OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, PÄIVÄTOTEUTUS > MUSIIKIN KOULUTUSOHJELMA, VUONNA 2013 TAI AIEMMIN ALOITTANEET > MUSIIKIN KOULUTUSOHJELMA, MUSIIKKITEKNOLOGIA
AMK-tutkinto, päivätoteutus ...

Musiikin koulutusohjelma, musiikkiteknologia

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4 5
Hae nimellä: op 1 2 3 4 5 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 5K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
PERUSOPINNOT
                                                                     
Oppiminen ja asiantuntijuuteen kasvu
                                                                     
Orientaatio opiskeluun ja sisäiseen yrittäjyyteen 2
       
               
                               
Informaatiotekniikka 3
       
               
                               
Viestintätaidot
                                                                     
Kirjoitusviestintä 2  
         
                   
                       
Neuvottelu- ja kokoustaito 1  
         
                   
                       
Vuorovaikutustaidot 2  
         
                   
                       
550002.52.52.52.50000001.31.31.31.31.31.31.31.3000000000000
AMMATTIOPINNOT
                                                                     
Kieliopinnot
                                                                     
Ruotsin kieli 3    
           
                       
               
Yrkessvenska för musikbranchen, skriftlig färdighet 0                                                                      
Yrkessvenska för musikbranchen, muntlig färdighet 0                                                                      
Ensimmäinen vieras kieli, englanti 3  
         
                   
                       
Pääinstrumentti C
                                                                     
Pääinstrumentti C1 9
       
               
                               
Pääinstrumentti C2 9  
         
                   
                       
Pääinstrumentti C3 20    
           
                       
               
Täydentävät instrumenttiopinnot
                                                                     
Yhteismusisointi 5        
               
                               
Musiikin historia
                                                                     
Länsimaisen taidemusiikin historia 6
       
               
                               
Pop- ja jazzmusiikin historia 3        
               
                               
Yleinen musiikkipedagogiikka
                                                                     
Johdatus pedagogiikkaan 1 3
       
               
                               
Johdatus pedagogiikkaan 2 2
       
               
                               
Johdatus musiikin opettamiseen 1 3  
         
                   
                       
Johdatus musiikin opettamiseen 2 2  
         
                   
                       
Musiikin opettaminen 1 2    
           
                       
               
Musiikin opettaminen 2 1    
           
                       
               
Opetuksen kehittäminen 1 3      
             
                           
       
Opetuksen kehittäminen 2 1      
             
                           
       
Pedagoginen foorumi 1 1
       
               
                               
Pedagoginen foorumi 2 1  
         
                   
                       
Pedagoginen foorumi 3 1    
           
                       
               
Ura ja rekrytointi 1      
             
                           
       
Portfolio 1 1
       
               
                               
Portfolio 2 1  
         
                   
                       
Portfolio 3 1    
           
                       
               
Portfolio 4 2      
             
                           
       
Ohjattu havainnointi 1 1
       
               
                               
Ohjattu havainnointi 2 1  
         
                   
                       
Ohjattu havainnointi 3 1    
           
                       
               
Ohjattu havainnointi 4 1      
             
                           
       
Tiedonhankintataidot 1
       
               
                               
Verkko-opetus 2    
           
                       
               
Musiikkiteknologian pedagogiikka
                                                                     
Verkko-opetuksen työkalut 2
       
               
                               
Ohjelmistoseminaari 1 1
       
               
                               
Ohjelmistoseminaari 2 1  
         
                   
                       
Ohjelmistoseminaari 3 1    
           
                       
               
Oppimateriaalin valmistaminen 2
       
               
                               
Orientaatio musiikin perusteiden pedagogiikkaan 2
       
               
                               
Verkko-opetuksen pedagogiikka 5    
           
                       
               
Auskultointi 1 6  
         
                   
                       
Auskultointi 2 5      
             
                           
       
Verkostoituneen työskentelyn projekti 2      
             
                           
       
Musiikkiteknologian ammattiopinnot
                                                                     
Analyyttinen kuuntelu 2  
         
                   
                       
Partituurin lukeminen 2  
         
                   
                       
Transkriptio 2  
         
                   
                       
Sovitus 5        
               
                               
Laiteoppi 2
       
               
                               
Elektroniikka 2
       
               
                               
Tekninen ylläpito 2
       
               
                               
Sovellusohjelmointi 5      
             
                           
       
Äänentoisto 1 5    
           
                       
               
Äänentoisto 2 5      
             
                           
       
Musiikin tietotekniikka 1 6
       
               
                               
Musiikin tietotekniikka 2 5  
         
                   
                       
Äänisynteesi, digitaaliääni 6  
         
                   
                       
Studiotekniikka 1 9
       
               
                               
Studiotekniikka 2 9    
           
                       
               
Studiotekniikka 3 5      
             
                           
       
Syventymiskohde 1 10      
             
                           
       
Syventymiskohde 2 5        
               
                               
52445140182626222225.525.5202099131313131111111112.812.812.812.8101010104.54.54.54.5
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
                                                                     
HARJOITTELU
                                                                     
Harjoittelu 1 9  
         
                   
                       
Harjoittelu 2 6    
           
                       
               
Harjoittelu 3 15      
             
                           
       
096150004.54.5337.57.50000002.32.32.32.31.51.51.51.53.83.83.83.80000
OPINNÄYTETYÖ
                                                                     
Opinnäytetyö 15