OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, PÄIVÄTOTEUTUS > MUSIIKIN KOULUTUSOHJELMA, VUONNA 2013 TAI AIEMMIN ALOITTANEET > MUSIIKIN KOULUTUSOHJELMA, SÄVELTÄJÄ, SÄVELTÄJÄN SUUNTAUTUMISVAIHTOEHTO
AMK-tutkinto, päivätoteutus ...

Musiikin koulutusohjelma, säveltäjä, Säveltäjän suuntautumisvaihtoehto

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4 5
Hae nimellä: op 1 2 3 4 5 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 5K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
PERUSOPINNOT
                                                                     
Oppiminen ja asiantuntijuuteen kasvu
                                                                     
Orientaatio opiskeluun ja sisäiseen yrittäjyyteen 2
       
               
                               
Informaatiotekniikka 3
       
               
                               
Viestintätaidot
                                                                     
Kirjoitusviestintä 2  
         
                   
                       
Neuvottelu- ja kokoustaito 1  
         
                   
                       
Vuorovaikutustaidot 2  
         
                   
                       
550002.52.52.52.50000001.31.31.31.31.31.31.31.3000000000000
AMMATTIOPINNOT
                                                                     
Kieliopinnot
                                                                     
Ruotsin kieli 3    
           
                       
               
Yrkessvenska för musikbranchen, skriftlig färdighet 0                                                                      
Yrkessvenska för musikbranchen, muntlig färdighet 0                                                                      
Ensimmäinen vieras kieli, englanti 3  
         
                   
                       
Pääinstrumentti C
                                                                     
Pääinstrumentti C1 9
       
               
                               
Pääinstrumentti C2 9  
         
                   
                       
Pääinstrumentti C3 20    
           
                       
               
Täydentävät instrumenttiopinnot
                                                                     
Kuoro 2      
             
                           
       
Säveltapailu
                                                                     
Säveltapailu 1 2
       
               
                               
Säveltapailu 2 2  
         
                   
                       
Säveltapailu 3 3    
           
                       
               
Musiikkianalyysi
                                                                     
Musiikkianalyysi 1 3
       
               
                               
Musiikkianalyysi 2 3  
         
                   
                       
Musiikkianalyysi 3 3    
           
                       
               
Musiikin kirjoittaminen
                                                                     
Satsiopin perusteet 5
       
               
                               
Nuotinkirjoitus tietokoneella 2
       
               
                               
Musiikin historia
                                                                     
Musiikin historia 1 5
       
               
                               
Musiikin historia 2 7  
         
                   
                       
Soitinoppi 3
       
               
                               
Syventävät musiikin teoreettiset opinnot
                                                                     
Säveltapailun syventävät opinnot 5        
               
                               
Musiikkianalyysi 4 6      
             
                           
       
Musiikin historian syventävät opinnot 5        
               
                               
Soitinnus 1 5  
         
                   
                       
Soitinnus 2 5    
           
                       
               
Tyyliharjoitukset 1 6  
         
                   
                       
Tyyliharjoitukset 2 5    
           
                       
               
Sävellys C
                                                                     
Sävellys C1 15
       
               
                               
Sävellys C2 15  
         
                   
                       
Sävellys B
                                                                     
Sävellys B1 15    
           
                       
               
Sävellys B2 15      
             
                           
       
Sävellys B3 10        
               
                               
Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet
                                                                     
Tiedonhankintataidot 1
       
               
                               
Tutkimus- ja kehittämisosaaminen 3    
           
                       
               
Ura ja rekrytointi 1      
             
                           
       
455057242022.522.5252528.528.51212101011.311.311.311.312.512.512.512.514.314.314.314.366665555
HARJOITTELU
                                                                     
Harjoittelu 1 15    
           
                       
               
Harjoittelu 2 15        
               
                               
001501500007.57.5007.57.5000000003.83.83.83.800003.83.83.83.8
OPINNÄYTETYÖ
                                                                     
Opinnäytetyö 15      
             
                           
       
0001500000007.57.5000000000000003.753.753.753.750000
60 / 5060 / 5560 / 7260 / 3960 / 3560 / 2560 / 2560 / 27.560 / 27.560 / 3660 / 3660 / 19.560 / 19.560 / 17.560 / 17.560 / 12.660 / 12.660 / 12.660 / 12.660 / 13.860 / 13.860 / 13.860 / 13.860 / 18.160 / 18.160 / 18.160 / 18.160 / 9.7560 / 9.7560 / 9.7560 / 9.7560 / 8.860 / 8.860 / 8.860 / 8.8
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä ja opintojen kesto on 3,5/4/4,5 vuotta.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.