OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, PÄIVÄTOTEUTUS > LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA, VUONNA 2013 TAI AIEMMIN ALOITTANEET > LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA, IKAALINEN
AMK-tutkinto, päivätoteutus ...

Liiketalouden koulutusohjelma, Ikaalinen

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
PERUSOPINNOT
                                                       
Oppiminen ja asiantuntijuuteen kasvu
                                                       
Orientaatio opiskeluun ja sisäiseen yrittäjyyteen 2
     
             
                             
Informaatiotekniikka 3
     
             
                             
Viestintätaidot
                                                       
Ryhmäviestintä 2
     
             
                             
Esitystaito 1
     
               
                           
Liike-elämän kirjallinen viestintä 1
       
               
                         
Kokoustaito 1
       
                 
                       
10000820000007111000000000000
AMMATTIOPINNOT
                                                       
Pakolliset opintojaksot
                                                       
Tradenomi työmarkkinoilla
                                                       
Tradenomi työmarkkinoilla 2
     
             
                             
Talousmatematiikka 1 2
     
             
                             
Kirjanpidon perusteet 2
     
             
                             
Yrityksen sisäiset operaatiot
                                                       
Yrityksen sisäiset operaatiot 7
     
               
                           
Tilastotiede 1
     
               
                           
Kirjanpito ja kannattavuus 2
     
               
                           
Talousmatematiikka 2 1
     
               
                           
Tuloksellinen asiakkuus
                                                       
Tuloksellinen asiakkuus 7
       
               
                         
Finanssimatematiikka 2
       
               
                         
Kirjanpito, kannattavuus ja hinnoittelulaskelmat 2
       
               
                         
Yrityksen yhteiskunnallinen toimintaympäristö
                                                       
Yrityksen yhteiskunnallinen toimintaympäristö 7
       
                 
                       
Palkkahallinto ja työoikeus 2
       
                 
                       
Kirjanpito ja verotus 2
       
                 
                       
Yrityksen perustaminen
                                                       
Aloittavan yrityksen suunnittelu 4  
       
                 
                     
Tietotekniikan hyväksikäyttö 3  
       
                 
                     
Henkilöstöresurssien johtaminen 3  
       
                 
                     
Yrityksen kansainvälistyminen
                                                       
Yrityksen kansainvälistyminen ja kulttuurituntemus 3  
         
                   
                 
Kansainvälisen kaupan toteutus 4  
         
                   
                 
Tilinpäätösanalyysi 2  
         
                   
                 
Johtaminen ja organisaatiokäyttäytyminen 3  
         
                   
                 
Yrityksen kansainvälinen viestintä 1  
         
                   
                 
Svenska inom affärsekonomi
                                                       
Svenska i affärslivet 3
       
               
                         
Nordiska affärer och kulturer 2
       
                 
                       
Nordisk affärskommunikation 3  
       
                 
                     
Muntlig kommunikation i svenska företag 1  
       
                   
                   
Yrkessvenska för musikbranchen, skriftlig färdighet 0                                                        
Yrkessvenska för musikbranchen, muntlig färdighet 0                                                        
English for Business Administration
                                                       
English at Work 2
     
             
                             
Business English 4
     
               
                           
Business Communication 3  
       
                   
                   
Vaihtoehtoiset opintojaksot
                                                       
Kielten lisäkurssit
                                                       
Francais des affaires 5                                                        
Deutsche Geschäftskommunikation 5  
       
                 
                   
Ett nordiskt samarbetsprojekt 5  
       
                 
                   
Taloushallinnon lisäkurssi
                                                       
Kirjanpito 2  
       
                 
                   
Verotus ja operatiivinen laskentatoimi 2  
       
                 
                   
Finanssimatematiikka 2 1  
       
                 
                   
Markkinoinnin ja kansainvälisten liiketoimintojen suuntautumisvaihtoehto
                                                       
Markkinoinnin ja kansainvälisten liiketoimintojen pakolliset opintojaksot
                                                       
Operatiivinen markkinointi 9  
       
                   
                   
Graafinen suunnittelu 2  
       
                   
                   
Kvantitatiivinen markkinointitutkimus ja markkinoinnin suunnittelu 5  
         
                     
               
Tixel 1  
         
                     
               
Kvalitatiivinen markkinointitutkimus 3  
         
                     
               
International Business Operations 10    
         
                     
           
Essentials of International Marketing 6    
         
                     
           
International Business Strategy -business game 6    
           
                       
         
The Essence of Marketing 3  
         
                     
               
Marketing and International Operations 2    
         
                     
           
Markkinoinnin ja kansainvälisten liiketoimintojen vaihtoehtoiset opintojaksot
                                                       
Deutschkenntnisse für Marketing Teil 1 2  
         
                     
               
Deutschkenntnisse für Marketing Teil 2 6    
         
                     
           
Dans une entreprice francaise partie 1 2                                                        
Dans une entreprice francaise partie 2 6                                                        
Taloushallinnon suuntautumisvaihtoehto
                                                       
Yrityksen taloudenhoito
                                                       
Kirjanpidon erityiskysymyksiä 5  
         
                   
               
Taloushallinto toimintojen ohjaajana 5  
         
                   
               
ATK-kirjanpito 5  
       
                 
                   
Palkkahallinto 4  
       
                 
                   
Laskutus 1  
       
                   
                   
Yrityksen verosuunnittelu 5    
         
                     
           
Yrityksen analysointi
                                                       
Tilintarkastus 3    
         
                     
             
Taulukkolaskennan taloudellisia sovelluksia 3    
         
                       
           
Tilinpäätösanalyysi 3  
         
                   
                 
Taloushallinnon matemaattiset sovellukset 5    
         
                     
           
Rahoitusmarkkinat 2    
         
                     
           
Sijoitustoiminta 3    
         
                     
           
Yrityksen laajentuminen
                                                       
Konsernitilinpäätös ja kansainvälinen tilinpäätöskäytäntö 3                                                        
Accounting Terms 3    
         
                       
           
Arvonlisäverotuksen erityispiirteet 2  
         
                     
               
Moderni talousohjaus 3    
           
                       
         
5095570232753424890081514132528212122.525.5900000
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
                                                       
Valmentavat opinnot, ruotsi 3
     
             
                           
Valmentavat opinnot, englanti 3
     
             
                           
6000600000003300000000000000
HARJOITTELU
                                                       
Harjoittelu 1 15    
           
                       
       
Harjoittelu 2 15      
           
                         
   
001515000001515000000000007.57.57.57.500
OPINNÄYTETYÖ
                                                       
Opinnäytetyö