OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, PÄIVÄTOTEUTUS > MUSIIKIN KOULUTUSOHJELMA, VUONNA 2013 TAI AIEMMIN ALOITTANEET > MUSIIKIN KOULUTUSOHJELMA, KIRKKOMUSIIKKI, KIRKKOMUSIIKIN SUUNTAUTUMISVAIHTOEHTO
AMK-tutkinto, päivätoteutus ...

Musiikin koulutusohjelma, kirkkomusiikki, Kirkkomusiikin suuntautumisvaihtoehto

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4 5
Hae nimellä: op 1 2 3 4 5 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 5K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
PERUSOPINNOT
                                                                     
Oppiminen ja asiantuntijuuteen kasvu
                                                                     
Orientaatio opiskeluun ja sisäiseen yrittäjyyteen 2
       
               
                               
Informaatiotekniikka 3
       
               
                               
Viestintätaidot
                                                                     
Kirjoitusviestintä 2  
         
                   
                       
Neuvottelu- ja kokoustaito 1  
         
                   
                       
Vuorovaikutustaidot 2  
         
                   
                       
550002.52.52.52.50000001.31.31.31.31.31.31.31.3000000000000
AMMATTIOPINNOT
                                                                     
Kieliopinnot
                                                                     
Ruotsin kieli 3    
           
                       
               
Yrkessvenska för musikbranchen, skriftlig färdighet 0                                                                      
Yrkessvenska för musikbranchen, muntlig färdighet 0                                                                      
Ensimmäinen vieras kieli, englanti 3  
         
                   
                       
Pääinstrumentti C
                                                                     
Pääinstrumentti C1 9
       
               
                               
Pääinstrumentti C2 9    
           
                       
               
Täydentävät instrumenttiopinnot
                                                                     
Kuoronjohdon perusteet 6  
         
                   
                       
Kuoronjohto D 9      
             
                           
       
Vapaa säestys 1 4      
             
                           
       
Kitaransoitto 1    
           
                       
               
Urkuimprovisoinnin perusteet 5      
             
                           
       
Urkujen rakenne ja huolto 3  
         
                   
                       
Urkutaiteen historia ja esityskäytäntö 2  
         
                   
                       
Kirkollisten toimitusten musiikki 3    
           
                       
               
Säveltapailu
                                                                     
Säveltapailu 1 2
       
               
                               
Säveltapailu 2 2  
         
                   
                       
Säveltapailu 3 3    
           
                       
               
Musiikkianalyysi
                                                                     
Musiikkianalyysi 1 3
       
               
                               
Musiikkianalyysi 2 3  
         
                   
                       
Musiikkianalyysi 3 3    
           
                       
               
Musiikin kirjoittaminen
                                                                     
Satsiopin perusteet 5  
         
                   
                       
Nuotinkirjoitus tietokoneella 2  
         
                   
                       
Sovituksen perusteet 2    
           
                       
               
Musiikin historia
                                                                     
Musiikin historia 1 5
       
               
                               
Musiikin historia 2 7  
         
                   
                       
Soitinoppi 3    
           
                       
               
Liturgiset opinnot
                                                                     
Liturginen laulu 1 3
       
               
                               
Liturginen laulu 2 3  
         
                   
                       
Liturginen laulu 3 4    
           
                       
               
Hymnologia 2  
         
                   
                       
Liturgiikka 2  
         
                   
                       
Liturginen soitto 1 5  
         
                   
                       
Liturginen soitto 2 5    
           
                       
               
Kirkolliset opinnot
                                                                     
Raamattutieto, usko ja etiikka 2
       
               
                               
Kirkkotieto 2    
           
                       
               
Kirkkomusiikin historia 2    
           
                       
               
Musiikin teologia 1    
           
                       
               
Pedagogiset opinnot
                                                                     
Johdatus varhaisiän musiikkikasvatukseen 2
       
               
                               
Lasten ja nuorten musiikki 1 1  
         
                   
                       
Lasten ja nuorten musiikki 2 1      
             
                           
       
Pianopedagogiset opinnot 1      
             
                           
       
Gospel-musiikki 1    
           
                       
               
Gospel-musiikin yhtyesoitto 2    
           
                       
               
Ilmaisutaidon perusteet 1
       
               
                               
Seurakunnan musiikkikasvatus 2
       
               
                               
Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet
                                                                     
Tiedonhankintataidot 1
       
               
                               
Tutkimus- ja kehittämisosaaminen 3    
           
                       
               
Ura ja rekrytointi 1      
             
                           
       
3046472101515232323.523.510.510.5007.57.57.57.511.511.511.511.511.811.811.811.85.35.35.35.30000
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
                                                                     
Vapaasti valittavat opinnot 10        
               
                               
000010000000005500000000000000002.52.52.52.5
HARJOITTELU
                                                                     
Orientoiva harjoittelu
                                                                     
Soveltavat harjoitukset 1 5    
           
                       
               
Soveltavat harjoitukset 2 5    
           
                       
               
Pedagoginen harjoittelu 5      
             
                           
       
Syventävä harjoittelu
                                                                     
Seurakuntaharjoittelu 1 5      
             
                           
       
Seurakuntaharjoittelu 2 5    
           
                       
               
Seurakuntaharjoittelu 3 5      
             
                           
       
001515000007.57.57.57.500000000003.83.83.83.83.83.83.83.80000
OPINNÄYTETYÖ
                                                                     
Opinnäytetyö 15      
           
                       
0007.57.50000003.753.753.753.750000000000001.8751.8751.8751.8751.8751.8751.8751.875
60 / 3560 / 5160 / 6260 / 43.560 / 17.560 / 17.560 / 17.560 / 25.560 / 25.560 / 3160 / 3160 / 21.7560 / 21.7560 / 8.7560 / 8.7560 / 8.860 / 8.860 / 8.860 / 8.860 / 12.860 / 12.860 / 12.860 / 12.860 / 15.660 / 15.660 / 15.660 / 15.660 / 10.97560 / 10.97560 / 10.97560 / 10.97560 / 4.37560 / 4.37560 / 4.37560 / 4.375
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä ja opintojen kesto on 3,5/4/4,5 vuotta.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.