

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Kieli- ja viestintätaidot 1
                                                       
Tietokoneen käyttö 3
     
             
                           
Suomen kieli ja viestintä 5
     
             
                           
8000800000004400000000000000
Elokuvailmaisu 1
                                                       
Ideointi 5
     
             
                           
Mediahistoria 5
     
             
                           
AV-työprosessit 5
     
             
                           
Fiktion käsikirjoittaminen 5
     
             
                           
Elokuvailmaisun perusteet 5
     
             
                           
2500025000000012.512.500000000000000
Kieli- ja viestintätaidot 2
                                                       
Englannin kieli ja viestintä 5
       
               
                       
Portfolio 1 3
       
               
                       
8000080000000044000000000000
Elokuvailmaisu 2
                                                       
Fiktioprojektin suunnittelu 5
       
               
                       
Fiktioprojekti 10
       
               
                       
Dokumenttielokuva 5
       
               
                       
20000020000000001010000000000000
Kieli- ja viestintätaidot 3
                                                       
Svenska i film och television, skriftlig 2  
       
                 
                   
Svenska i film och television, muntlig 1  
       
                 
                   
03000030000000001.51.50000000000
Televisiotuotanto
                                                       
Televisiojournalismi 5  
       
                 
                   
Televisio-ohjelmien suunnittelu 5  
       
                 
                   
Televisiotuotannon hallinta ja toteutus 10  
       
                 
                   
02000002000000000010100000000000
Medianomi työelämässä
                                                       
Asiakasprojektin esituotanto 5  
         
                   
               
Portfolio 2 3  
         
                   
               
0800000800000000004400000000
Ammatillinen suuntautumispolku
(Valitaan opintoja 20 op)
                                                       
Tuottaminen
(Valitaan opintoja 20 op)
                                                       
Luova tuottaja 5  
         
                   
               
Työryhmän johtaminen 5  
         
                   
               
AV-alan tuotantojen suunnittelu ja organisointi 10  
         
                   
               
02000000200000000000101000000000
Tutkimus ja työelämän kehittäminen 1
                                                       
AV-alan tuotekehitys 5    
         
                     
           
Asiakasprojektin tuotanto ja jälkituotanto 15    
         
                     
           
Opinnäyteprojektin kehittämö 1 5    
         
                     
           
002500000250000000000012.512.5000000
Tutkimus ja työelämän kehittäminen 2
                                                       
Opinnäytteen suunnittelu ja tutkimusmenetelmät 5      
           
                         
   
Opinnäytehankkeen raportointi 5      
           
                         
   
Portfolio 3 3    
           
                       
       
0031000000310000000000001.51.55500
Valinnaiset ammatilliset opinnot
(Valitaan opintoja 30 op)
                                                       
Ammattikirjallisuus 1 3    
         
                     
           
Ammattikirjallisuus 2 3      
           
                         
   
Ammattikirjallisuus 3 3      
             
                           
Ammattilaistapahtumat 1 3  
         
                   
               
Ammattilaistapahtumat 2 3    
         
                     
           
Ammattilaistapahtumat 3 3    
           
                       
       
Elokuva- ja televisiotutkimus 5    
         
                     
           
Projektityöskentely 1 5  
       
                 
                   
Projektityöskentely 2 5    
         
                     
           
Projektityöskentely 3 5      
           
                         
   
Osuuskunta- ja tilausprojektit 1 5    
           
                       
       
Osuuskunta- ja tilausprojektit 2 5      
           
                         
   
Osuuskunta- ja tilausprojektit 3 5      
             
                           
TV-projekti 10  
         
                   
               
Opinnäyteprojektin kehittämö 2 10    
           
                       
       
Elokuvan dramaturginen analyysi 5  
       
                 
                   
Ohjaus ja kohtaussuunnittelu 5  
         
                   
               
Näyttelijäohjaus 5  
         
                   
               
Henkilödokumentti 5    
           
                       
       
AV-alan liiketoiminta ja yrittäjyys 5    
         
                     
           
0334421001023212313800005511.511.510.510.511.511.56.56.544
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                       
HARJOITTELU
                                                       
Harjoittelu- ja työelämävalmennus 3  
       
                 
                   
Harjoittelu 1 7  
         
                   
               
Harjoittelu 2 10    
         
                     
           
Harjoittelu 3 10      
           
                         
   
0101010003710010000001.51.53.53.555005500
OPINNÄYTETYÖ
                                                       
Opinnäytetyö 15      
             
                           
00015000000015000000000000007.57.5
60 / 6160 / 9460 / 8260 / 5660 / 3360 / 2860 / 3660 / 5860 / 5660 / 2660 / 3360 / 2360 / 16.560 / 16.560 / 1460 / 1460 / 1860 / 1860 / 2960 / 2960 / 2860 / 2860 / 1360 / 1360 / 16.560 / 16.560 / 11.560 / 11.5
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä ja opintojen kesto on 3,5/4/4,5 vuotta.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.