OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, PÄIVÄTOTEUTUS > MUSIIKIN KOULUTUSOHJELMA, VUONNA 2013 TAI AIEMMIN ALOITTANEET > MUSIIKIN KOULUTUSOHJELMA, MUSIIKKIPEDAGOGI
AMK-tutkinto, päivätoteutus ...

Musiikin koulutusohjelma, musiikkipedagogi

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4 5
Hae nimellä: op 1 2 3 4 5 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 5K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
PERUSOPINNOT
                                                                     
Oppiminen ja asiantuntijuuteen kasvu
                                                                     
Orientaatio opiskeluun ja sisäiseen yrittäjyyteen 2
       
               
                               
Informaatiotekniikka 3
       
               
                               
Viestintätaidot
                                                                     
Kirjoitusviestintä 2  
         
                   
                       
Neuvottelu- ja kokoustaito 1  
         
                   
                       
Vuorovaikutustaidot 2  
         
                   
                       
550002.52.52.52.50000001.31.31.31.31.31.31.31.3000000000000
AMMATTIOPINNOT
                                                                     
Kieliopinnot
                                                                     
Ruotsin kieli 3    
           
                       
               
Yrkessvenska för musikbranchen, skriftlig färdighet 0                                                                      
Yrkessvenska för musikbranchen, muntlig färdighet 0                                                                      
Ensimmäinen vieras kieli, englanti 3  
         
                   
                       
Pääinstrumentti C
                                                                     
Pääinstrumentti C1 9
       
               
                               
Pääinstrumentti C2 9  
         
                   
                       
Pääinstrumentti C3 20    
           
                       
               
Pääinstrumentti C3 (vaihtoehtona kuoronjohto) 20    
           
                       
               
Pääinstrumentti B
                                                                     
Pääinstrumentti B1 10      
             
                           
       
Pääinstrumentti B2 5      
             
                           
       
Pääinstrumentti B3 5      
             
                           
       
Pääinstrumentti B4 35        
               
                               
Kuoronjohto B1 10      
             
                           
       
Kuoronjohto B2 5      
             
                           
       
Kuoronjohto B3 5      
             
                           
       
Kuoronjohto B4 35        
               
                               
Täydentävät instrumenttiopinnot
                                                                     
Pianonsoitto ja vapaa säestys 4
       
               
                               
Kuoro 2
       
               
                               
Täydentävät instrumenttiopinnot
                                                                     
Vapaa säestys 1 4
       
               
                               
Säestäjäkoulutus 1 2
       
               
                               
Täydentävät instrumenttiopinnot
                                                                     
Pianonsoitto ja vapaa säestys 4
       
               
                               
Kuoro 2
       
               
                               
Täydentävät instrumenttiopinnot
                                                                     
Kuoro 2
       
               
                               
Periodisoitin (vaihtoehto 1) 2
       
               
                               
Flamenco (vaihtoehto 2) 2
       
               
                               
Täydentävät instrumenttiopinnot
                                                                     
Vapaa säestys 4
       
               
                               
Kuoro 2
       
               
                               
Täydentävät instrumenttiopinnot
                                                                     
Vapaa säestys 4
       
               
                               
Kuoro 2
       
               
                               
Täydentävät instrumenttiopinnot
                                                                     
Barokin, keskiajan ja renesanssin esityskäytännöt 4
       
               
                               
Kuoro 2
       
               
                               
Täydentävät instrumenttiopinnot
                                                                     
Kuoro 2
       
               
                               
Sivuinstrumentti, cembalo 4
       
               
                               
Täydentävät instrumenttiopinnot
                                                                     
Säveltapailun syventävät opinnot 5      
             
                           
       
Kuoro 1
       
               
                               
Säveltapailu
                                                                     
Säveltapailu 1 2
       
               
                               
Säveltapailu 2 2  
         
                   
                       
Säveltapailu 3 3    
           
                       
               
Musiikkianalyysi
                                                                     
Musiikkianalyysi 1 3
       
               
                               
Musiikkianalyysi 2 3  
         
                   
                       
Musiikkianalyysi 3 3    
           
                       
               
Musiikin kirjoittaminen
                                                                     
Satsiopin perusteet 5  
         
                   
                       
Nuotinkirjoitus tietokoneella 2  
         
                   
                       
Sovituksen perusteet 2    
           
                       
               
Musiikin historia
                                                                     
Musiikin historia 1 5
       
               
                               
Musiikin historia 2 7  
         
                   
                       
Soitinoppi 3    
           
                       
               
Yleinen musiikkipedagogiikka
                                                                     
Johdatus pedagogiikkaan 1 3
       
                 
                                   
Johdatus pedagogiikkaan 2 2
       
                 
                                   
Johdatus musiikin opettamiseen 1 3  
         
                   
                       
Johdatus musiikin opettamiseen 2 2  
         
                   
                       
Musiikin opettaminen 1 2    
           
                       
               
Musiikin opettaminen 2 1    
           
                       
               
Opetuksen kehittäminen 1 3      
             
                           
       
Opetuksen kehittäminen 2 1      
             
                           
       
Pedagoginen foorumi 1 1
       
               
                               
Pedagoginen foorumi 2 1