OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, PÄIVÄTOTEUTUS > LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA, VUONNA 2013 TAI AIEMMIN ALOITTANEET > PROAKATEMIAN OHJELMA
AMK-tutkinto, päivätoteutus ...

Proakatemian ohjelma

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
Perus- ja ammattiopinnot
                                                 
Projektiopinnot 10                                                  
Tiimiyrittäjän oppimispolku
()
                                                 
Tiimiyrityksen käynnistäminen 8  
       
               
               
Tiimiyritystoimintaa elämystaloudesta 8  
       
               
               
Asiakasverkoston rakentaminen 6  
         
                 
           
Kasvava yritystoiminta 6    
         
                   
       
Kannattava yritys 6    
           
                     
   
Final Camp 6      
           
                       
Yrittäjän osaamiset
                                                 
Oppiva organisaatio 10  
       
               
               
Myynti, asiakkuudet ja verkostot 10  
       
               
               
Johtaminen 10  
       
               
               
Markkinointiviestintä 10  
       
               
               
Yrityksen talous 10  
       
               
               
Globaali yrittäjyys 10  
       
               
               
Luovat tuotteet ja liiketoimintamallit 10  
       
               
               
Digitaalinen liiketoiminta 10  
       
               
               
Vastuullinen ja kestävä yrittäjyys 10  
       
               
               
Erikoistuminen toimialalle 10  
       
               
               
Elämystalous 10                                                  
Kieliopinnot 2
                                                 
Saksan kielen alkeet 5  
       
               
               
Espanjan kielen alkeet 5  
       
               
               
Ranskan kielen alkeet 5  
       
               
               
Venäjän kielen alkeet 5  
       
               
               
Saksan kielen jatkokurssi 5  
       
               
               
Espanjan kielen jatkokurssi 5  
       
               
               
Ranskan kielen jatkokurssi 5  
       
               
               
Venäjän kielen jatkokurssi 5  
       
               
               
Saksan kielen syventävä jatkokurssi 5  
       
               
               
Venäjän kielen syventävä jatkokurssi 5  
       
               
               
098126009266660000464633333333
Vapaasti valittavat opinnot
                                                 
Harjoittelu
                                                 
Harjoittelu 1 10  
   
       
012126006666600003333333333
Opinnäytetyö
                                                 
0000000000000000000000000
60 / 060 / 11060 / 2460 / 1260 / 060 / 060 / 9860 / 1260 / 1260 / 1260 / 1260 / 060 / 060 / 060 / 060 / 4960 / 4960 / 660 / 660 / 660 / 660 / 660 / 660 / 660 / 6
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä ja opintojen kesto on 3,5/4/4,5 vuotta.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Liiketalouden ja tietojenkäsittelyn koulutusohjelmien opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa osa opinnoistaan Proakatemialla. Proakatemialla opintoihin liittyy toimiminen tiimiyrittäjänä ja tavoitteena on hankkia hyvät yrittäjävalmiudet. Liiketalouden ja tietojenkäsittelyn opiskelijat työskentelevät samoissa tiimiyrityksissä. Yhdessä tiimiyrityksessä opintoja painotetaan matkailualan osaamisen kerryttämiseen.
Kaikki proakatemian opiskelijat ovat suorittaneet 1. vuoden opinnot oman koulutusohjelmansa opetussuunnitelman mukaisesti.
Toteutusmuoto: Kokopäiväopetus
Toimipisteen osoite: Proakatemia, Väinö Linnan aukio 15, Finlayson.
Koulutuspäällikkö: Veijo Hämäläinen
Hakukelpoisuus : Proakatemialle voivat hakea liiketalouden tai tietojenkäsittelyn koulutusohjelman opiskelijat ensimmäisen opintovuoden aikana.
Liiketalouden opiskelijat voivat suorittaa pääosan 2. - 4. vuoden opinnoistaan Proakatemialla. Lisäksi he suorittavat oman koulutusohjelmansa tutkintovaatimusten mukaisesti 2. vieraan kielen opinnot. Opinnäytetyö tehdään oman koulutusohjelman opinnäytetyöprosessin mukaisesti. Matkailuun opintojaan painottavat suorittavat lisäksi vähintään 10 opintopistettä englanninkielisen Tuorism-koulutusohjelman opintoja.
Tietojenkäsittelyn opiskelijat voivat suorittaa pääosan 2. - 4. vuoden opinnoistaan Proakatemialla. Kasvattaakseen oman alansa osaamista he suorittavat vähintään 20 opintopistettä tietojenkäsittelyn ammattiopintoja. Lisäksi he suorittavat toisen vieraan kielen opinnot oman koulutusohjelmansa vaatimusten mukaisesti. Alan osaamisen kannalta on tärkeää, että he ovat mukana projekteissa, jotka kasvattavat heidän ICT-alaan liittyvää osaamistaan. Opinnäytetyö tehdään oman koulutusohjelman opinnäytetyöprosessin mukaisesti.
Proakatemialla oppimisen kehyksenä toimii opiskeijoiden perustama ja omistama tiimiyritys. Tiimiyrityksen avulla opitaan yritystoiminnan eri osa-alueita, jotka ovat liikeidean kehittäminen, tuotteistus, myynti, markkinointi, yrityksen talouden hallinta ja johtaminen. Opintojen aikana kasvatetaan yhteistyö- ja organisaatiotaitoja, kuten tiimioppiminen sekä palautteen antaminen ja vastaanottaminen. Opittuja asioita sovelletaan koko opintojen ajan käytäntöön toteuttamalla projekteja oman tiimiyrityksen asiakkaille.
Valmistuvien työelämään sijoittuminen
Reilu viidennes jatkaa opintojen jälkeen yrittäjänä ja muut sijoittuvat hyvin erilaisiin työtehtäviin. Opintojen aikana löytyneet kiinnostuksen kohteet ohjaavat uravalintaa. Usein valmistuneet työllistyvät opintojen aikana kertyneiden työelämäkontaktien avulla.
Koulutuksen arvoperusta
Proakatemia tarjoaa mahdollisuuden tiimiyrittäjyyteen, kansainvälistymiseen ja ainutlaatuisiin verkostoihin. Proakatemian arvopolku - luottamus, rohkeus, teot, oppiminen ja menestyminen, kuvaa tiimin oppimisprosessin kulkua.
Kansainvälisyys
Yrittäjälle kansainväliset verkostoitumistaidot ovat tärkeitä. Proakatemialta voi lähteä opiskelijavaihtoon. Proakatemian yhteisö ja toimintatapa mahdollistavat laajan määrän kansainväisiä kontakteja ja erilaisia kansainvälistymismahdollisuuksia. Prokatemialta tehdään vuosittain kymmeniä kansainvälisiä vierailuja. Proakatemialla vierailee vuosittain satoja kansainvälisiä vieraita ja heidän kanssaan verkottuminen kuuluu normaaliin arkeen.
Opetuksen toteuttaminen
Oppiminen Proakatemialla vaatii läsnäoloa ja aktiivista osallistumista. Tärkeitä oppimismenetelmiä ovat dialogi, ammattikirjallisuuden lukeminen ja esseiden tuottaminen, seminaarit, innovointitehtävät sekä asiakasprojektit. Oppiminen vaatii aktiivisuutta ja oma-aloitteisuutta. Opiskelija suuntaa opintojaan säännöllisesti päivitettävän oppimisopimuksen avulla.