OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, PÄIVÄTOTEUTUS > LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA, VUONNA 2013 TAI AIEMMIN ALOITTANEET > PROAKATEMIA, TAMPERE
AMK-tutkinto, päivätoteutus ...

Proakatemia, Tampere

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
PERUSOPINNOT
                                                 
AMMATTIOPINNOT
                                                 
Projektiopinnot 10                                                  
Tiimiyrittäjän oppimispolku
                                                 
Tiimiyrityksen käynnistäminen 8  
       
             
           
Asiakasverkoston rakentaminen 6  
       
             
           
Kasvava yritystoiminta 6    
         
                 
   
Kannattava yritys 6    
         
                 
   
Final Camp 6      
           
                       
Yrittäjän osaamiset
                                                 
Oppiva organisaatio 10                                                  
Myynti, asiakkuudet ja verkostot 10                                                  
Johtaminen 10                                                  
Markkinointiviestintä 10                                                  
Yrityksen talous 10                                                  
Globaali yrittäjyys 10                                                  
Luovat tuotteet ja liiketoimintamallit 10                                                  
Digitaalinen liiketoiminta 10                                                  
Vastuullinen ja kestävä yrittäjyys 10                                                  
Erikoistuminen toimialalle 10                                                  
Kieliopinnot 2
                                                 
Saksan kielen alkeet 5                                                  
Espanjan kielen alkeet 5                                                  
Ranskan kielen alkeet 5                                                  
Venäjän kielen alkeet 5                                                  
Saksan kielen jatkokurssi 5                                                  
Espanjan kielen jatkokurssi 5                                                  
Ranskan kielen jatkokurssi 5                                                  
Venäjän kielen jatkokurssi 5                                                  
Saksan kielen syventävä jatkokurssi 5                                                  
Venäjän kielen syventävä jatkokurssi 5                                                  
012126006666600003333333333
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
                                                 
HARJOITTELU
                                                 
Harjoittelu 1 10                                                  
0000000000000000000000000
OPINNÄYTETYÖ
                                                 
Opinnäytetyö
                                                 
0000000000000000000000000
60 / 060 / 1260 / 1260 / 660 / 060 / 060 / 660 / 660 / 660 / 660 / 660 / 060 / 060 / 060 / 060 / 360 / 360 / 360 / 360 / 360 / 360 / 360 / 360 / 360 / 3
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä ja opintojen kesto on 3,5/4/4,5 vuotta.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Liiketalouden ja tietojenkäsittelyn koulutusohjelmien opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa osa opinnoistaan Proakatemiassa. Proakatemiassa opinnot painottuvat yrittäjyyteen ja tavoitteena on hankkia valmiudet yrittäjänä toimimiseen. Kaikki proakatemian opiskelijat ovat suorittaneen 1. vuoden opinnot oman koulutusohjelmansa opetussuunitelman mukaisesti.

Toteutusmuoto: Kokopäiväopetus
Toimipisteen osoite: Proakatemia, Väinö Linnan aukio 15, Finlayson.
Koulutuspäällikkö: Veijo Hämäläinen

Hakukelpoisuus : Proakatemiaan voi hakea liiketalouden tai tietojenkäsittelyn koulutusohjelman opiskelijat ensimmäisen opintovuoden aikana.

Liiketalouden opiskelijat voivat suorittaa pääosan 2.-4. vuoden opinnoistaan Proakatemiassa. Lisäksi he suorittavat oman koulutusohjelmansa tutkintovaatimusten mukaisesti 2. vieraan kielen opinnot. Opinnäytetyö tehdään oman koulutusohjelman opnnäytetyöprosessin mukaisesti.

Tietojenkäsittelyn opiskelijat voivat suorittaa pääosan 2.-4. vuoden opinnoistaan Proakatemiassa. Kasvattaakseen oman alansa osaamista he suorittavat vähintään 20 opintopistettä tietojenkäsittelyn ammattiopintoja. Lisäksi he suorittavat opintojakson Kehittämistyön menetelmät opinnäytetyössä ja tekevät opinnäytetyön tietojenkäsittelyn opinnäytetyöprosessin mukaisesti. Alan osaamisen kannalta on tärkeää, että he suorittavat Proakatemiassa opintojaksoa ICT-yrittäjyys vähintään 5 opintopisteen laajuisesti ja osallistuvat projekteihin, jotka kasvattavat heidän ICT-alaan liittyvää osaamistaan.

Proakatemiassa oppimisen kehyksenä toimii opintojen alkuvaiheessa perustettava tiimiyritys. Tiimiyrityksen kautta opitaan yritystoiminnan eri osa-alueita, kuten liikeidean kehittäminen, tuotteistus, myynti, markkinointi, yrityksen talouden hallinta ja johtaminen. Jatkuvasti opitaan myös yhteistyö- ja organisaatiotaitoja, kuten tiimioppiminen sekä palautteen antaminen ja vastaanottaminen. Opittuja asioita sovelletaan koko opintojen ajan käytäntöön toteuttamalla asiakasprojekteja oman tiimiyrityksen kautta.

Valmistuvien työelämään sijoittuminen
Reilu viidennes jatkaa opintojen jälkeen yrittäjänä ja muut sijoittuvat työelämään hyvin erilaisiin tehtäviin. Opintojen aikana löytyneet kiinnostuksen kohteet ohjaavat uravalintaa. Usein valmistuneet sijoittuvat työelämään opintojen kautta kertyneiden työelämäkontaktien avulla.

Koulutuksen arvoperusta
Proakatemia tarjoaa mahdollisuuden tiimiyrittäjyyteen, kansainvälistymiseen ja ainutlaatuisiin verkostoihin. Proakatemian arvopolku - luottamus, rohkeus, teot, oppiminen ja menestyminen, kuvaa oppimisprosessin kulkua.

Opetuksen toteuttaminen
Oppiminen Proakatemiassa vaatii läsnäoloa ja aktiivista osallistumista. Tärkeitä oppimismenetelmiä Proakatemiassa ovat dialogi, ammattikirjallisuuden lukeminen ja esseiden tuottaminen, seminaarit, innovointitehtävät ja asiakasprojektit.