OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, PÄIVÄTOTEUTUS > MEDIA-ALAN TUTKINTO-OHJELMA > MEDIA-ALAN KOULUTUS – ELOKUVA JA TELEVISIO
AMK-tutkinto, päivätoteutus ...

Media-alan koulutus – elokuva ja televisio

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Perus- ja ammattiopinnot 180                                                        
Kieli- ja viestintätaidot 1
                                                       
Tietokoneen käyttö 3
     
             
                           
Suomen kieli ja viestintä 5
     
             
                           
Elokuva-ilmaisu 1
                                                       
Ideointi 5
     
             
                           
AV-työprosessit 5
     
             
                           
Fiktion käsikirjoittaminen 5
     
             
                           
Elokuvailmaisun perusteet 5
     
             
                           
Kieli- ja viestintätaidot 2
                                                       
Englannin kieli ja viestintä 5
       
               
                       
Portfolio 1 3
       
               
                       
Elokuvailmaisu 2
                                                       
Fiktioprojektin suunnittelu 5
       
               
                       
Fiktioprojekti 5
       
               
                       
Mediahistoria 5
       
               
                       
Dokumenttielokuva 5
       
               
                       
Kieli- ja viestintätaidot 3
                                                       
Svenska i film och television, skriftlig 2  
       
                 
                   
Svenska i film och television, muntlig 1  
       
                 
                   
Televisiotuotanto
                                                       
Televisiojournalismi 5  
       
                 
                   
Televisio-ohjelmien suunnittelu 5  
       
                 
                   
Televisiotuotannon hallinta ja toteutus 10  
       
                 
                   
Medianomi työelämässä
                                                       
Asiakasprojektin esituotanto 5  
         
                   
               
Portfolio 2 3  
         
                   
               
Ammatillinen suuntautumispolku
(Valitaan opintoja 20 op)
                                                       
Tuottaminen
(Valitaan opintoja 20 op)
                                                       
Luova tuottaja 5  
         
                   
               
Työryhmän johtaminen 5  
         
                   
               
AV-alan tuotantojen suunnittelu ja organisointi 10  
         
                   
               
Käsikirjoittaminen
(Valitaan opintoja 20 op)
                                                       
Kirjoittajana kehittyminen 5  
         
                   
               
Lyhytelokuvan käsikirjoittaminen ja ennakkosuunnittelu 5  
         
                   
               
Televisiokäsikirjoittaminen 5  
         
                   
               
Kuunnelman käsikirjoittaminen ja ennakkosuunnittelu 5  
         
                   
               
Kuvaus ja kuvavalaisu
(Valitaan opintoja 20 op)
                                                       
Valo-oppi ja väri-ilmaisu 5  
         
                   
               
Elokuvan valaisu 5  
         
                   
               
Kuvailmaisu ja kuvadramaturgia 5  
         
                   
               
Elokuvan kuvaus 5  
         
                   
               
Leikkaus ja kuvankäsittely
(Valitaan opintoja 20 op)
                                                       
Leikkausilmaisu ja dramaturgia 10  
         
                   
               
Leikkausohjelmistot 5  
         
                   
               
Liikkuvan kuvan jälkikäsittely 5  
         
                   
               
Äänisuunnittelu
(Valitaan opintoja 20 op)
                                                       
Äänisuunnittelu ja kenttä-äänitys 5  
         
                   
               
Äänisuunnittelu ja miksaus 5  
         
                   
               
Äänisuunnittelu ja jälkiäänitys 5  
         
                   
               
Musiikin äänitys ja miksaus 5  
         
                   
               
Tutkimus ja työelämän kehittäminen 1
                                                       
AV-alan tuotekehitys 5    
           
                       
       
Asiakasprojektin tuotanto ja jälkituotanto 15    
           
                       
       
Tutkimus ja työelämän kehittäminen 2
                                                       
Opinnäytteen suunnittelu ja tutkimusmenetelmät 5    
         
                     
           
Opinnäytehankkeen raportointi 5    
         
                     
           
Portfolio 3 3    
           
                       
       
Valinnaiset ammatilliset opinnot
(Valitaan opintoja 40 op)
                                                       
Ammattikirjallisuus 1 3  
         
                   
               
Ammattikirjallisuus 2 3    
         
                     
           
Ammattikirjallisuus 3 3    
           
                       
       
Ammattilaistapahtumat 1 3  
         
                   
               
Ammattilaistapahtumat 2 3    
         
                     
           
Ammattilaistapahtumat 3 3    
           
                       
       
Elokuva- ja televisiotutkimus 5    
         
                     
           
Projektityöskentely 1 5  
         
                   
               
Projektityöskentely 2 5    
         
                     
           
Projektityöskentely 3 5    
           
                       
       
Osuuskunta- ja tilausprojektit 1 5  
         
                   
               
Osuuskunta- ja tilausprojektit 2 5    
         
                     
           
Osuuskunta- ja tilausprojektit 3 5    
           
                       
       
TV-projekti 10  
         
                   
               
Opinnäyteprojektin kehittämö 1 5    
         
                     
           
Opinnäyteprojektin kehittämö 2 10    
           
                       
       
Elokuvan dramaturginen analyysi 5    
         
                     
           
Ohjaus ja kohtaussuunnittelu 5    
           
                       
       
Näyttelijäohjaus 5    
           
                       
       
Elokuvahistoria 5    
           
                       
       
Henkilödokumentti 5    
           
                       
       
Future Film Studies
()
                                                       
Future Film Research 5    
           
                       
       
Future Film Project 1 5    
           
                       
       
Future Film Project 2 5    
           
                       
       
61162125033282813441840016.516.514141414676720.520.542420000
Vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                       
Harjoittelu
                                                       
Harjoittelu- ja työelämävalmennus 3  
       
                 
                   
Harjoittelu 1 7  
         
                   
               
Harjoittelu 2 10    
         
                     
           
Harjoittelu 3 10    
           
                       
       
010200003710100000001.51.53.53.555550000
Opinnäyte
                                                       
Opinnäytetyö 15      
             
                           
00015000000015000000000000007.57.5
60 / 6160 / 17260 / 14560 / 1560 / 3360 / 2860 / 3160 / 14160 / 5160 / 9460 / 060 / 1560 / 16.560 / 16.560 / 1460 / 1460 / 15.560 / 15.560 / 70.560 / 70.560 / 25.560 / 25.560 / 4760 / 4760 / 060 / 060 / 7.560 / 7.5
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä ja opintojen kesto on 3,5/4/4,5 vuotta.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Opinnoissa saa valmiudet toimia media-alalla, erityisesti elokuvan ja television taiteellisissa ja tuotannollisissa tehtävissä. Opintopolun voi suunnata tuottamiseen, käsikirjoittamiseen, kuvaukseen, leikkaukseen tai äänisuunnitteluun. Lisäksi tutkintoon voi liittää mm. radiotyöhön, dokumentaariin ja ohjaukseen liittyviä opintoja.
Tavoitteena on, että opiskelija valmistuessaan:
- Tekee luovia ja toimivia ratkaisuja ideoinnissa, käsikirjoittamisessa ja tuotantoprosesseissa.
- Hallitsee oman erikoisalueensa ilmaisun, työmenetelmät ja teknologian.
- Osaa toimia alan tyypillisissä viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa.
- Osaa suunnitella ja johtaa mediatuotantoja ja toimia työryhmän jäsenenä.
- Pystyy toimimaan alan yrittäjänä kotimaisilla ja kansainvälisillä työmarkkinoilla.
Keskeisin työtapa on projektiopiskelu. Lisäksi opiskeluun kuuluu mm. luento-opetusta, verkko-opiskelua, kirjallisia tehtäviä, työharjoittelua ja itsenäistä tiedonhakua. Tutkintoon voi liittää opintoja myös TAMKin muilta opintoaloilta tai muista korkeakouluista. Kaikille yhteisten opintojen jälkeen syvennetään pienemmissä ryhmissä kunkin omaa suuntautumispolkua, joka valitaan toisen opintovuoden aikana.
Projektitoiminnassa arvojamme ovat vastuullisuus ja kestävän kehityksen tavoitteet kuten ekologisen kuormituksen minimointi ja työsuojelu. Alan ammattilaisuuteen sisältyy myös ammattietiikan ja median eettisten ongelmien ymmärrys. Arvostamme alan taiteellisen ja yhteiskunnallisen perinnön tuntemusta, samalla kun pyritään kehittämään uusia luovia sisältöjä ja sisällöntuotannon tapoja.

SUUNTAUTUMISPOLKUJEN KUVAUKSET
Tuottaminen:
Tuottaja osaa johtaa luovaa työryhmää. Hän osaa kehittää ja tuotteistaa erilaisia mediasisältöjä yhdessä yhteistyökumppanien ja työryhmän kanssa. Hän osaa suunnitella, organisoida ja hallita projektia koko sen elinkaaren ajan. Tuottaja osaa markkinoida sekä ideoita että valmiita tuotteita monipuolisesti.
Käsikirjoittaminen:
Käsikirjoittaja osaa ideoida, jalostaa, dramatisoida ja tuottaa sisältöjä erilaisiin viestimiin ja formaatteihin. Hän hallitsee tuotantojen ennakkosuunnittelun ja konseptoinnin käsikirjoittamisen näkökulmasta. Hän tuntee av-alan rahoitusmahdollisuudet, osaa markkinoida ideoitaan ja kehittää sisältöjä yhdessä erilaisten yhteistyökumppaneiden kanssa.
Kuvaus ja kuvavalaisu:
Kuvaaja toimii televisio- ja elokuvauksen tehtävissä ja pystyy kuvaustyöryhmän johtamiseen. Kuvaaja on asiantuntija, joka suunnittelee ja toteuttaa av-tuotannon visuaalisen ilmeen vuorovaikutuksessa työryhmän kanssa. Osaamiseen sisältyy kuvasuunnittelun, kuvailmaisun, valaisun ja monikameratyön osaaminen sekä kuvauskaluston ja sen lisävarusteiden käytön hallinta.
Leikkaus:
Leikkaaja luo teoksen tai av-tuotteen kokonaisilmeen. Hän hallitsee tuotannon työvaiheet ennakkosuunnittelusta online-leikkaukseen, värimäärittelyyn ja muuhun jälkituotantoon. Leikkaajan keskeisiä työvälineitä ovat editointiyksiköt ja -ohjelmat sekä kuvankäsittely- ja efektointiohjelmat.
Äänisuunnittelu:
Äänisuunnittelija suunnittelee teoksen tai tuotteen äänidramaturgian. Hän hallitsee äänen tallennuksen, jälkikäsittelyn ja toiston eri tiloissa ja formaateissa. Työvälineitä ovat mikrofonit, tallentimet, äänityöasemat ja äänentoistojärjestelmät. Äänisuunnittelijalla on valmius toimia erilaisten ääniprojektien vastuullisena suunnittelijana ja toteuttajana.

VUOSITEEMAT
1 vuosi: elokuvailmaisu ja projektiosaaminen.
Ensimmäisen vuoden jälkeen opiskelija tuntee elokuvailmaisun perusteet, alan ammattiroolit ja työprosessien etenemisen. Hän pystyy toimimaan vähintään avustavissa työrooleissa ammattimaisissa elokuva- ja televisiotuotannoissa.
2. vuosi: televisiotuotanto ja ammatilllinen osaaminen.
Toisen vuoden opinnoissa perehdytään televisio-ohjelmien suunnitteluun ja toteuttamiseen, tv-journalismiin sekä yksikamera- ja monikameratuotantoihin. Ammattiopinnoissa suuntaudutaan osaamisalueille. Toisen vuoden jälkeen opiskelija pystyy työskentelemään av-tuotannoissa harjoittelijana tai oman alansa erityistehtävissä.
3. vuosi: asiakasprojektit ja ammattialan syventäminen.
Opiskelijat kehittävät ja toteuttavat kolmannen vuoden aikana av-projekteja erilaisten yhteistyökumppanien kanssa. Samaan vuoteen mahtuu myös ammattiopintoja, työharjoittelua ja mahdollista ulkomaanvaihtoa.
4. vuosi: asiantuntijuus.
Neljännen vuoden tavoitteena on saavuttaa vahva työelämäosaaminen ja valmiudet toimia alan taiteellisissa, tuotannollisissa tai teknisissä asiantuntijatehtävissä. Opiskelija suunnittelee ja toteuttaa opinnäytehankkeen tai osuuden yhteishankkeesta. Opinnäytehanke on julkaistavaksi tai ulkopuolisen tilaajan käyttöön suunniteltu mediaprojekti, AV-tuote, pilotti tai kehityshanke. Opinnäytteeseen liittyy aina myös hanketta tutkiva ja analysoiva kirjallinen raportti.

HARJOITTELU ja TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN
Työharjoittelu on kestoltaan noin viisi kuukautta (30 opintopistettä). Suositeltavaa on, että opiskelija tutustuu harjoittelun kautta useampaan työpaikkaan ja työtehtävään. Harjoittelulla on ohjaava opettaja ja siitä laaditaan koulun ja työpaikan välinen sopimus, johon kirjataan myös työaika ja oppimistavoitteet.
Medianomeiksi valmistuneet sijoittuvat esimerkiksi televisio-, elokuva-, mainos- ja jälkituotantoyhtiöihin sekä teattereihin ja tapahtumatuotantoihin.
Medianomin (AMK) tutkinnon laajuus on 240 opintopistettä ja koostuu seuraavista osista:
- Perusopinnot ja ammattiopinnot 180 op
- Työharjoittelu 30 op
- Vapaasti valittavat opinnot 15 op
- Opinnäytetyö 15 op