OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, PÄIVÄTOTEUTUS > LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA, VUONNA 2013 TAI AIEMMIN ALOITTANEET > LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA, MÄNTTÄ-VILPPULA
AMK-tutkinto, päivätoteutus ...

Liiketalouden koulutusohjelma, Mänttä-Vilppula

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
PERUSOPINNOT
                                                 
Viestintätaidot 5
     
         
                   
Oppiminen ja asiantuntijuuteen kasvu
                                                 
Orientaatio opiskeluun ja sisäiseen yrittäjyyteen 2
     
         
                   
Informaatiotekniikka 3
     
         
                   
Informaatiotekniikan perusteet 2
     
         
                   
12000660000033330000000000
AMMATTIOPINNOT
                                                 
Yrkessvenska för musikbranchen, skriftlig färdighet 0                                                  
Yrkessvenska för musikbranchen, muntlig färdighet 0                                                  
Valmentavat opinnot, ruotsi 3
   
     
           
Valmentavat opinnot, englanti 3
   
     
           
Yritystoiminta
                                                 
Yritystoiminnan perusteet 4
     
         
                   
Aloittavan yrityksen suunnittelu 3  
       
             
           
Juridiikka
                                                 
Yksityisoikeuden perusteet 1 3
     
         
                   
Yritysoikeuden perusteet ja työoikeus 5
     
         
                   
Tutkimusosaaminen
                                                 
Tutkimustyön perusteet 5
   
     
           
Tutkimusmenetelmät 5  
       
             
           
Markkinointiosaamisen perusteet
                                                 
Markkinoinnin perusteet 3
     
         
                   
Kokonaisvaltainen markkinointi 4  
       
             
           
Markkinoinnin tietotekniset työvälineet 6
     
         
                   
Taloushallinnon perusteet
                                                 
Kirjanpidon perusteet 5
     
         
                   
Johdon laskentatoimen perusteet 3  
       
             
           
Verotuksen perusteet 3  
       
             
           
Talous- ja finanssimatematiikka 6
     
         
                   
Viestintä suomen kielellä
                                                 
Kirjoitus- ja puheviestintä 4  
       
             
           
Henkilökohtainen tietojenkäsittely 3
     
         
                   
Viestintä ruotsin kielellä
                                                 
Ruotsin kieli 3
     
         
                   
Affärssvenska 3
     
         
                   
Affärskommunikation 3  
       
             
           
Viestintä vieraalla kielellä
                                                 
English for commerce 3
     
         
                   
Business English 3
     
         
                   
Business communication 3  
       
             
           
Johtamisosaaminen
                                                 
Johtamisen perustaidot 2  
       
             
           
Strateginen johtaminen 1  
       
             
           
Henkilöstöhallinto 3    
         
                 
   
Riskienhallinta 3    
         
                 
   
Työelämän etiikka 2  
       
             
           
Liiketoiminnan kehittäminen
                                                 
Tietoteknisen ympäristön kehittäminen ja hallinta 3    
         
                 
   
Tietojärjestelmät ja liiketoimintaprosessit 3    
         
                 
   
Tietosuoja ja tietoturvallisuus 3  
       
             
           
International Study Week 2
     
         
                   
Yksityisoikeus
                                                 
Yksityisoikeuden perusteet 2 3  
       
             
           
Sopimusoikeus 3    
         
                 
   
Kiinteistöoikeuden perusteet 2    
         
                 
   
Yritysoikeus
                                                 
Yhtiöoikeus 4  
       
             
           
Immateriaalioikeus 2    
         
                 
   
Ympäristö- ja logistiikkaosaaminen
                                                 
Logistiikka 4    
         
                 
   
Kansantalous toimintaympäristönä 3  
       
             
           
Yrityksen ympäristöoikeus 3    
         
                 
   
Ympäristötalous 2    
         
                 
   
Verkosto-osaaminen
                                                 
Yritysten verkostoituminen 4    
         
                 
   
Tiimityöskentely ja vuorovaikutustaidot 3  
       
             
           
Työelämävalmiuksien kehittäminen 3    
         
                 
   
Projektiopinnot 5    
         
                 
   
Kirjanpito
                                                 
Kirjanpidon jatkokurssi 6  
       
             
           
Palkanlaskenta 3  
       
             
           
Taloushallinnon atk-sovellukset 3  
       
             
           
Verotus
                                                 
Henkilöverotus 3  
       
             
           
Arvonlisäverotus käytännössä 3    
         
                 
   
Yrityksen verosuunnittelu 5    
         
                 
   
Rahoitus, tilintarkastus ja analysointi
                                                 
Rahoitus 2    
         
                 
   
Sijoitustoiminta 3    
         
                 
   
Tilintarkastus 2    
         
                 
   
Tilinpäätösanalyysi 3    
         
                 
   
Taloushallinnon oikeus
                                                 
Luotto- ja vakuusoikeus 3  
       
             
           
Perintä- ja maksukyvyttömyysoikeus 3    
         
                 
   
Taloushallinnon erityiskysymyksiä
                                                 
Kansainvälinen laskentatoimi 2    
         
                 
   
Konsernitilinpäätös 2    
         
                 
   
Taloushallinnon matematiikka 5  
       
             
           
Taloushallinto toimintojen ohjaajana 6    
         
                 
   
Financial English 3    
         
                 
   
Palvelujen markkinoinnin ja myyntityön osaaminen
                                                 
Asiakaspalvelun ja myyntityön perusteet 3  
       
             
           
Mestarimyyjäksi 2
     
         
                   
Palvelujen markkinointi 4  
       
             
           
Asiakassuhteiden hallinta 4    
         
                 
   
Yleisötapahtuman suunnittelu ja markkinointi 4    
         
                 
   
Markkinointiviestinnän ja verkkomarkkinoinnin osaaminen
                                                 
Markkinointiviestintä 5  
       
             
           
E-business ja verkkomarkkinointi 3    
         
                 
   
Verkkokauppaoikeus 3    
         
                 
   
Markkinoinnin erityisosaaminen
                                                 
Business to business -markkinointi 4    
         
                 
   
Markkinointi- ja kilpailuoikeus 4  
       
             
           
Kansainvälinen markkinointi 4    
         
                 
   
Kansainvälinen kauppaoikeus 3    
         
                 
   
Markkinoinnin suunnittelu ja johtaminen 5  
       
             
           
Markkinointitutkimus 5    
         
                 
   
Yleisötapahtumaprojekti 7    
         
                 
   
English for marketing and international business 3  
       
             
           
56.5101.5111028.328.350.850.855.555.5014.114.114.114.125.425.425.425.427.827.827.827.800
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
                                                 
HARJOITTELU